Haber
26 Mayıs 2016

Akciğer Kanserinde Kas Kaybı ve Mortalite

Alt pektoral kas bölgesindeki kayıp, KHDAK hastalarında genel sağ kalım süresini kısaltıyor

Haber
23 Mayıs 2016

Prof. Dr. Şuayip Yalçın: Cilt Kanserindeki Gelişmeler Umut Verici

Son 1-2 yıldır özellikle cerrahi ve radyoterapi sonrasında nüks eden vakalarda yeni kullandığımız ilaçlarla çok anlamlı küçülmeler, hatta bazı durumlarda organ korunması bile mümkün hale gelebiliyor

Haber
18 Mayıs 2016

İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Ana Pulmoner Arter Çapının Değerlendirilmesi Önemli

Araştırmacılar IPF hastalarında ana pulmoner arter çapının prognozla ilişkisini inceleyen çalışmaları tekrar gözden geçirdiler.

Haber
17 Mayıs 2016

Antiviral Proteinler Depresif Duygudurum İle Bağlantılı Bulundu

Fareler üzerinde yapılan çalışmada antiviral immün yanıtın beyin aktivitesini nasıl değiştirdiği araştırıldı.

Haber
14 Mayıs 2016

Genetik Çeşitlilik Bulaşıcı Hastalıkların Yayılımının Sınırlanmasına Yardımcı Oluyor

Araştırmacılar konaktaki genetik çeşitliliğin hastalık yayılımının azaltılmasına, parazit evrimini sınırlayarak yardım ettiğini iddia ettiler.

Haber
13 Mayıs 2016

Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Akut Apandisit Riski Ne Kadar?

Brezilya’dan bir grup bilim insanı yaptıkları çalışmada karaciğer transplantasyonu yapılan hasta grubunda akut apandisit gelişimi ve komplikasyonlarını incelediler.

Haber
12 Mayıs 2016

Elektriksel Beyin Stimülasyonu Yaratıcılığı Arttırıyor

Yapılan çalışmaya göre güvenli seviyede verilen elektriksel stümulasyon daha yaratıcı düşünebilmeyi sağlıyor.

Haber
11 Mayıs 2016

Böbrek Transplantasyonu Sonrası Organ Hasarı Riski Kadınlarda Erkeklere Göre Daha Düşük Bulundu

Araştırmada böbrek transplantasyonu sonrası iskemik reperfüzyon hasarı nedeniyle böbreklerin zarar görmesi riskinin kadınlarda cinsiyet spesifik hormonlar nedeniyle erkeklere göre daha düşük olduğu iddia edildi.

Akciğer Kanserinde Kas Kaybı ve Mortalite
Alt pektoral kas bölgesindeki kayıp, KHDAK hastalarında genel sağ kalım süresini kısaltıyor
Prof. Dr. Şuayip Yalçın: Cilt Kanserindeki Gelişmeler Umut Verici
Son 1-2 yıldır özellikle cerrahi ve radyoterapi sonrasında nüks eden vakalarda yeni kullandığımız ilaçlarla çok anlamlı küçülmeler, hatta bazı durumlarda organ korunması bile mümkün hale gelebiliyor
İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Ana Pulmoner Arter Çapının Değerlendirilmesi Önemli
Araştırmacılar IPF hastalarında ana pulmoner arter çapının prognozla ilişkisini inceleyen çalışmaları tekrar gözden geçirdiler.
Antiviral Proteinler Depresif Duygudurum İle Bağlantılı Bulundu
Fareler üzerinde yapılan çalışmada antiviral immün yanıtın beyin aktivitesini nasıl değiştirdiği araştırıldı.
Genetik Çeşitlilik Bulaşıcı Hastalıkların Yayılımının Sınırlanmasına Yardımcı Oluyor
Araştırmacılar konaktaki genetik çeşitliliğin hastalık yayılımının azaltılmasına, parazit evrimini sınırlayarak yardım ettiğini iddia ettiler.
Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Akut Apandisit Riski Ne Kadar?
Brezilya’dan bir grup bilim insanı yaptıkları çalışmada karaciğer transplantasyonu yapılan hasta grubunda akut apandisit gelişimi ve komplikasyonlarını incelediler.
Elektriksel Beyin Stimülasyonu Yaratıcılığı Arttırıyor
Yapılan çalışmaya göre güvenli seviyede verilen elektriksel stümulasyon daha yaratıcı düşünebilmeyi sağlıyor.
Böbrek Transplantasyonu Sonrası Organ Hasarı Riski Kadınlarda Erkeklere Göre Daha Düşük Bulundu...
Araştırmada böbrek transplantasyonu sonrası iskemik reperfüzyon hasarı nedeniyle böbreklerin zarar görmesi riskinin kadınlarda cinsiyet spesifik hormonlar nedeniyle erkeklere göre daha düşük olduğu iddia edildi.
BENİM VAKTİM'E GİT
Haber
09 Mayıs 2016

D vitamini ve Kalsiyum Takviyesi Kardiyovasküler Sistemi Koruyor

Daha önce D vitamini takviyeli veya takviyesiz kalsiyum desteği ile kardiyovasküler hastalıkları nedeni ile hastaneye yatma ve mortalite arasında bir bağlantı belirtilmemekteydi. İngiltere'de yapılan ve 40-69 yaş arası 502,604 kişiyi kapsayan çalışmaya gö

Haber
06 Mayıs 2016

Bağırsak Bakterilerinin Yaşamımıza Etkisi

Bilim insanlarına göre yediğiniz ve içtiğiniz her şey intestinal bakterilerinizi etkilerken, bu sayede sağlığınız üzerinde etkisi de belirgin oluyor

Haber
05 Mayıs 2016

Romatoid Artrit Hastaları Sigarayı Bırakmada Nasıl Motive Edilebilir?

Araştırmacılar yaptıkları çalışmada sigara kullanma ve RA arasındaki bağlantının farkındalığını arttırmada etkili olabilecek materyallerin araştırılmasını ve sigara bırakma motivasyonunun sağlanmasını hedeflediler.

Haber
05 Mayıs 2016

Spinal Kord Travmalarında Yeni Umut

Kök hücreleri ilk defa spinal kord hasarından sonra motor fonksiyonlar açısından önemli olan sinir ağlarının rejenarasyonunda mükemmel sonuçlar verdi.

Haber
04 Mayıs 2016

Uzmanlara Göre Tüberkülozda Yeni Stratejiler Gerekiyor

Uzmanlara göre geçmiş zamanlarda uygulanan biyomedikal yaklaşımlar istenilen sonuçları vermedi, biyososyal yaklaşımlar gerekli.

Haber
03 Mayıs 2016

MS ve Kognitif Yetersizlik

ABD merkezli yapılan bir çalışma ile MS hastalarında önemli bir sorun olan kognitif yetersizliğin düzeltilmesine dair bir umut belirdi

Haber
02 Mayıs 2016

Zika Ölü Doğuma mı Neden Oluyor?

Brezilya’da Zika ile enfekte hamile bir kadın ölü doğum yaptı, bebekte şiddetli doku şişliği ve neredeyse beyin dokusunun tamamına yakınının kaybına neden olan santral sinir sistemi defekti görüldü.

Haber
29 Nisan 2016

Pulmoner Fibroziste Pulmoner Makrofajlar Araştırıldı.

Araştırmacılar insan ve mürin modellerinde solunum sistemindeki makrofajları incelediler.

DAHA FAZLA İÇERİK » TÜM HABERLER »