ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN
RxMediaPharma
DİAGNOSTİK

CINtec® Histology

CINtec® Histology testi ile tanı koy
CINtec® Histology testi ile tanı koy

CINtec® Histology testi, rahim ağzı biyopsi örneklerinin değerlendirilmesinde klinik/IVD kullanımına yönelik tek 510(k) p16 biyobelirtecidir.

Klinik çalışma üstünlüğü

CERTAIN çalışması, ABD'de yürütülen en geniş kapsamlı immünohistokimya (IHC) klinik çalışmalarından biridir.

Rahim ağzı biyopsilerinin yorumlanmasında objektiflik

LAST önerilerine göre CINtec® Histology kullanılması durumunda:

  • Tanı duyarlılığı ve tanı özgüllüğü, yüksek dereceli rahim ağzı hastalığını saptamada sırasıyla %11.8 ve %9,7 oranında gelişim göstermektedir1
  • Patoloji uzmanlarının çoğunluu tarafından zorlu olgulara ait yüksek dereceli hastalığa yönelik tanı tutarlılığı %29,5 oranında artmaktadır1

CINtec® Histology kullanarak rahim ağzı prekanserinin tanısında şüpheleri ortadan kaldırın

10x magnification

40x magnification

CINtec® Histology, yalnızca Hematoksilen-Eozin (H&E) boyama veya morfolojik yorumlama ile gözden kaçmış olabilecek gizli lezyonların belirlenmesinde iyileşme sağlar.

 

Tanıda uzlaşı

Ek olarak CINtec® Histology testinin kullanılması, patoloji uzmanlarının daha fazla hastaya gereksiz yere tedavi uygulamadan, doğru hastanın tedavi edilmesini sağlamasına yardımcı olur.

 

CINtec® Histology testini kullanan patoloji uzmanlarının çoğu tarafından, tüm biyopsilerde veya LAST önerilerine göre kullanıldığında %23 – %30 oranında daha fazla yüksek dereceli rahim ağzı hastalığı tanımlamaktadır1.

 

CINtec® Histology testini kullanan patoloji uzmanları tarafından, kendi aralarında ve uzman jinekopatoloji uzmanları arasında daha iyi bir tanı tutarlılığı ve tanıda uzlaşı elde edildiği gösterilmiştir.

 

Sınıfının en iyisi

CINtec® Histology testi, tüm patoloji uzmanlarının daha fazla sayıda rahim ağzı hastalığını saptamasına yardımcı olan tanısal yorumlara objektiflik getirir.

 

70 farklı cerrahi patoloji uzmanı tarafından 19.250 CINtec® Histology slaytı yorumlanarak boyama, morfoloji ve arka plan bakımından ≥%99,1 oranında kabul edilebilirlik doğrulanmıştır.

 

Gerçeğin ne olduğunu bildiğinizi mi düşünüyorsunüz?

Hasta olan 100 kadında:

  • Yalnızca H&E yöntemi kullanıldığında, patoloji uzmanlarının çoğu hastalık olgularının 71'ini 1
  • H&E yöntemine ek olarak CINtec® Histology testi kullanıldığında ise patoloji uzmanlarının çoğu hastalık olgularının 94'ünü tanımlayabilir1

CINtec® Histology, %22,8 oranında daha fazla yüksek dereceli hastalık saptar1. Bu kadınlar artık uygun şekilde tedavi edilebilir.

Hastalığı ön plana getirmek için CINtec® Histology kullanın.

Referanslar

1. Van Disseldorp, J. et al. (2010). Hum Reprod; 25:221–227.