Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Search
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma
DİAGNOSTİK

Kalp yetersizliği tanısında başlangıç testi olarak Elecsys® NT-proBNP'nin rolü

Klinik değerlendirme ile ilgili olarak natriüretik peptitler önemli kılavuzlarda en sık önerilen (IA) ilk tanı testi olarak tavsiye edilmektedir.1,2,3 Elecsys® NT-proBNP, aşağıdaki avantajları sağlar:

 • Yüksek hassasiyet ve negatif tahmin değeriyle kalp yetersizliği olasılığını zamanında dışlamak2-5
 • Gereksiz ekokardiyografinin önüne geçmek ve acil serviste yatış süresini kısaltmak1,4,6-10
 • KY görülme oranı yüksek olan ve tanıyı doğrulamak, tedaviye başlamak için daha ayrıntılı kardiyak inceleme yapılması gereken hastaları belirlemek 2,3,11
 • Birincil bakım aşamasında olan ve uzmanla görüştürülmesi gereken hastaları belirlemek4,6,7

Akut Olmayan Kalp Yetersizliği:

Akut olmayan durumlarda hastalara tanı koyarken Elecsys® NT-proBNP düzeyleri ile ilgili kılavuz bilgileri1,2,4,6,11

BİZE ULAŞIN

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.
Telefon: +90 212 306 06 06
Mail: diagnostics.turkey@roche.com

Elecsys® NT-proBNP < 125 pg/ml:

 • KY olası değil
 • Farklı bir tanıyı göz önünde bulundurun.

Elecsys® NT-proBNP > 125 pg/ml:

 • KY olası
 • KY tanısını doğrulamak için ekokardiyografi gerçekleştirin

Akut durumlarda hastalara tanı koyarken Elecsys® NT-proBNP düzeyleri ile
ilgili kılavuz bilgileri2,5,8

KY olası değil

Elecsys® NT-proBNP < 300 pg/mL

 • Diğer belirtileri araştırın
Gri bölge*

Elecsys® NT-proBNP > 300 pg/mL ancak yaşa özel “dahil etme” cut-off değerlerinin altında

 • Görüntüleme ile tanı
Görüntüleme ile Doğrulama

Elecsys® NT-proBNP Yaşa özel "dahil etme" değerleri

 • 50 yaşından küçük ise > 450 pg/mL
 • 50 - 75 yaş arasında ise > 900 pg/mL
 • 75 yaşından büyük ise > 1.800 pg/mL

Görüntüleme ile doğrulama

*Kalp yetersizliği dışındaki unsurlar natriüretik peptidlerin artmasına neden olabileceği için gri bölgedeki sonuçların klinik olarak yorumlanması gerekir.2

Referanslar

1. World Heart Failure Alliance: https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/HFA/WHFA-whitepa-per-15-May-14.pdf. [Accessed January 2018, 23rd]
2. Emdin, M., et al. (2008). Clin Chem Lab Med. 46, 1533-1542
3. Lindenfeld et al. (2010). J Card Fail. 16, e1-e194
4. Rutten et al. https://ipccs.org/2017/12/10/epccs-practical-guidance-on-heart-failurediagnosis-and-management-in-primary-care/ [Accessed on January 2018, 23rd]
5. Krupicka et al. (2013). Cor et vasa. 55, e370-e376
6. Ponikowski et al. (2016). Eur J Heart Fail. 18, 891-975
7. Yancy et al. (2017). Circulation. 136, e137-e161
8. PubMed Central®: search results for “Elecsys® NT-proBNP heart failure”. [Accessed on January 2018, 23rd]
9. Taylor et al. (2017). Br J Gen Pract. 67, e94-e102
10. Januzzi et al. (2018). J Am Coll Cardiol 71, 1191-1200
11. Taylor et al. (2017). Efficacy and Mechanism Evaluation, No. 4.3. National Institute for Health Research. ISSN 2050-4365. [Accessed on January 2018, 23rd]
12. British Heart Foundation and the All-Party Parliamentary Group on Heart Disease: https://www.bhf.org.uk/get-involved/campaigning/inquiry-into-living-with-heart-failure [Accessed on January 2018, 23rd]
13. Hildebrandt et al. (2010). Eur Heart J. 31, 1881-1889
14. Januzzi et al. (2006). Eur Heart J. 27, 330-337
15. Moe et al. (2007). Circulation. 115, 3103-3110
16. Behnes et al. (2009). Int J Cardiol. 135, 165-174
17. Bettencourt (2004). Circulation. 110, 2168-2174
18. Salah et al. (2014). Heart. 100, 115-125
19. Stienen et al. (2015) Eur J Heart Fail. 17, 936-944
20. Masson et al. (2008). J Am Coll Cardiol. 52, 997-100
21. Januzzi (2012). Arch Cardiovasc Dis. 105, 40-50
22. Zile et al (2016). J Am Coll Cardiol. 68, 2425-2436
23. Deberadinis and Januzzi. (2012). Curr Opin Cardiol. 27, 66-668
24. Chiong et al. (2010). Heart Fail Rev. 15, 275-291
25. Weiner et al. (2012). Eur J Heart Fail. 15, 342-351
26. Gaggin et al. (2013). Congest Heart Fail. 19, 135-42
27. McKie and Burnett (2016). J Am Coll Cardiol. 62, 2437-2439
28. Roche Diagnostics Ltd. Elecsys® NT-proBNP package insert