ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN
RxMediaPharma
DİAGNOSTİK

Elecsys® sFlt-1/PlGF (Preeklampsi)

Preeklampsi tanısına yardım ve kısa vadeli tahmin
Preeklampsi tanısına yardım ve kısa vadeli tahmin

Preeklampsi gebeliklerin %3 - 5'inde görülen ve son derece ciddi, multi-sistem bir komplikasyondur ve dünya çapında maternal ve perinatal morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerden biridir.1-3

Preeklampsi 20 haftalık gebeliğin ardından hiper tansiyon ve proteinürinin görülmesi olarak tanımlanır. Preeklampsi ve bunu takip eden hastalığın klinik gidişatının durumu büyük ölçüde farklılık gösterebilmektedir ve bu nedenle hastalığın ilerleyişinin öngörülmesini, teşhisini ve değerlendirmesini zorlaştırmaktadır.1-3

Preeklampsi patogenezinde anjiyojenik faktörlerin (sFlt-1 ve PlGF) önemli bir rol oynadığı anlaşılmıştır ve hastalık başlangıcı öncesinde bile maternal serumda görülen konsantrasyonları değişerek bu belirteçleri preeklampsi hastalığının tahmin ve tanısı için bir araç durumuna getirir.1-3

Faydaları

Yakın zamanda gerçekleştirilen çok merkezli prospektif PROGNOSIS (Preeklampsi şüphesi bulunan hamile kadınlarda kısa vadeli sonuçların öngörülmesi) çalışmasında Elecsys sFlt-1/PlGF oranının ­klinisyenlerin preeklampsiyi bir hafta içinde son derece yüksek güven oranı ile­ eleyebilmesini ve hasta olduğundan şüphelenilen kadınların güvenle dışlanabilmelerini sağlamıştır.4,5

  • Elecsys sFlt-1 ve PlGF preeklampsi immünokimya testleri klinik kapsamda hızlı ve kolay değerlendirme için ilk sağlanan ve onaylanan otomatik tanı testleridir4,5
  • Elecsys sFlt-1/PlGF oranının ölçülmesi, preeklampsi görülme riski yüksek olan ve yakından takip edilmesi gereken hastaların belirlenmesi ve hastalığın görülmeyeceği hastaların güvenle dışlanabilmesi için güvenilir bir araçtır4-7
  • Preeklampsinin erken ve hassas şekilde teşhis edilmesi­ klinik kararın iyileşmesini ve ­hem anne hem de çocuk açısından daha iyi bir sonuç elde edilmesini sağlayabilir4-7

Birinci trimesterde Preeklampsi taraması

Birinci trimesterda yapılan taramanın sağladığı ek değere sFlt-1/PlGF oranının sağladığı değer eklendiğinde, PE tanısında ve kısa vadede tahmininde ve advers sonuçların tahmininde sağlanan destek bir arada değerlendirildiğinde, gebelik süresince PE hastalığı için tam bir çözüm elde edilmiş olur

  • PIGF’nin bileşenler arasına dahil edildiği tarama modelleri esas alınarak, erken başlangıçlı PE etkin bir şekilde tahmin edilebilmektedir8
  • Birinci trimesterde PE taramasının yapılması, düşük dozlu aspirinin profilaktik kullanımı sürecine geçilmesi açısından önem taşır9-13
  • Yüksek PE riski taşıyan kadınların PIGF’nin dahil edildiği bir algoritmayla tespit edilmesi ve ardından Aspirin tedavisinin uygulanması ile preterm PE önlenebilmektedir9-13

BİZE ULAŞIN

Çağrı Merkezi ve Destek Hattı:
Roche Diagnostics Turkey A.Ş.
Telefon: +90 212 306 06 06
Mail: diagnostics.turkey@roche.com

DİĞER ÜRÜNLER

Elecsys® AMH Testi

Over rezervinin güvenilir şekilde ¬değerlendirilebilmesi ve kontrollü over stimülasyonuna verilecek yanıtın öngörülebilmesi için klinik destek sağlar

Servikal Kanser Portföyü

Preeklampsi tanısına yardım ve kısa vadeli tahmin sunar

Elecsys® sFlt-1

18 dk
Serum
20 μL
10– 85.000 pg/mL

Elecsys® PlGF

18 dk
Serum
20 µL
10– 85,000 pg/mL

Referanslar

1. Verlohren, S., et al. (2012). Am J Obstet Gynecol 206(1), e1-8
2. Verlohren, S., et al. (2010). Am J Obstet Gynecol 202(161), e1-11
3. Verlohren, S., et al. (2014). Hypertension 63(2), 346-352
4. Hund, M., et al. (2014). BMC Pregnancy and Childbirth 14, 324
5. Zeisler, H., et al. (2016). N Engl J Med 374(1), 13-22
6. Hund, M., et al. (2015). Hypertens Pregnancy 34(1), 102-115
7. Klein, E., et al. (2014). PLoS ONE 11(5), e0156013