Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
DİAGNOSTİK

IVD NEDİR?

In-Vitro (Vücut Dışında Kullanılan) Tıbbi Tanı Cihazlarının Değeri

In-Vitro (Vücut Dışında Kullanılan) Tıbbi Tanı Cihazları (IVD), hastalık yönetiminde ve hasta bakımının iyileştirilmesinde hastalardan alınan kan, doku ya da diğer örnekler üzerinde yürütülen laboratuvar tanı çalışmalarıdır ve tarafsız bilgilerin elde edilmesinde önemli bir kaynaktır.

Modern sağlık sektöründe IVD (IVD), hastanın belirli bir hastalığı olup olmadığını doktora göstermekten öteye geçer. Günümüzde bu testler, insanların sağlık ya da hastalık yönetim sürecinin tamamında alınan kararların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve doktorların sağlık değer zincirinde bu testlerin tüm potansiyelinden yararlanmalarını sağlamaktadır.

IVD, uzun süredir sağlık alanının “sessiz destekçisi” olarak bilinmektedir. Toplam sağlık harcamalarının sadece %2’sini oluştururken, alınan klinik kararların ise %60’ından fazlasını etkilemektedir.

IVD sayesinde laboratuvarlar, sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu güvenilir iş ortağı haline gelebilir. Doktor ve hastaları doğru zamanda doğru kararları almaları yönünde destekler; insanların hastalıklarını ve yaşam kalitelerini daha iyi kontrol altında tutmalarını sağlar. Bu sayede hem sağlık bütçesi yönetimine ve ilgili kamu kuruluşlarına, hem de sağlık hizmeti sunucularına doğru çözümlere yatırım yapmaları konusunda olanak sağlar.

Modern In-Vitro Tanı Cihazları (IVD), bireylerdeki mevcut hastalıkları tespit ederek ve olası sağlık sorunlarını öngörerek; hastaneye yatışı azaltabilir ve gereksiz tedavileri önleyerek hastane ve tedavi maliyetlerini azaltabilir. Bu nedenle In-Vitro Tıbbi Tanı Cihazları, sağlık hizmetlerinin finansal sürdürülebilirliğine de katkı sağlar.

Diğer tıbbi cihazlar ile karşılaştırıldığında, IVD’nin hasta sağlığı ve güvenliği açısından oluşturduğu risk çok düşüktür.

IVD’ler etkili tedaviye yol gösteren bilgi sağlar.
Günümüzde artık birçok birey, dünyadaki en büyük ölüm sebeplerinden olan kalp hastalığı ve kanser gibi hastalıkların ve HIV & hepatit gibi bulaşıcı hastalıkların tanısı koyulduktan sonra yıllar boyunca yaşayabilmektedir. Bu ilerlemenin büyük bir kısmı, doktorların doğru bilgiye dayanarak doğru zamanda hareket edebilmesini sağlayan IVD testleri ile mümkün olmaktadır.

IVD’ler sağlık sorunlarının kötüleşmesini önlemeye yardım edebilir.
IVD’ler bireylerdeki erken uyarı işaretlerini ve bireysel risk faktörlerini fark edebilir; önlemeye ve erken müdahaleye yönelik fırsatlar oluşturabilir. Bazı IVD’ler laboratuvarın, hastanenin veya doktor muayenehanesinin dışına kadar uzanabilir, sağlık okuryazarlığındaki gelişmeler ile birlikte kronik rahatsızlıklara sahip hastaların kendi kendilerini izlemelerini ve kendi sağlıklarını yönetmelerini sağlayabilir.1

Risklere göre fazlasıyla ağır basan fayda sunar
IVD’ler klinik karar alma sürecini desteklemekle birlikte, hasta sağlığı üzerinde doğrudan sonuçlar doğurmazlar. Tedavi sağlayan diğer tıbbi cihazların aksine çoğu IVD, asla hastalar ile temas etmez. Sağlık alanındaki “sessiz destekçi” olarak kabul edilen IVD’ler, hastalıkların önlenmesi, tespit edilmesi ve yönetimi için son derece değerli kaynaklardır. Klinik kararların kabaca üçte ikisini etkilemekte, sağlık hizmetleri harcamalarının ise sadece %2’sini oluşturmaktadırlar.2

Üretici, sağlık çalışanı veya düzenleyici olmamızdan bağımsız şekilde, bir sektör olarak, dünya genelinde hastalıklarla mücadelede IVD’lerin faydası hafife alınmamalı ve görmezden gelinmemelidir. IVD’ler bir bireyin tüm tedavi süreci boyunca birden çok noktada daha iyi sağlık sonuçları alınmasına etki eder :

Referanslar

1. İngiliz In Vitro Tanı Cihazları Derneği (BIVDA). “The Value of IVDs: The contribution of the in vitro diagnostics industry to patients, the NHS and the UK economy (IVD’lerin Değeri: In vitro tanı cihazları sektörünün hastalara, ulusal sağlık hizmetlerine (NHS) ve Birleşik Krallık ekonomisine katkısı)” (2017).
2. Rohr, Ulrich-Peter, ve ark. “The Value of In Vitro Diagnostic Testing in Medical Practice: A Status Report (In Vitro Tanı Testlerinin Tıbbi Uygulamalardaki Değeri: Bir Durum Raporu).” PLOS ONE 11(3): e0149856 (2016)

Roche Diagnostik Türkiye

DNA’sında inovasyon olan Roche, bilimsel keşiflerin yönlendirilmesi ve hastaların hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla faaliyet alanında geleceğin sınırlarını zorlamaya odaklanmıştır.

BİZE ULAŞIN

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.
Telefon: +90 212 306 06 06
Mail: diagnostics.turkey@roche.com