Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Dijital Medikal Bilgilendirme/Medikal Sorgu Formu

İsteyen Sağlık Meslek Mensubu

Bu form Roche ürünleri ve tedavi alanları hakkında medikal bilgi taleplerinizi oluşturmanız için hazırlanmış olup, şirketimize medikal bilgi almak için yaptığınız başvuru üzerine sizinle paylaşılmıştır. 3 Temmuz 2015 tarih ve 29405 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca Türkiye'de henüz ruhsatı olmayan ve/veya endikasyon dışı ürünler hakkında medikal bilgi verilebilmesi için ilgili sağlık mesleği mensubunun yazılı talebi bulunması gerekmektedir. Bu bağlamda yazılı talebinizi işbu formu doldurmak suretiyle tarafımıza yazılı olarak iletmenizi müteakip, söz konusu medikal bilgilendirme bilim servisimiz tarafından yazılı talebinize istinaden yapılacaktır.

Medikal Bilgilendirme / Medikal Sorgu / Literatür İstek Formu-versiyon 2 (24.02.2020)

GÖNDER

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Bilim Servisi ve Medikal Bilgilendirme Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi (“Roche”) olarak, özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz.  Bu aydınlatma metni, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve uygulanabilir ulusal ve uluslararası mevzuat gereğince, Roche’un veri sorumlusu olarak yürüttüğü veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak bilim servisi, medikal bilgilendirme, medikal sorgu ve literatür sorguları (kısaca “Bilim Servisi” olarak anılacaktır) kapsamında kişisel verileri işlenen ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Roche’un veri sorumlusu olarak yürüttüğü veri işleme faaliyetlerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.roche.com.tr internet sitesinde bulunan ‘Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Bilim Servisi kapsamında işlenen kişisel veriler; bilgi talebinde bulunan sağlık mesleği mensubunun ad, soyad, uzmanlık, kurum bilgisi, meslek bilgileri ,diploma numarası ve iletişim bilgileri ile talep edilen ve sorgu yapılan konuya ilişkin bilgileri içermektedir.

Kişisel Veri Kaynakları ve Toplama Yöntemleri 

Bilim Servisi kapsamında yapılan sorgular ve bilgi talepleri, sağlık mesleği mensubunun kendisi tarafından www.medikaynak.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden, sözlü olarak veya yazılı form aracılığıyla, e-posta göndermek suretiyle veya telefon çağrısı ile yapılabilmektedir.  Bu çerçevede kişisel veriler, sözlü veya yazılı olarak otomatik olmayan yöntemlerle ya da telefon, e-posta, faks, Roche’a ait mobil uygulamalar ve internet siteleri ve sosyal medya kanalları gibi mecralar üzerinden otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Veri İşleme

• İşlemenin Amacı : Kişisel verileriniz, Bilim Servisi faaliyetleri çerçevesinde;

(i) Ruhsat sahibi olduğumuz beşeri ve tıbbi ürünlere ilişkin bilim servisi ve tanıtım faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi;

(ii) Talep edilen medikal bilgi, medikal sorgu ve literatür isteklerinin cevaplanması ve takibinin yapılması, en güncel ve doğru medikal bilgi ve literatürlerin sunulması;

(iii) Burada belirtilen amaçlar çerçevesinde sizinle iletişime geçilmesi ve bilgilendirme yapılması, talep ettiğiniz bilgi ve belgelerin sağlanması;

(iv) Ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi;

(v) Ruhsat sahibi olarak, ürün güvenliği ve kaliteye ilişkin olarak yan etki bildirimi için elverişli iletişim kanalı sağlanması, ürün güvenliği ve kalite bildirimlerinin yapılması ve gerekli denetim süreçlerinin uygulanması;

(vi) Hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi, Roche’un, Roche Şirketler Topluluğu’nun ve hissedarlarının haklarının savunulması ve meşru menfaatlerinin korunması, amaçlarıyla işlenmektedir.

• İşlemenin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, sorgu sırasında toplanan kimlik ve iletişim verileri KVKK madde 5.2. uyarınca (i) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(ii) veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

• Kişisel Verinin Alıcıları

Anılan kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla ve yine yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bağlı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM), Roche Grubu içerisinde ilgili medikal enformasyon, bilim servisi, hasta güvenliği ve farmakovijilans birimleri ve üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmaktadır. Roche olarak kullandığımız sistemlerin bir kısmı ve Roche Grubu’nda yer alan şirketler ile ayrıca kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar, onların bağlı ortaklıkları, alt yüklenicileri, üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve/veya onların kullandığı sistemlerin bir kısmı yurtdışında yer almaktadır.

• Saklama dönemi

Kişisel verileriniz Roche’un Konuşmacı’nın kişisel verilerini toplamış ve toplamakta olduğu amaçlar için gerekli olan süre veya mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süre (“Gerekli Süre”) kadar muhafaza edilecektir. Bu veriler, mevzuat veya Roche Kayıt Yönetimi Kuralları daha uzun bir süre gerektirmediği takdirde, Gerekli Süre sonunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde usul ve esaslar ayrıntılı olarak Roche Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile düzenlenmiştir.

Yasal Haklarınız Hakkında Bilgi

KVKK 11. Maddesi’nde belirtilen haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.roche.com.tr internet sitesindeki başvuru formundan yararlanarak Roche’a iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimlik ve İletişim Ayrıntıları

Bu Aydınlatma Metni ilgili herhangi bir soru ve talebinizi lütfen, www.roche.com.tr internet sitesindeki başvuru formundan yararlanarak Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi (MERSIS NO. 0735001546600018), Hukuk, Uyum ve İç Denetim Departmanı, Uniq İstanbul, Ayazağa Cad. No:4, D/101 Maslak 34396, Sarıyer – İstanbul adresine, istanbul.kisiselveri@roche.com e-posta adresine veya rochemustahzarlari@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine iletiniz.