Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi Değerlendirmeleri Kursu 2021

Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi Değerlendirmeleri Kursu 2021

SMA’lı bebeklerin ve çocuklarımızın takipleri ve ilaç tedavilerinde bu değerlendirmelere ihtiyacı bulunmaktadır. Ülke genelinde yaygın olarak ve doğru şekilde uygulanabilmesi gerekmektedir. Fizyoterapistlerden gelen talepler ve SMA’lı çocukların ihtiyaçları gözönüne alınarak düzenlenen bu eğitim “The Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test  CHOP INTEND ve Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) değerlendirmelerini kapsayacaktır.