Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

ALK'yı Keşfedin

ALK: kanser patogenezi ve progresyonunu


etkileyen bir etmen1,2

ALK aracılı sinyal iletimi, KHDAK gelişiminde ve progresyonunda önemli bir rol oynayabilmektedir1-3

Macmillan Publishers Ltd'den izin alınarak uyarlama yapılan kaynak: Solomon B, Wilner KD, Shaw AT. Current status of targeted therapy for anaplastic lymphoma kinase-rearranged non-small cell lung cancer. Clin Pharmacol Ther. 2014;95:15-23, copyright 2014.

AKT=AKT8 virüs onkogen sellüler homolog;
ALK=anaplastik lenfoma kinaz;
BAD=bcl-2 ile ilişkili ölümü teşvik eden protein;
EML4=ekinoderm mikrotübülle ilişkili protein benzeri 4;
ERK=ekstrasellüler sinyalle düzenlenen kinaz;
IP3=inositol trisfosfat;
MEK=mitojenle aktive edilen protein kinaz/ERK kinaz;
mTOR=memeli rapamisin hedefi;
KHDAK=küçük hücreli dışı akciğer kanseri;
PI3K=fosfatidilinositol 3-kinaz;
PIP2=fosfatidilinositol 3,4-bisfosfat;
PLC-γ=fosfolipaz C-γ;
Ras=sıçan sarkomu;
S6K=S6 kinaz;
STAT3/5=sinyal ileticisi ve transkripsiyon aktivatörü 3/5.

Referanslar

  1. Pulford K, Morris SW, Turturro F. Anaplastic lymphoma kinase proteins in growth control and cancer. J Cell Physiol. 2004;199:330-358. PMID: 15095281
  2. Lin E, Li L, Guan Y, et al. Exon array profiling detects EML4-ALK fusion in breast, colorectal, and non-small cell lung cancers. Mol Cancer Res. 2009;7:1466-1476. PMID: 19737969
  3. Solomon B, Wilner KD, Shaw AT. Current status of targeted therapy for anaplastic lymphoma kinase-rearranged non-small cell lung cancer. Clin Pharmacol Ther. 2014;95:15-23. PMID: 24091716