Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

ALK'yı Keşfedin

ALK: kanser patogenezi ve progresyonunu


etkileyen bir etmen1,2

ALK aracılı sinyal iletimi, KHDAK gelişiminde ve progresyonunda önemli bir rol oynayabilmektedir1-3

Anaplastik lenfoma kinazı (ALK), ilk olarak, T hücresi Hodgkin olmayan lenfomaların bir alt kümesi olan bazı anaplastik büyük hücreli lenfomalar (ALCL) ile ilişkili bir kromozomal translokasyonda tanımlanan bir reseptör tirozin kinazdır.

ALK, tek bir transmembran alanına ve ayrıca 2 MAM alanına ve hücre dışı bölgedeki varsayılan bir ligand bağlayıcı (LB) alana sahip bir reseptör tipi PTK'dır. Hücre içi bölge bir kinaz alanı içerir ve KHDAK'lerde EML4 ile kaynaştırılır.

ALK ilk olarak 1994 yılında anaplastik büyük hücreli lenfomada nükleofosmine (NPM1) füzyonunun tanımlanması sonucunda onkoloji alanında ortaya çıkmıştır. NPM1 kısmı, NPM1-ALK füzyon proteininin konstitütif dimerizasyonuna ve bunun sonucunda aktive olmasına aracılık eder.

Macmillan Publishers Ltd'den izin alınarak uyarlama yapılan kaynak: Solomon B, Wilner KD, Shaw AT. Current status of targeted therapy for anaplastic lymphoma kinase-rearranged non-small cell lung cancer. Clin Pharmacol Ther. 2014;95:15-23, copyright 2014.

AKT=AKT8 virüs onkogen sellüler homolog;
ALK=anaplastik lenfoma kinaz;
BAD=bcl-2 ile ilişkili ölümü teşvik eden protein;
EML4=ekinoderm mikrotübülle ilişkili protein benzeri 4;
ERK=ekstrasellüler sinyalle düzenlenen kinaz;
IP3=inositol trisfosfat;
MEK=mitojenle aktive edilen protein kinaz/ERK kinaz;
mTOR=memeli rapamisin hedefi;
KHDAK=küçük hücreli dışı akciğer kanseri;
PI3K=fosfatidilinositol 3-kinaz;
PIP2=fosfatidilinositol 3,4-bisfosfat;
PLC-γ=fosfolipaz C-γ;
Ras=sıçan sarkomu;
S6K=S6 kinaz;
STAT3/5=sinyal ileticisi ve transkripsiyon aktivatörü 3/5.

Referanslar

  1. Pulford K, Morris SW, Turturro F. Anaplastic lymphoma kinase proteins in growth control and cancer. J Cell Physiol. 2004;199:330-358. PMID: 15095281
  2. Lin E, Li L, Guan Y, et al. Exon array profiling detects EML4-ALK fusion in breast, colorectal, and non-small cell lung cancers. Mol Cancer Res. 2009;7:1466-1476. PMID: 19737969
  3. Solomon B, Wilner KD, Shaw AT. Current status of targeted therapy for anaplastic lymphoma kinase-rearranged non-small cell lung cancer. Clin Pharmacol Ther. 2014;95:15-23. PMID: 24091716
  4. Chiarle R, Voena C, Ambrogio C, et al. The anaplastic lymphoma kinase in the pathogenesis of cancer. Nature Reviews Cancer., 2008, 8(1): 11.
  5. Mano H. ALKoma: a cancer subtype with a shared target. Cancer discovery., 2012, 2(6): 495-502.