Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

CD20 ve CD3'ü Keşfedin

B hücreleri üzerindeki CD20 ve T hücreleri üzerindeki


CD3'ün eş zamanlı olarak bağlanması


T hücresi aktivasyonuna ve malign B hücresi ölümüne yol açar

CD20: B hücresi yüzey antijeni

CD20 bir transmembran proteini ve B hücrelerinin gelişimi ve farklılaşmasında rol oynayan B hücresi yüzey markeridir.1,2

 • Kronik lenfositik lösemi, diffüz büyük B hücreli lenfoma, foliküler lenfoma ve mantle hücreli lenfoma da dahil olmak üzere, B hücreli malignitelerin çoğunda CD20 eksprese edilir.

CD3: T hücresi aktivatörü

CD3, T hücrelerinin yüzeyindeki T hücresi reseptör (TCR) kompleksinin bir bileşeni olan, 4 alt-üniteden (γ, δ, ε, ζ) oluşmuş multimerik bir proteindir.3

 • Çapraz bağlanma gerçekleştiğinde, TCR, aşağı yönde ilerleyerek T hücresi aktivasyonuna yol açan sinyal iletim olaylarını başlatır.

T hücresi bispesifik antikorun malign B hücrelerindeki CD20'ye ve T hücrelerindeki CD3'e bağlanmasıyla T hücrelerinin bağlanması gerçekleşir ve aktiviteleri B hücrelerine yönelir. T hücresi aktivasyonu - CD20-CD3 etkileşimi sonucunda gerçekleşen - önceden mevcut olan T hücrelerinin proliferasyonunu/ekspansiyonuna yol açar ve bu da malign B hücrelerinin tükenmesine katkıda bulunabilir.4,5

 • Çeşitli klinik öncesi modellerde, T hücresi bispesifik antikorların CD20 ve CD3'e bağlanması potent bir B hücresi ölümüne yol açmıştır.

Kombinasyonların Taşıdığı Potansiyel

CD20 CD3 T hücresi bispesifik antikorlar, güçlenmiş anti-kanser etkiler oluşturmak üzere PD-L1 inhibisyonuyla kombinasyon halinde kullanılabilir

CD20-CD3 bispesifik antikorlar T hücrelerini yeniden yönlendirerek malign B hücrelerine karşı immün aktiviteyi düzeltebilir. Ancak bu etkileşim T hücresi aktivasyonunu ve daha sonra tümör hücreleri ve T hücrelerinde negatif immün düzenleyici PD-L1'in artışını teşvik ettiği gösterilmiş olan IFN-γ salımına neden olur.4,5,7

 • Adaptif immün direnç olarak bilinen bu mekanizma, PD-L1 blokajıyla ortadan kaldırılabilir.
 • Çeşitli B hücreli malignitelere karşı anti-kanser aktiviteyi güçlendirmek için CD20 ve CD3'ü hedefleyen bispesifik antikorların PD-L1 inhibisyonuyla kombinasyon halinde kullanımı adaptif immün direnç mekanizmalarının üstesinden gelebilir.

Roche, B hücreli malignitelerin tedavisi için 2:1 TCB ya da 1:1 TDB platformlarının her ikisiyle ve bunların PD-L1 inhibisyonuyla kombinasyonuyla CEA ve CD3'ü hedeflemenin potansiyelini aktif bir şekilde araştırmaktadır.

Referanslar

 1. Naeim F, Rao PN, Song SX, Grody WW. Principles of immunophenotyping. In Atlas of Hematopathology. 2013;25-46.
 2. Prevodnik VK, Lavrenčak J, Horvat M, Novakovič BJ. The predictive significance of CD20 expression in B-cell lymphomas. Diagn Pathol. 2011;6:33. PMID: 21486448
 3. Borroto A, Arellano I, Blanco R, et al. Relevance of Nck-CD3 epsilon interaction for T cell activation in vivo. J Immunol. 2014;192:2042-2053. PMID: 24470497
 4. Sun LL, Ellerman D, Mathieu M, et al. Anti-CD20/CD3 T cell-dependent bispecific antibody for the treatment of B cell malignancies. Sci Transl Med. 2015;7:287ra70. doi:10.1126/scitranslmed.aaa4802. PMID: 25972002
 5. Sun LL, Wang P, Clark R, et al. Preclinical characterization of combinability and potential synergy of anti-CD20/CD3 T-cell dependent bispecific antibody with chemotherapy and PD-1/PD-L1 blockade. Blood. 2016;128:4168.
 6. Tumeh PC, Harview CL, Yearley JH, et al. PD-1 blockade induces responses by inhibiting adaptive immune resistance. Nature. 2014;515:568-571. PMID: 25428505
 7. Kim JM, Chen DS. Immune escape to PD-L1/PD-1 blockade: seven steps to success (or failure). Ann Oncol. 2016;27:1492-1504. PMID: 27207108

CEA ve CD3'ü Keşfedin

Tümör hücrelerinde CEA'yı ve T hücrelerinde CD3'ü aynı anda bağlama potansiyelini öğrenin.

İncele