Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

*Birden fazla direnç mekanizması bulunan hastalar.
İzin alınarak kullanılmıştır. © 2014 American Society of Clinical Oncology. Tüm hakları saklıdır.

ALK kinaz bölgesinin sekonder mutasyonları ve ALK füzyon geni amplifikasyonu gibi ALK’ye bağımlı mekanizmalar direnci teşvik edebilir1

  • Geçiş denetçisi mutasyonu L1196M, en yaygın olarak bildirilen ALK kinaz bölgesini etkilediği düşünülen direnç mutasyonudur1,2
  • C1156Y, G1202R, S1206Y, L1152R, F1174L, G1269A ve 1151Tins gibi başka mutasyonlar da dirençte rol oynayabilir1,3,4

Alternatif sinyal iletim yolaklarını aktivasyonu gibi ALK’den bağımsız mekanizmalar da dirence yol açabilir2

Alternatif yolakların aktivasyonu ALK’yi devre dışı bırakır2

Macmillan Publishers Ltd’den izin alınarak uyarlanmıştır: Solomon B, Wilner KD, Shaw AT. Current status of targeted therapy for anaplastic lymphoma kinase-rearranged non-small cell lung cancer. Clin Pharmacol Ther. 2014;95:15-23, copyright 2014.

  • Dirençli ALK+ hücre dizilerinde EGFR sinyal iletiminin yukarı yönde düzenlendiği gözlenmiştir2
  • Direnç gelişen ALK+KHDAK hastalarında EGFR aktivasyonunun arttığı saptanmıştır3
  • c-KIT ve KRAS’yi de içeren başka mekanizmaların da dirençte potansiyel bypass yolları olduğu belirlenmiştir1

ALK=anaplastik lenfoma kinaz;
MSS=merkezi sinir sistemi;
EGFR=epidermal büyüme faktörü reseptörü;
ERK=ekstraselüler sinyalle düzenlenen kinaz;
KRAS=V-Ki-ras2 Kirsten sıçan sarkomu viral onkogen homoloğu;
KHDAK=küçük hücreli dışı akciğer kanseri;
PI3K=fosfatidilinositol 3-kinaz;
RTK=reseptör tirozin kinaz;
STAT=sinyal ileticisi ve transkripsiyon aktivatörü.

Referanslar

  1. Shaw AT, Engelman JA. ALK in lung cancer: past, present, and future. J Clin Oncol. 2013;31:1105-1111. PMID: 23401436
  2. Solomon B, Wilner KD, Shaw AT. Current status of targeted therapy for anaplastic lymphoma kinase-rearranged non-small cell lung cancer. Clin Pharmacol Ther. 2014;95:15-23. PMID: 24091716
  3. Katayama R, Shaw AT, Khan TM, et al. Mechanisms of acquired crizotinib resistance in ALK-rearranged lung cancers. Sci Transl Med. 2012;4:120ra17. doi:10.1126/scitranslmed.3003316. PMID: 22277784
  4. Kodama T, Tsukaguchi T, Yoshida M, Kondoh O, Sakamoto H. Selective ALK inhibitor alectinib with potent antitumor activity in models of crizotinib resistance. Cancer Lett. 2014;351:215-221. PMID: 24887559