Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

HER Sinyal İletimi

HER


reseptör ailesi

Hücresel reseptörler, hücre dışından gelen sinyallerin hücre içi sinyallere dönüştürülmesinden sorumludur. Bu sinyallerin çeşitli etkileri (büyüme, proliferasyon ve sağkalım gibi) vardır ve normal hücrelerde reseptör aktivasyonu sıkı bir biçimde düzenlenir.1

HER ailesi, pek çok şekilde etkileşim gösteren, yapısal olarak birbirine benzer 4 reseptörden oluşur.2 Bunlar HER1 (EGFR), HER2, HER3 ve HER4’ü içerir. HER1/EGFR, HER3 ve HER4’ün her biri bir ya da daha fazla sayıda spesifik ligandla bağlantılıdır; buna karşılık HER2’nin bağladığı bilinen ligandlar mevcut değildir.3,4

HER ailesi reseptörlerinin yapısı

HER reseptörü aktivasyonu

Reseptör aktivasyonu çok aşamalı bir prosestir. Liganda bağlandıktan sonra reseptörler dimerize olur ya da çiftler oluşturur.1 Dimerizasyon gerçekleştiğinde reseptörlerin intrasellüler tirozin kinaz bölgeleri fosforile olarak reseptörleri aktive eder ve MAPK proliferasyon yolağı ve/veya PI3K/Akt pro-sağkalım yolağı gibi aşağı yönlü sinyal iletim kaskadlarını başlatır.4

HER reseptör ailesinin her biri homodimerize olabilen ya da HER ailesinin diğer üyeleriyle heterodimerizasyon gerçekleştirebilen 4 üyesi olması dolayısıyla çoklu reseptör kombinasyonları mümkündür.1 HER2, açık bir yapıda bulunması ve sürekli olarak dimerizasyona uygun olması nedeniyle, HER reseptör ailesinin tüm üyeleri için tercih edilen bir dimerizasyon ortağıdır.1,4,5

Bu çizimde, HER reseptörü dimerizasyonu ve daha sonraki aktivasyonun etkileri gösterilmektedir. Liganda bağlandıktan sonra reseptörler dimerize olur ya da çiftler oluşturur. Dimerizasyon gerçekleştiğinde reseptörlerin intrasellüler tirozin kinaz bölgeleri fosforile olarak reseptörleri aktive eder ve aşağı yönlü sinyal iletimini başlatır.4 Role of HER2 gene expression in breast carcinoma. Ménard S, Tagliabue E, Campiglio M, Pupa SM. Copyright © 2000 J Cell Phys. Reprinted with permission of Wiley-Liss, Inc., a subsidiary of John Wiley & Sons, Inc.

Referanslar

  1. Sliwkowski MX. In: Harris JR, Lippman ME, Morrow M, Osborne CK, eds. Diseases of the Breast. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2004:415-426.
  2. Burgess AW, Cho HS, Elgenbrot C, et al. An open-and-shut case? Recent insights into the activation of EGF/ErbB receptors. Mol Cell. 2003;12:541-542. PMID: 14527402
  3. Olayioye MA, Neve RM, Lane HA, Hynes NE. The ErbB signaling network: receptor heterodimerization in development and cancer. EMBO J. 2000;19:3159-3167. PMID: 10880430
  4. Ménard S, Tagliabue E, Campiglio M, Pupa SM. Role of HER2 gene overexpression in breast carcinoma. J Cell Physiol. 2000;281:150-162. PMID: 10623878
  5. Graus-Porta D, Beerli RR, Daly JM, Hynes NE. ErbB-2, the preferred heterodimerization partner of all ErbB receptors, is a mediator of lateral signaling. EMBO J. 1997;16:1647-1655. PMID: 9130710