Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

İmmun Kaçış

Tümör hücreleri


çeşitli yollarla


anti-tümör immün yanıttan kaçabilir

Tümör hücreleri, bir anti-tümör immün yanıtı başlatmak ve sürdürmek için gereken anahtar T hücresi aktivitelerinden herhangi birini bozarak immün sistemden kurtulabilir: T hücresi oluşumu, T hücresi infiltrasyonu ya da tümör hücrelerinin öldürülmesi.1-3

Kanser immünite döngüsündeki herhangi bir basamağın bozulması, sonuçta tümörün büyümesine yol açabilir.1

*Tümör hücresinin CD8+ T hücreleri tarafından öldürülmesi.

Kanser immünite döngüsünü düzeltmek için PD-L1'in diğer yolaklarla eş zamanlı olarak hedeflenmesi gerekebilir

Anahtar bir immünosupresif faktör olarak, PD-L1 yolağı tümör mikroçevresinde anti-tümör T hücresi aktivitesinin güçlenmesine yardımcı olabilen önemli bir hedeftir.3,4

 • PD-L1 inhibisyonu, tümör hücrelerini öldürme fonksiyonunun düzelmesine yardımcı olabilir4*
 1. Kanserde, PD-L1 ligandı tümör hücreleri ve immün hücreler üzerinde eksprese edilir. PD-L1, T hücreleri üzerindeki reseptörlerine, yani PD-1 ve B7.1'e bağlandığında sitotoksik T hücrelerini deaktive eder.
 2. PD-L1 inhibisyonu T hücresi deaktivasyonunu önler.
 3. Tekrar harekete geçen T hücreleri, tümör hücrelerine saldırabilir ve bu hücreleri öldürebilir.

*Tümör hücresinin CD8+ T hücreleri tarafından öldürülmesi.

Ancak kanserler birkaç immün kaçış mekanizması kullanabilir. Tam olarak işlevsel bir kanser immünite döngüsünü yeniden oluşturmak için PD-L1'in diğer yolaklarla eş zamanlı olarak hedeflenmesi gerekebilir.3

Genentech PD-L1 içeren yolak kombinasyonlarını aktif bir şekilde araştırmaktadır.5-7

PD-L1=programlı ölüm ligandı 1; VEGF=vasküler endotelyal büyüme faktörü.

Referanslar

 1. Chen DS, Mellman I. Immunity. 2013;39:1-10. PMID: 23890059
 2. Chen DS, Mellman I. Nature. 2017;541:321-330. PMID: 28102259
 3. Kim JM, Chen DS. Ann Oncol. 2016;27:1492-1504. PMID: 27207108
 4. Chen DS, Irving BA, Hodi FS. Clin Cancer Res. 2012;18:6580-6587. PMID: 23087408
 5. US National Institutes of Health. ClinicalTrials.gov. https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03273153. Accessed January 31, 2019.
 6. US National Institutes of Health. ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03434379. Accessed January 31, 2019.
 7. US National Institutes of Health. ClinicalTrials.gov. https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02425891. Accessed January 31, 2019.
 8. Gebremeskel S, Johnston B. Oncotarget. 2015;6:41600-41619. PMID: 26486085