Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

Kanser İmmünite Döngüsü

Kanser immünite döngüsü,


immün sistemin kansere verdiği yanıtı tanımlar

Kanser immünite döngüsü, immün sistemin kanserdeki rolüne ilişkin bilgilerimizi birleştirmek üzere Roche tarafından geliştirilen bilimsel bir çerçevedir. Kanser immünite döngüsü, immün sistemin kanseri nasıl tanıdığını ve eradike ettiğini tanımlayan, kendiliğinden devam eden 7 basamaklı bir prosestir.1

Kanser immünite döngüsü anti-tümör yanıtı kontrol eder1

Kanser immünitesi için T hücresinin 3 anahtar aktivitesi gereklidir1-3 Kanser hücrelerinin etkili bir şekilde öldürülmesine yol açan antikanser immün yanıtları için, kanser bağışıklık döngüsü başlatılmalı ve devam etmelidir. Gerekli 3 anahtar T hücresi aktivitesi vardır:

Aktif, tümörü hedefleyen T hücrelerinin oluşması (1-3. basamaklar)

Tümörigenez, dendritik hücreler tarafından yakalanabilen neoantijenlerin ekspresyonuna yol açar.

 • 1. Basamak: Antijen salımı1,5
  Döngü antijen salımıyla başlar. Neoantijenler tümörigenezin sonucu olarak salınır ve işlemden geçirilmek üzere dendritik hücreler tarafından yakalanır. Ek immünojenik sinyaller, pro-enflamatuvar sitokinleri ve ölmekte olan tümör hücreleri veya bağırsak mikrobiyotası tarafından salınan faktörleri içerebilir.
 • 2. Basamak: Kanser antijeni sunumu1,5
  Prosesin bir sonraki basamağı antijen sunumudur. Dendritik hücreler, majör histokompatibilite kompleksi (MHC) I ve MHC II molekülleri üzerindeki yakalanmış antijenleri T hücrelerine sunar.
 • 3. Basamak: Hazırlama ve aktivasyon1,5
  MHC I ve MHC II üzerindeki antijenlerin sunumu, yabancı olarak algılanan kansere spesifik antijenlere karşı, efektör T hücresi yanıtlarının hazırlanmasına ve aktivasyonuna yol açar. İmmün yanıtın doğası, bu basamakta efektör T hücrelerinin düzenleyici T hücrelerine oranıyla belirlenir.

Dendritik hücreler antijenleri T hücrelerine sunarak, sitotoksik T hücrelerini kanser hücrelerine saldırmak üzere hazırlayabilir ve aktive edebilir.

Tümöre infiltrasyon (4-5. basamaklar)

 • 4. Basamak: T hücresi göçü1,5
  Artık anti-tümör T hücreleri aktive olmuştur; bu hücreler kan dolaşımına girerek vücutta tümör yatağına gider.
 • 5. Basamak: T hücresi infiltrasyonu1,6
  Tümör hücresinin bulunduğu yere ulaştıklarında, aktive olmuş anti-tümör T hücreleri tümöre infiltre olur.

Aktive olmuş T hücreleri, tümöre doğru yola çıkar ve tümör mikroçevresine infiltre olur.

Tümörün öldürülmesi (6-7. basamaklar)

 • 6. Basamak: T hücrelerinin tanıma fonksiyonu1,5
  Artık T hücreleri tümör mikroçevresindedir. Aktive olmuş efektör T hücreleri, T hücresi reseptörüyle (TCR) MHC I'e bağlı kendisine uygun antijen arasındaki etkileşim yoluyla spesifik olarak kanser hücrelerini tanır ve bağlanır.
 • 7. Basamak: Tümör hücrelerinin T hücresi aracılığıyla öldürülmesi*1,5
  Döngünün son basamağı, tümör hücrelerinin T hücresi aracılığıyla öldürülmesidir*. Bu önemli basamakta, aktive olmuş efektör T hücreleri hedefledikleri tümör hücrelerini öldürür*. Kanser hücrelerinin öldürülmesi sonucunda, tümörle bağlantılı ilave antijenler salınır ve bu da, döngünün sonraki devirlerinde immün yanıtın büyüklüğünü ve derinliğini arttırır.

*Tümör hücresinin CD8+ T hücreleri tarafından öldürülmesi.

Aktive olmuş T hücreleri hedef kanser hücrelerini tanır ve öldürür.

Kanser hücrelerinin ölümü ek kanser antijenlerini açığa çıkarır ve böylece kanser immünite döngüsünü provoke eder.

Referanslar

 1. Chen DS, Mellman I. Oncology meets immunology: the cancer-immunity cycle. Immunity. 2013;39:1-10. PMID: 23890059
 2. Chen DS, Mellman I. Elements of cancer immunity and the cancer-immune set point. Nature. 2017;541:321-330. PMID: 28102259
 3. Kim JM, Chen DS. Immune escape to PD-L1/PD-1 blockade: seven steps to success (or failure). Ann Oncol. 2016;27:1492-1504. PMID: 27207108
 4. Gajewski TF. The next hurdle in cancer immunotherapy: overcoming the non— T-cell— inflamed tumor microenvironment. Semin Oncol. 2015;42:663-671. PMID: 26320069
 5. Hegde PS, Karanikas V, Evers S. The where, the when, and the how of immune monitoring for cancer immunotherapies in the era of checkpoint inhibition. Clin Cancer Res. 2016;22:1865-1874. PMID: 27084740

CD20 ve CD3'ü Keşfedin

CD20 ve CD3'ü hedeflemenin bağışıklık sistemini kansere karşı nasıl kullanabileceğini görün.

İncele

CEA ve CD3'ü Keşfedin

Tümör hücrelerinde CEA'yı ve T hücrelerinde CD3'ü aynı anda bağlama potansiyelini öğrenin.

İncele

PD-L1 Yolağını Keşfedin

PD-L1 yolunu ve kanser bağışıklık kaçakçılığını araştırın.

İncele