Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

Kombinasyon Stratejisi

PD-L1 kontrol noktası


inhibisyonu


temeline dayanan kombinasyon:

PD-L1 inhibisyonu, klinik geçerliliği doğrulanmış olan bir mevcut immüniteyi güçlendirme yaklaşımıdır. Ancak tümörler immün yanıttan kurtulmak için kanser immünite döngüsünü aksatan pek çok mekanizma kullanır. İmmün fenotiplere ilişkin bilgilerimizi kullanarak, akılcı kombinasyon yaklaşımımızda her hasta için gereken temel T hücre aktivitelerini oluşturmak için bu immün kaçış mekanizmaları ele alınabilir.1

KOMBİNASYON STRATEJİMİZ

İmmün fenotipe göre örnek kombinasyon stratejileri*

Kemoterapi/hedefe yönelik tedavi:

  • tümör hücresi ölümünü arttırarak T hücresi hazırlığı ve aktivasyonunu başlatabilen tümör antijenlerinin salımına yol açar3

PD-L1 inhibisyonu:

  • T hücre aracılı tümör ölümünü arttırmak üzere tümör mikroçevresindeki immünosupresif sinyal iletimini bloke eder1

VEGF inhibisyonu:

  • Tümör mikroçevresine T hücresi infiltrasyonunun artmasına yardımcı olur1

PD-L1 inhibisyonu:

  • T hücre aracılı tümör ölümünü arttırmak üzere tümör mikroçevresindeki immünosupresif sinyal iletimini bloke eder1

Ek immünomodülatör hedefler + PD-L1 inhibisyonu:

  • anti-tümör aktiviteyi arttırmak üzere tümör mikroçevresindeki ek immün kaçış mekanizmalarını ele alır (ör. MEK inhibisyonu, T hücresi bispesifikler)1

Referanslar

  1. Kim JM, Chen DS. Immune escape to PD-L1/PD-1 blockade: seven steps to success (or failure). Ann Oncol. 2016;27:1492-1504. PMID: 27207108
  2. Chen DS, Mellman I. Elements of cancer immunity and the cancer-immune set point. Nature. 2017;541:321-330. PMID: 28102259
  3. Swart M, Verbrugge I, Beltman JB. Combination approaches with immune-checkpoint blockade in cancer therapy. Front Oncol. 2016;6. doi:10.3389/fonc.2016.00233. PMID: 27847783