Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri ABD'de hem erkekler hem de


kadınlarda en yaygın tanı konan kanserler arasında ikinci sıradadır


ve kanserden kaynaklanan tüm ölümlerin başta gelen nedenidir.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), en yaygın akciğer kanseri tipidir.1

Akciğer kanseri nedir ve kaç insanı etkiler?

 • Akciğer kanseri, akciğerlerden köken alan kanseröz hücrelerin kontrolsüz büyümesidir.1
 • 2019 yılında yaklaşık olarak 228.000 Amerikalıya akciğer kanseri tanısı konduğu tahmin edilmekte ve yaklaşık 142.000 kişinin bu hastalık nedeniyle öldüğü düşünülmektedir.2
 • Akciğer kanseri tanılarının yaklaşık %85’inin, hastalık ileri evrelerdeyken konduğu tahmin edilmektedir.3

KHDAK NEDİR?

 • Akciğer kanseri; küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olmak üzere iki majör tipe ayrılır.1
 • KHDAK kapsamında farklı tiplerdeki akciğer hücrelerinden başlayan hastalık alt-tipleri yer alır. Bu akciğer kanseri formları, tedavi yaklaşımlarının tipik olarak benzer olması nedeniyle sıklıkla KHDAK şeklinde birlikte gruplandırılır.1
Akciğer kanseri nedir ve kaç insanı etkiler?

KHDAK SEMPTOMLARI NELERDİR?

 • KHDAK erken evrelerde tipik olarak semptomlara neden olmaz.1
 • Daha geç evrelerdeki akciğer kanseri semptomları aşağıdakileri içerir:1
  • Persistan öksürük
  • Kan lekesi
  • Göğüs ağrısı
  • Ses kısıklığı
  • Kilo kaybı ve iştah kaybı
  • Rekürren pnömoni ya da bronşit
  • Nefes darlığı
  • Yorgunluk ya da güçsüzlük hissi
  • Yeni başlayan hışıltı

KHDAK İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

 • Pek çok akciğer kanseri olgusu sigara kullanımıyla bağlantılı olabilir; ancak hastalık için bilinen diğer risk faktörleri aşağıdakileri içerir:1
  • Pasif sigara kullanımı
  • Radon ya da asbest maruziyeti
  • Ailede akciğer kanseri öyküsü
 • Akciğer kanseri olgularının yaklaşık olarak %10’u sigara içmeyen bireylerde ortaya çıkar.4

AKCİĞER KANSERİNE KİMLER YAKALANIR?

 • Akciğer kanseri 65 yaşın üzerindeki bireylerde daha yaygındır; ancak daha genç insanlar da genetik faktörler nedeniyle risk altında olabilir.1
 • Bir erkekte yaşamı boyunca akciğer kanseri gelişme olasılığı yaklaşık olarak 15’te 1 ve kadınlarda ise yaklaşık 17’de 1 düzeyindedir.1
 • Akciğer kanseri insidansında etnik kökene dayanan farklılıklar da vardır. Afrika kökenli Amerikalı erkeklerde akciğer kanseri gelişme olasılığı beyaz ırktan erkeklere kıyasla yaklaşık %20 daha yüksektir.1
 • Akciğer kanseriyle yaşayan 30.000’den fazla Amerikalı hiç sigara kullanmamıştır.11

AKCİĞER KANSERİ OLAN BİREYLERDEKİ PROGNOZ NASILDIR?

 • Akciğer kanserine erken evrede tanı konması durumunda, hastaların beş yıl hayatta kalma olasılığı geç evrede tanı konmuş olan kişilere kıyasla üç kat daha fazladır.2
 • Akciğer kanserinin diğer organlara yayılması halinde, beş yıllık sağkalım %5’e düşmektedir.4

BİYOMARKERLARIN AKCİĞER KANSERİNDEKİ ROLÜ NEDİR?

 • Tedavi kararlarının yönlendirilmesine yardımcı olmak üzere, belirli bazı moleküler özelliklerin ya da biyomarkerların tanı testleri yoluyla saptanabildiği belirlenmiştir. Bu biyomarkerlar aşağıda belirtilen mutasyonları içermekte, ancak bunlarla sınırlı kalmamaktadır: KHDAK tümörlerinin %10-15’inde saptanan Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü (EGFR); KHDAK tümörlerinin yaklaşık olarak %3-5’inde saptanan Anaplastik Lenfoma Kinaz (ALK) füzyon genleri; KHDAK tümörlerinin yaklaşık olarak %2’sinde saptanan c-ros onkogen 1 (ROS1) ve KHDAK tümörlerinin yaklaşık olarak %3’ünde saptanan Nörotrofik Tropomiyozin Reseptör Kinaz (NTRK). Buna ek olarak pek çok kişide PD-L1 gibi bilinen protein biyomarkerlarının saptandığı akciğer kanseri vardır.1,4,5,6,11

KHDAK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

 • KHDAK tanısı konmuş olan hastalarda, onlar için uygun olan tedavi seçeneğini belirlemek için tümör testi yapılmalıdır.9,10
 • KHDAK’ye yönelik standart tedaviler aşağıdakileri içerebilir:1,2
  • Cerrahi girişim
  • Radyofrekans ablasyon
  • Radyoterapi
  • Kemoterapi
  • Hedefe yönelik ilaçlar
  • İmmünoterapi

Referanslar

 1. Lung Cancer (Non-Small Cell) Detailed Guide. American Cancer Society. Retrieved from: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003115-pdf.pdf.
 2. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2019. Atlanta: American Cancer Society; 2019.
 3. Surveillance Epidemiology and End Results Stat Fact Sheets: Lung and Bronchus. National Cancer Institute. Retrieved from: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html.
 4. Lung Cancer Risks For Non-Smokers. American Cancer Society. https://www.cancer.org/latest-news/why-lung-cancer-strikes-nonsmokers.html. Accessed August 8, 2018.
 5. Pao W, Miller VA. Epidermal growth factor receptor mutations, small-molecule kinase inhibitors, and non-small-cell lung cancer: current knowledge and future directions. Journal of Clinical Oncology. 2005;23(11):2556-68.
 6. Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Testing for Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. Cancer.net. Retrieved from: http://www.cancer.net/research-and-advocacy/asco-care-and-treatment-recommendations-patients/epidermal-growth-factor-receptor-egfr-testing-advanced-non-small-cell-lung-cancer.
 7. Garber K. ALK, Lung Cancer, and Personalized Therapy: Portent of the Future? Journal of the National Cancer Institute. 2010;102:672-675.
 8. Herbst RS, et al. Nature. 2014; 515:563-567.
 9. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology for Non-Small Cell Lung Cancer. National Comprehensive Cancer Network. Retrieved from: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf.
 10. Keedy V, Termin S, Somerfield M, et al. American Society of Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion: Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Mutation Testing for Patients With Advanced Non–Small Cell Lung Cancer Considering First-Line EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor Therapy. Journal of Clinical Oncology. 2011;29(15):2121-2127.
 11. Lung Cancer Risks For Non-Smokers. American Cancer Society. https://www.cancer.org/latest-news/why-lung- cancer-strikes-nonsmokers.html. Accessed August 8, 2018.
 12. Genetically Informed Cancer Medicine. My Cancer Genome. Retrieved from: https://www.mycancergenome.org/.

Akciğer Kanserinde Genel Görünüm

Akciğer kanseri onlarca yıldan bu yana dünyadaki en sık görülen kanserdir.