Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma
KANSER İMMÜNOLOJİSİ
  • ROS1‘deki genetik yeniden düzenlenmeler çeşitli kanser tiplerinde belirlenmiş ve küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) geniş kapsamlı olarak araştırılmıştır1
  • Sağlıklı hücrelerde eksprese edilmesine karşın, normal koşullarda akciğerde ROS1 eksprese edilmez1
    • ROS1’in normal gelişimdeki rolü tam olarak anlaşılmamıştır1
  • ROS1 genindeki yeniden düzenlenmeler ROS1+ KHDAK’de hastalıktaki primer etmen faktörlerdir1

ROS1 sinyal iletim yolağı1-4

AKT=v-akt murin timoma viral onkogen homologu;
ERK=ekstrasellüler sinyalle düzenlenen kinaz;
JAK=Janus kinaz;
MEK=mitojenle aktive edilen protein kinaz;
mTOR=memeli rapamisin hedefi;
KHDAK=küçük hücreli dışı akciğer kanseri;
PI3K=fosfatidilinositol-4,5-bisfosfat 3-kinaz;
RAF=hızlı ivmelenen fibrosarkom kinaz;
Ras=sıçan sarkoma kinaz;
ROS1=ROS proto-onkogen 1;
STAT=sinyal ileticisi ve transkripsiyon aktivatörü.

Referanslar

  1. Davies KD, Doebele RC. Clin Cancer Res. 2013;19(15):4040-4045. PMID: 23719267
  2. Davies KD, Le AT, Theodoro MF. Clin Cancer Res. 2012;18(17):4570-4579. PMID: 22919003
  3. Morgan GJ, He J, Tytarenko R, et al. Leukemia. 2018. PMID: 29654269
  4. Zhu Y, Lin X, Li X, et al. Thorac Cancer. 2018;9(1):159-163. PMID: 28971587