Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

ROS1 Yolağını Keşfedin

ROS1 sinyal iletim yolağı


kanser gelişimiyle bağlantılı bulunmuştur1,2

İnsan ROS1 geni, kromozom 6 üzerinde bulunur ve hücre dışı bir ligand bağlanmasından oluşan bir 2.347 amino asit transmembran tirozin kinaz (TK) reseptörü olan tam uzunlukta ROS1'i kodlar, dokuz tekrarlanan fibronektin benzeri motif, kısa bir transmembran ve bir hücre içi TK alanından oluşur.

Bu yetim reseptörünün hücre dışı alan fonksiyonu hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, ROS1'in yapısal kombinasyonu hücre dışı adezyon aracılı olayları tirozin fosforilasyona dayalı hücre içi sinyalleşmeye doğrudan bağlayabildiğini göstermektedir.

  • ROS1‘deki genetik yeniden düzenlenmeler çeşitli kanser tiplerinde belirlenmiş ve küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) geniş kapsamlı olarak araştırılmıştır1
  • Sağlıklı hücrelerde eksprese edilmesine karşın, normal koşullarda akciğerde ROS1 eksprese edilmez1
    • ROS1’in normal gelişimdeki rolü tam olarak anlaşılmamıştır1
  • ROS1 genindeki yeniden düzenlenmeler ROS1+ KHDAK’de hastalıktaki primer etmen faktörlerdir1

ROS1 sinyal iletim yolağı1-4

AKT=v-akt murin timoma viral onkogen homologu;
ERK=ekstrasellüler sinyalle düzenlenen kinaz;
JAK=Janus kinaz;
MEK=mitojenle aktive edilen protein kinaz;
mTOR=memeli rapamisin hedefi;
KHDAK=küçük hücreli dışı akciğer kanseri;
PI3K=fosfatidilinositol-4,5-bisfosfat 3-kinaz;
RAF=hızlı ivmelenen fibrosarkom kinaz;
Ras=sıçan sarkoma kinaz;
ROS1=ROS proto-onkogen 1;
STAT=sinyal ileticisi ve transkripsiyon aktivatörü.

Referanslar

  1. Davies KD, Doebele RC. Clin Cancer Res. 2013;19(15):4040-4045. PMID: 23719267
  2. Davies KD, Le AT, Theodoro MF. Clin Cancer Res. 2012;18(17):4570-4579. PMID: 22919003
  3. Morgan GJ, He J, Tytarenko R, et al. Leukemia. 2018. PMID: 29654269
  4. Zhu Y, Lin X, Li X, et al. Thorac Cancer. 2018;9(1):159-163. PMID: 28971587
  5. Chin, L. P; et al. Targeting ROS1 with Anaplastic Lymphoma Kinase Inhibitors. Journal of Thoracic Oncology. 2012, 7: 1625-1630.