Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

Sözlük

Lütfen incelemek istediğiniz harfi seçiniz

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Q
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Z
A

Anaplastik lenfoma kinaz (ALK)
ALK geni, insülin reseptörü süper ailesindeki bir reseptör tirozin kinazı kodlar. ALK’nin normal fizyolojik rolü yeterli ölçüde anlaşılmamış olmasına karşın, ALK’nin ekspresyon paterni sinir sisteminin gelişiminde önemli bir rolü olduğunu göstermektedir.

B

Kan-beyin bariyeri
Çeşitli türlerde bulunan, beynin hem ekzojen hem de endojen toksinlere maruz kalmasını önleyen bir mekanizma.

C

C-kit
Bir kök hücre faktörü reseptörü. C-kit, bazı kanser hücresi tiplerinde yüksek düzeylerde bulunabilen bir reseptör tirozin kinaz tipidir. Ayrıca bir tümör markeri türüdür.

F

Floresan in situ hibridizasyon (FISH)
Kromozomlarda spesifik DNA dizilimlerinin mevcut olup olmadığını ve bunların yerini saptamak üzere kullanılan sitogenetik teknik. FISH tekniğinde, yalnızca kromozomun yüksek derecede dizilim tamamlayıcılığı gösterdiği kısımlarına bağlanan floresan problar kullanılır.

Füzyon proteini
Kopyalanan ve tek bir üniteye dönüşen farklı genlerin birleşimi yoluyla oluşan bir protein.

G

Geçiş denetçisi gen
Hücre büyümesinin kontrolünden ya da inhibe edilmesinden sorumlu gen; genellikle tümör baskılayıcı gen olarak tanımlanır.

Geçiş denetçisi mutasyonu
Yaygın olarak edinilmiş dirençte rol oynayan kinaz etki alanındaki geçiş denetçisi bölgesinde ortaya çıkan mutasyon.

Gen amplifikasyonu
Genomun bir bölümünde, tek bir hücre döngüsü sırasında ortaya çıkan ve spesifik bir DNA diziliminden çok sayıda kopya üretilmesine yol açan çoklu replikasyon.

I

İmmünohistokimya
Doku kesitlerinde hedef proteini saptamak için antikorlar kullanılır.

P

P-glikoprotein
Başlangıçta beyin kapillerindeki endotel hücrelerine diffüze olmalarından sonra substratları dolaşıma geri göndermek üzere geri akış pompası olarak işlev gören taşıyıcı bir protein.

R

Ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR)
Spesifik haberci RNA (mRNA) transkriptleri varlığının belirlenmesi yoluyla ALK saptanır.

ROS proto-onkogen 1 (ROS1)
ROS1 geni, insülin reseptörü süper ailesindeki bir reseptör tirozin kinazı kodlar. ROS1'in normal fizyolojik rolü yeterli ölçüde anlaşılmamış olmasına karşın, ROS1'deki genetik yeniden düzenlenmeler çeşitli kanser tiplerinde belirlenmiş ve küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (NSCLC) geniş kapsamlı olarak araştırılmıştır.

T

Tmaks
Uygulamadan sonra bir ilacın maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşmasına kadar geçen süre.

Translokasyon
Anormal kırılmanın ve karşılıklı segmentlerin refüzyonunun sonucu olarak 2 segmentin homolog olmayan kromozomlar arasında yer değiştirmesi.

TRK
Tropomiyozin reseptör kinaz. TRK protein reseptörler ailesinin üyeleri olan TRKA, TRKB ve TRKC, sırasıyla NTRK1, NTRK2 ve NTRK3'ten oluşan 3 NTRK geni tarafından kodlanır.

Tümörigenez
Bir ya da daha fazla tümörün üretilmesi veya oluşumu.

Referanslar

 1. Solomon B, Wilner KD, Shaw AT. Current status of targeted therapy for anaplastic lymphoma kinase-rearranged non-small cell lung cancer. Clin Pharmacol Ther. 2014;95:15-23. PMID: 24091716
 2. Referenced with permission from the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Non-Small Cell Lung Cancer V.4.2018. © National Comprehensive Cancer Network, Inc 2018. All rights reserved. Published April 26, 2018. Accessed June 4, 2018. To view the most recent and complete version of the guideline, go online to www.NCCN.org. NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN GUIDELINES®, and all other NCCN Content are trademarks owned by the National Comprehensive Cancer Network, Inc.
 3. Lindeman NI, Cagle PT, Beasley MB, et al. Molecular testing guideline for selection of lung cancer patients for EGFR and ALK tyrosine kinase inhibitors: guideline from the College of American Pathologists, International Association for the Study of Lung Cancer, and Association for Molecular Pathology. Arch Pathol Lab Med. 2013;137:828-860. PMID: 23551194
 4. Weickhardt AJ, Aisner DL, Franklin WA, Varella-Garcia M, Doebele RC, Camidge DR. Diagnostic assays for identification of anaplastic lymphoma kinase-positive non-small cell lung cancer. Cancer. 2013;119:1467-1477. PMID: 23280244
 5. Marchetti A, Di Lorito A, Pace MV, et al. ALK protein analysis by IHC staining after recent regulatory changes: a comparison of two widely used approaches, revision of the lierature, and a new testing algorithm. J Thorac Oncol. 2016;11:487-495. PMID: 26916631
 6. Mino-Kenudson M, Chirieac LR, Law K, et al. A novel, highly sensitive antibody allows for the routine detection of ALK-rearranged lung adenocarcinomas by standard immunohistochemistry. Clin Cancer Res. 2010;16:1561-1571. PMID: 20179225
 7. U.S. Food and Drug Administration. Foundation One CDX. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019C.pdf. Accessed June 4, 2018.
 8. Vigneswaran J, Tan Y-HC, Murgu SD, et al. Comprehensive genetic testing identifies targetable genomic alterations in most patients with non-small cell lung cancer, specifically adenocarcinoma, single institute investigation. Oncotarget. 2016;7:18876-18886. PMID: 26934441
 9. Wang Y, Liu Y, Zhao C, et al. Feasibility of cytological specimens for ALK fusion detection in patients with advanced NSCLC using the method of RT-PCR. Lung Cancer. 2016;94:28-34. PMID: 26973203
 10. Soda M, Isobe K, Inoue A, et al. A prospective PCR-based screening for the EML4-ALK oncogene in non-small cell lung cancer. Clin Cancer Res. 2012;18:5682-5689. PMID: 22908099