Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

Tedavi Direncinin Hedeflenmesi

PI3K/AKT Yolağı


ve Terapötik Direnç

Klinik öncesi veriler, diğer sinyal iletim yolaklarını hedeflemenin sonucu olarak PI3K/AKT yolağının yukarı yönde regüle edilebildiğini göstermektedir.1-3

  • PI3K/AKT yolağı, endokrin tedaviye karşı direnç gelişiminde anahtar bir faktör olarak etki göstermiştir.1
  • PI3K/AKT yolağının aktivasyonu, de novo etki göstermiş ve pek çok tümör tipinde hedefe yönelik tedavilere karşı direnç kazanılmasına yol açmıştır.1
  • Klinik öncesi modellerde, prostat kanserinde androjen reseptörünü baskılamanın AKT aktivitesini tetiklediği gösterilmiştir ve bu da iki yönlü bir geri bildirim mekanizmasının mevcut olduğunu göstermektedir.2,3
  • Pek çok tümörde, standart kemoterapilere ve hedefe yönelik tedavilere karşı direnç kazanmak için AKT’nin yukarı yönde regüle edildiği bildirilmiştir.4
  • Memeli rapamisin hedefi kompleksi (mTORC) 1’in inhibisyonu, AKT yolağının yukarı yönde regülasyonuna yol açmıştır ve bu da bir geri bildirim döngüsünün varlığını göstermektedir.5

Diğer tedavi modelleri ile kombine olarak PI3K/AKT yolağının hedeflenmesini de içeren yaklaşımlar, direnç mekanizmalarının ortaya konmasında değerli stratejiler olabilir.1-3

Referanslar

  1. LoRusso PM. J Clin Oncol. 2016;34:3803-3815. PMID: 27621407
  2. Statz CM, Patterson SE, Mockus SM. Targ Oncol. 2017;12:47-59. PMID: 27503005
  3. Bitting RL, Armstrong AJ. Endocr Relat Cancer. 2013;20:R83-R99. PMID: 23456430
  4. Huang WC, Hung MC. J Formos Med Assoc. 2009;108:180-194. PMID: 19293033
  5. Gupta M, Hendrickson AEW, Yun SS, et al. Blood. 2012;119:476-487. PMID: 22080480