Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

TRK Yolağını Keşfedin

TRK yolağı sinyal iletimi


tümör sağkalımına ve büyümesine


yol açabilir1,2

  • Normal sağlıklı dokuda TRK yolağı merkezi ve periferik sinir sistemlerinin gelişiminde ve ağrı hissinde rol oynar3
  • Pek çok kanser tipinde TRK füzyonları meydana gelebilir ve genetik olarak değişikliğe uğrayan TRK reseptör proteinleri hücre proliferasyonu, sağkalımı, invazyon ve anjiyogenezde rol oynayan sinyal iletim yolaklarını yönlendirebilir1,2

TRK sinyal iletim yolağı1,2,4-6

AKT=v-akt murin timoma viral onkogen homologu;
DAG=diaçil-gliserol;
ERK=ekstrasellüler sinyalle düzenlenen kinaz;
MEK=mitojenle aktive edilen protein kinaz;
mTOR=memeli rapamisin hedefi;
NTRK=nörotrofik tirozin reseptör kinaz;
PI3K=fosfatidilinositol-4,5-bisfosfat 3-kinaz;
PKC=protein kinaz C;
PLCy=fosfolipaz C gamma;
RAF=hızlı ivmelenen fibrosarkom kinaz;
Ras=sıçan sarkoma kinaz;
TRK=tropomiyozin reseptör kinaz.

Referanslar

  1. Amatu A, Sartore-Bianchi A, Siena S. ESMO Open. 2016;1(2):e000023. PMID: 27843590
  2. Vaishnavi A, Le AT, Doebele RC. Cancer Discov. 2015;5(1):25-34. PMID: 25527197
  3. Chong CR, Bahcall M, Capelletti M. Clin Cancer Res. 2017;23(1):204-213. PMID: 27370605
  4. Khotskaya YB, Holla VR, Farago AF, et al. Pharmacol Ther. 2017;173:58-66. PMID: 28174090
  5. de Lartigue J. Oncology Live [serial online]. 2017;18(15). https://www.onclive.com/publications/oncology-live/2017/vol-18-no-15/trk-inhibitors-advance-rapidly-in-tumoragnostic-paradigm. Accessed September 4, 2018.
  6. Robbins HL, Hague A. Front Endocrinol (Lausanne). 2015;6:188. PMID: 26793165