Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

Tümör Mikroçevresi

Tümör mikroçevresi kanser


immünite döngüsünün bozulmasında rol oynar

Tümör hücreleri

Hem tümör mikroçevresinden destek alan hem de tümör mikroçevresinin oluşumunu etkileyen malign hücreler2,3

Tümöre infiltrasyonu olan immün hücreler

Anti-tümör immün yanıtı stimüle ya da inhibe edebilen lenfoid ve miyeloid hücreler2,3

Stroma hücreleri

Tümörün yapısal bütünlüğüne katkıda bulunan tümörle ilişkili fibroblastlar ve endotelyal hücreler1

LENFOSİTLER
MİYELOİD HÜCRELER
LENFOSİTLER

T hücreleri

Dendiritik hücreler aracılığıyla aktivasyonu takiben hücre aracılı adaptif immün yanıtları gerçekleştiren antijene spesifik immün hücreler. CD8 T hücreleri ve CD4 T hücrelerini içerir4,5

 • Sitotoksik T hücreleri:
  • Hedeflenen diğer hücreleri öldürmek üzere özelleşen CD8+ T hücreleri
 • Yardımcı T hücreleri:
  • Sitokinlerin salımı yoluyla diğer immün hücrelerin aktivitesini destekleyen CD4+ T hücreleri
 • Düzenleyici T hücreleri:
  • T hücresi proliferasyonunu ve sitokin üretimini inhibe edebilen immünosupresif CD4+ T hücreleri

B hücreleri

Bir immün yanıt sırasında antikorları üretebilen antijene spesifik immün hücreler5

Doğal katil hücreler

Antijen spesifikliğinden bağımsız olarak (T ve B hücrelerinin aksine) stres altındaki hücreleri ya da malign hücreleri tanıyan ve öldüren sitotoksik lenfositler3

MİYELOİD HÜCRELER

Dendritik hücreler

İmmün yanıtı başlatmak üzere kanser hücrelerini yakalayan ve işlemden geçiren antijen sunan hücreler6

Makrofajlar

Patojenleri saptayan, sitokinleri salgılayan ve antijenleri sunan fagositik hücreler. Makrofaj tipleri aşağıdakileri içerir:3,4

 • Enflamasyonu ve anti-tümör yanıtlara teşvik eden M1 makrofajlar3,7
 • Enflamasyonu azaltan ve tümör büyümesini destekleyebilen faktörleri üreten M2 makrofajlar3,7

Miyeloid kökenli supresör hücreler

Dendritik hücreler ve makrofaj prekursörlerini içeren ve T hücresi fonksiyonu üzerinde güçlü immünosupresif aktivite gösteren olgunlaşmamış miyeloid hücreler8

Referanslar

 1. Nelson D, Fisher S, Robinson B. The “Trojan Horse” approach to tumor immunotherapy: targeting the tumor microenvironment. J Immunol Res. 2014;2014:789069. PMID: 24955376 
 2. Wang T, Liu G, Wang R. The intercellular metabolic interplay between tumor and immune cells. Front Immunol. 2014;5:358. PMID: 25120544 
 3. Goubran HA, Kotb RR, Stakiw J, Emara ME, Burnouf T. Regulation of tumor growth and metastasis: the role of tumor microenvironment. Cancer Growth Metastasis. 2014;7:9-18. PMID: 24926201 
 4. Norvell A. Components of the immune system. In: Prendergast GC, Jaffee EM, eds. Cancer Immunotherapy. 2nd ed. San Diego, CA: Academic Press; 2013:11-24.
 5. Murphy K. Janeway’s Immunobiology. 8th ed. New York, NY: Garland Science; 2012.
 6. Chen DS, Mellman I. Oncology meets immunology: the cancer-immunity cycle. Immunity. 2013;39:1-10. PMID: 23890059 
 7. Martinez FO, Gordon S. The M1 and M2 paradigm of macrophage activation: time for reassessment. F1000Prime Rep. 2014;6:13. http://f1000.com/reports/b/6/13/pdf. Published March 3, 2014. Accessed August 18, 2017. PMID: 24669294 
 8. Gabrilovich DI, Nagaraj S. Myeloid-derived suppressor cells as regulators of the immune system. Nat Rev Immunol. 2009;9:162-174. PMID: 19197294