Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

Üçlü Negatif Meme Kanseri

Meme kanseri kompleks ve herkeste ortak özellikler göstermeyen


bir hastalıktır. Hastadaki bireysel özgün tanıya dayanarak


üç farklı tipe ayrılabilir.

Alt-tip, kanserin büyümesine neden olabilen etmenlerin açıklanmasına yardımcı olabilen bir tanı faktörüdür.

Mevcut durumda meme kanserinin üç ana alt-tipi vardır:

 • Hormon reseptörü pozitif (HR-pozitif) hastalık en yaygın alt-tiptir ve tüm meme kanserlerinin %72’sini oluşturur. Söz konusu tanıya göre, kanser hücreleri östrojen ve/veya progesteron hormonları için reseptörler içerir. Bu, kanserin büyümesinin östrojen ve progesteron hormonlarından birine ya da her ikisine bağlı olduğunu ifade eder.1
 • İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 pozitif (HER2-pozitif) hastalık, kanser hücrelerinde kanserin büyümesine neden olan fazla miktarda HER2 proteini bulunduğunu belirtir. Meme kanserlerinin yaklaşık %15’i HER2-pozitiftir.2
 • Üçlü negatif meme kanseri (TNBC), hormon reseptörleri ve fazla miktarda HER2 proteini olmadığını ifade eder ve meme kanserlerinin yaklaşık %15’ini oluşturur.1,2
 • Bunlar örnek alt-tiplerdir. Bir hastada alt-tiplerin bir kombinasyonu ve/veya kanserin büyümesine katkıda bulunan başka faktörler de mevcut olabilir.

TNBC nedir?

 • Her ikisinin de mevcut olmamasıyla tanımlanması nedeniyle, TNBC’nin HR-pozitif ve HER2-pozitif hastalık olması mümkün değildir. TNBC hastalarında 1) östrojen reseptörleri, 2) progesteron reseptörleri ya da 3) fazla miktarda HER2 proteini mevcut değildir ve bu da üçlü negatif hastalık tanısına yol açar. HR ve HER2-pozitif hastalık için kullanılan hedefe yönelik tedavilerin TNBC’de etkili olmaması nedeniyle, bu durum TNBC’yi tedavisi özellikle güç olan bir hastalık haline getirir.1,2
 • TNBC’ye, ortalama tümör boyutunun büyük ve kanser hücrelerinin mikroskop altındaki görünümünün diğer alt-tiplere kıyasla daha anormal olduğu geç bir evrede tanı konma olasılığı daha yüksektir.

TNBC’den kimler etkilenir?

 • ABD’de 2018 yılında tahmini olarak 268.670 yeni meme kanseri olgusuna tanı konulduğu düşünülmektedir.3
  • TNBC bu olguların yaklaşık 40.300’ünü oluşturmaktadır4
 • TNBC, genç kadınlarda ve Afrika kökenli Amerikalı ya da Hispanik/Latin kadınlarda daha yaygın ortaya çıkma eğilimindedir.1
 • ABD’de, Afrika kökenli Amerikalı kadınlarda TNBC ortaya çıkma olasılığı, beyaz ırktan kadınlara kıyasla iki kat daha yüksektir ve bu kadınlarda hastalık iki kat daha ölümcüldür.5
  • Kırk yaşından önce meme kanseri tanısı konmuş olan kadınlarda TNBC saptanma olasılığı altmışlı yaşlarında tanı konmuş olan kadınlara kıyasla %53 daha yüksektir.5

TNBC nasıl tedavi edilir?

 • Geçtiğimiz son 20 yılda, TNBC tedavisinde az sayıda ilerleme kaydedilmiştir. Mevcut tedavi seçenekleri kemoterapi ve radyasyonu içermektedir.1
 • Günümüzde bilim insanları hastalığın biyolojisini anlama açısından ilerleme kaydetmekte ve bu hastalık için yeni tedavi yöntemlerinin belirlenmesi ümit edilmektedir.

Referanslar

 1. American Cancer Society. Breast Cancer Hormone Receptor Status. http://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/understanding-a-breast-cancer-diagnosis/breast-cancer-hormone-receptor-status.html. Accessed October 2, 2018.
 2. American Cancer Society. Breast Cancer HER2 Status. http://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/understanding-a-breast-cancer-diagnosis/breast-cancer-her2-status.html. Accessed October 2, 2018.
 3. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2018.
 4. Kohler BA, et al. Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, 1975-2011, Featuring Incidence of Breast Cancer Subtypes by Race/Ethnicity, Poverty, and State. Journal of National Cancer Institute 2015 Mar 30;107(6):djv048.
 5. Bauer KR, et al. Descriptive Analysis of Estrogen Receptor (ER)-Negative, Progesterone Receptor (PR)-Negative, and HER2-Negative Invasive Breast Cancer, the So-called Triple-Negative Phenotype. Cancer 2007 March ;10.1002/cncr.22618

Kanser İmmünoterapisi Hakkında 5 Gerçek

Kanser tedavisi için immünoterapilerin kullanımı yeni bir kavram değil; ancak bu alandaki son gelişmeler, bunların kanser tedavisinde kullanım yöntemi konusunda farklı şekilde düşünmemizi destekledi

Kanser İmmünoterapisi Nedir?

Kanser immünoterapisi, kanser hücrelerini hedeflemesi ve öldürmesi için hastanın immün sistemini sttimüle eder.

Kanser Tedavisinin Geleceğini Değiştirmek

Roche kanser immünoterapisi araştırma yaklaşımı ve ürün yelpazesi