Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

VEGF

VEGF'yi


Keşfedin

Anjiyogenez tümör gelişiminin belirleyici bir göstergesidir

Bilimsel açıdan VEGF ve anjiyogenezle ilgili kritik sorular

1. VEGF’nin (vasküler endotelyal büyüme faktörü) tümör anjiyogenezindeki anlamı nedir?

Klinik öncesi modellerde gösterildiği gibi:
VEGF’nin, tümör anjiyogenezinde düzenleyici olduğu belirlenmiştir.1

2. VEGF’nin tümör yaşam döngüsünde önemli olmasının nedeni nedir?

Klinik öncesi modellerde gösterildiği gibi:
VEGF, tümörün damar oluşturmasına, büyümesine ve sağkalımına yardımcı olarak tüm tümör döngüsünde önemli bir rol oynayabilir.2

3. VEGF inhibisyonunun etkileri nelerdir?

Referanslar

  1. Hicklin DJ, Ellis LM. J Clin Oncol. 2005;23:1011-1027. PMID: 15585754
  2. Ellis LM, Hicklin DJ. Nat Rev Cancer. 2008;8:579-591. PMID: 18596824