Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

VEGF İnhibisyonu

VEGF İnhibisyonunun


Etkileri

Klinik öncesi modellerde gösterilen yeni ve rekürren tümör damarı büyümesinin inhibisyonu

VEGF’nin hedeflenmesi hem yeni hem de rekürren tümör damarı büyümesinin sürekli inhibisyonuna yol açabilir (Tablo 1). Bu etkilerin tümör büyümesi ve metastazının inhibisyonuna yardımcı olabildiği öne sürülmüştür.1-3

Araştırma bulguları da, VEGF sinyal iletimi blokajının hem primer bölgede hem de metastaz bölgesinde yeni damar büyümesini önleyerek tümör büyümesinin inhibisyonuna yardımcı olabildiğini göstermektedir.4

Tablo 1. VEGF inhibisyonu için öne sürülen etkiler1-11

Tümör damarı inhibisyonu Tümör damarı regresyonu
VEGF’nin tümör damarlarının oluşumuna ve büyümesine yardımcı olma etkisini engeller

Tümör büyümesinin azalması ve metastatik potansiyelin gerilemesiyle bağlantılıdır

VEGF’nin tümör damarlarının sağkalımına yardımcı olma etkisini engeller

Mikrovasküler yoğunluğun ve tümör hacminin azalmasıyla bağlantılıdır

Klinik öncesi modellerde gösterilmiş olan mevcut tümör vaskülatüründeki regresyon

Klinik öncesi modellere dayanarak, VEGF inhibisyonunun mevcut tümör damarlarında regresyon sağlayabildiği de öne sürülmüştür (Tablo 1). Mikrovasküler yoğunluktaki bu düşüşlerin tümör hacmi ve ağırlığının azalmasıyla bağlantılı olduğu belirlenmiştir (Şekil 1).3,5-8,12-15

Şekil 1. VEGF inhibisyonunun klinik öncesi bir modeldeki etkisini gösteren mikro bilgisayarlı tomografi görüntüsü8

Referanslar

 1. Borgström P, Hillan KJ, Sriramarao P, Ferrara N. Cancer Res. 1996;56:4032-4039. PMID: 8752175
 2. Borgström P, Bourdon MA, Hillan KJ, et al. Prostate. 1998;35:1-10. PMID: 9537593
 3. Warren RS, Yuan H, Matli MR, et al. J Clin Invest. 1995;95:1789-1797. PMID: 7535799
 4. Ellis LM, Hicklin DJ. Nat Rev Cancer. 2008;8:579-591. PMID: 18596824
 5. Lee CG, Heijn M, di Tomaso E, et al. Cancer Res. 2000;60:5565-5570. PMID: 11034104
 6. Willett CG, Boucher Y, di Tomaso E, et al. Nat Med. 2004;10:145-147. PMID: 14745444
 7. Yuan F, Chen Y, Dellian M, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 1996;93:14765-14770. PMID: 8962129
 8. O’Connor JPB, Carano RAD, Clamp AR, et al. Clin Cancer Res. 2009;15:6674-6682. PMID: 19861458
 9. Jain RK. Nat Med. 2001;7:987-989. PMID: 11533692
 10. Jain RK. Science. 2005;307:58-62. PMID: 15637262
 11. Folkman J. In: DeVita VT Jr, Hellman S, Rosenberg SA, eds. Cancer: Principles & Practice of Oncology. Vol 2. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2005:2865-2882.
 12. Tong RT, Boucher Y, Kozin SV, et al. Cancer Res. 2004;64:3731-3736. PMID: 15172975
 13. Tobelem G. Targ Oncol. 2007;2:153-164.
 14. Dickson PV, Hamner JB, Sims TL, et al. Clin Cancer Res. 2007;13:3942-3950. PMID: 17606728
 15. Rowe DH, Huang J, Kayton ML, et al. J Pediatr Surg. 2000;35:30-32. PMID: 10646769