Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

VEGF ve Tümör Yaşam Döngüsü

Tümörün Yaşam Döngüsü


Boyunca Devam Eden


VEGF Ekspresyonu

Klinik öncesi modellerde gösterildiği gibi, VEGF tümör gelişiminde önemli bir rol oynar

VEGF, 3 önemli yolla tümör vaskülatürünü etkileyebilir:1

 1. Tümör gelişiminin erken döneminde, VEGF yeni vaskülatür oluşumuna yardımcı olabilir.
 2. Vaskülatür ağı geliştikçe, VEGF yeni vaskülatürün büyümesine yardımcı olmaya devam edebilir ve bu da, tümörün daha fazla büyümesini ve metastazı yönlendirmek için gereken kan akımını sağlar.
 3. VEGF, tümörün gelişimi boyunca mevcut vaskülatürün sağkalımına da yardımcı olabilir ve böylece tümörlerim tüm yaşam döngüsü boyunca metabolik gereksinimlerini karşılamasına olanak sağlar.

Tümör geliştikçe, basit fibroblast büyüme faktörü (bFGF), dönüştürücü büyüme faktörü beta (TGFβ), plasental büyüme faktörü (PlGF) ve trombosit kökenli endotelyal hücre büyüme faktörü (PD-ECGF) gibi sekonder anjiyogenik yolaklar aktive olmaya başlayabilir. Bu sekonder yolaklar ortaya çıktığında, VEGF ekspresyonu devam eder ve kritik anjiyogenez mediatörlerinden biri olarak önemini korur (Şekil 1).2-8

Şekil 1. Tümör gelişimi boyunca devam eden VEGF ekspresyonu2-4

VEGF’nin klinik öncesi modellerde tümör tiplerinde gösterilmiş olan rolü

VEGF ekspresyonu çeşitli tümör tiplerinde gözlenmiştir ve tümör gelişimiyle ve/veya kanserdeki kötü prognozla büyük oranda korelasyon gösterdiği belirlenmiştir.9-11

Referanslar

 1. Ellis LM, Hicklin DJ. Nat Rev Cancer. 2008;8:579-591. PMID: 18596824
 2. Folkman J. In: DeVita VT Jr, Hellman S, Rosenberg SA, eds. Cancer: Principles & Practice of Oncology. Vol 2. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2005:2865-2882.
 3. Hanrahan V, Currie MJ, Gunningham SP, et al. J Pathol. 2003;200:183-194. PMID: 12754739
 4. Fontanini G, Vignati S, Boldrini L, et al. Clin Cancer Res. 1997;3:861-865. PMID: 9815760
 5. Rini BI, Small EJ. J Clin Oncol. 2005;23:1028-1043. PMID: 15534359
 6. Jain RK, Duda DG, Clark JW, Loeffler JS. Nat Clin Pract Oncol. 2006;3:24-40. PMID: 16407877
 7. Bergers G, Brekken R, McMahon G, et al. Nat Cell Biol. 2000;2:737-744. PMID: 11025665
 8. Inoue M, Hager JH, Ferrara N, et al. Cancer Cell. 2002;1:193-202. PMID: 12086877
 9. Ferrara N. Endocr Rev. 2004;25:581-611. PMID: 15294883
 10. Hicklin DJ, Ellis LM. J Clin Oncol. 2005;23:1011-1027. PMID: 15585754
 11. Margolin K. Curr Oncol Rep. 2002;4:20-28. PMID: 11734110