Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Nadir Görülen Tümör Tiplerinde Hassas Tıp

Bir hastanın biyobelirteç profilini bilmek,

hedefe yönelik

yeni tedavi seçeneklerinin yolunu açabilir1-3

Yüksek kalite NGS tümör kaynağının ötesinde, bu kansere hangi mutasyonların yol açtığını görmenize yardım eder.4

Neler değişiyor5,6

Öncelikli olarak vücutta hastalık kaynağına bakmaktansa
Moleküler seviyede bir hastalığa neyin yol açtığını anlamaya
Tüm ilaçlara uyan tek biçimdense
Bir hastanın benzersiz hastalık profiline uyan tedavi kararlarına

Hedefe yönelik tedaviler işlenebilir biyobelirteçli hastalarda tedavi seçeneklerini geliştirmek için çalışılmaktadır7,8

 • ALK, BRAF, EGFR, HER2, KIT ve ROS1 gibi biyobelirteçler çeşitli kanser tiplerinde tedavinin seyrini değiştirmiştir9-11
 • NTRK gen füzyonları, biyobelirteçler ve onkojenik faktörler olarak ortaya çıkmaktadır7,8,12

ALK

Anaplastik lenfoma kinaz (ALK) gen, KHDAK tümörlerinin yaklaşık %5'inde bulunur13

BRAF

B-Raf proto-onkogen (BRAF) KHDAK tümörlerinin %1.5-3.5'inde14 ve metastatik kolorektal kanserlerin %8-12'si arasında bulunur.15 Sıklık kanser türleri içerisinde oldukça değişkendir. Melanomların %80 inden fazlasında görülürken diğer tümör tiplerinde %0-18 arasında sıklıklarda görülebilmektedir.15

EGFR

Herhangi bir histolojideki KHDAK’de epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) geni, EGFR mutasyonlarının sıklığını ağır sigara içiciler için %8.4-35.9 ile hiç/hafif sigara içiciler için %37.6-62.5 aralığında havuzlanmıştır16

HER2

İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) geni, akciğer adenokarsinomlarının %2'sinde bulunur17 ve onkojenik HER2 primer meme kanserlerinin %15-20'sinde aşırı ekspresyon gösterir18

KIT (CD117)

KHDAK dokularında CD117/KIT (KIT proto-oncogen reseptör tirozin kinaz)-pozitif ekspresyonu olan hastalar, negatif ekspresyonu olan hastalara göre anlamlı olarak daha kısa relapssız sağkalım sergilemiştir13,19

ROS1

c-ros oncogeni 1 (ROS1) gen rearanjmanları, hastaların %1-2'sinde gen füzyonu gerçekleşmesiyle, KHDAK'de bir terapötik hedeftir.20,21 Aynı zamanda birçok kanser için kullanışlı bir biyobelirteçtir22,23

NTRK

NTRK (nörotrofik tropomiyozin reseptör kinaz) bir biyobelirteç ve onkojenik faktör olarak ortaya çıkmaktadır7,8,12

NTRK füzyonları, papiller tiroid, küçük hücreli akciğer kanseri, meme analog sekretuvar karsinomu, meme, pankreas, kolorektal ve sarkom (gastrointestinal stromal tümör de içinde) dahil olmak üzere kanser tiplerinin geniş bir aralığında, hastaların %0,3'ünde görülür7,8,12

NTRK gibi yeni biyobelirteçleri ve hedefe yönelik tedavileri tanımlamak için araştırmalar devam etmektedir

 • Baş ve boyun kanserleri
 • Meme Kanseri
 • Torasik Kanser
 • MSS Kanserleri
 • Gastrointestinal Kanserler
 • Genitoüriner Kanserler
 • Sarkomlar
 • Kan Kanserleri
 • Tiroid Kanseri
 • Cilt Kanseri

Yüksek kalite NGS hastaların en güncel hedefe yönelik tedavilerden fayda görmesine yardım edebilir1,9,25,26

 • Kapsamlı Genomik Profilleme (CGP) kanser genomunu genişçe analiz etmek ve potansiyel olarak hastaların tedavi seçeneklerini genişleten tüm klinik olarak ilişkili değişiklikleri tanımlamak için yeni nesil sekanslama teknolojisini kullanır4,26-30
 • NTRK ve ROS1 gen füzyonları Kapsamlı Genomik Profilleme (CGP) ile doğru olarak saptanabilir4,26-30
Yüksek kaliteli NGS'nin hastaların hassas ilaçlardan faydalanmasına nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hassas tıp (precision medicine), hastalar için mümkün olan en iyi sonuca ulaşmayı hedefleyerek geleneksel kanser tedavileri ve ortaya çıkan hedefe yönelik tedaviler de dahil olmak üzere farklı tedavi seçeneklerini birleştirir.5

Roche’un kişiselleştirilmiş tıp konusundaki çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Referanslar

 1. Rozenblum AB, et al. J Thorac Oncol 2017;12:258–268.
 2. Schwaederle M, Kurzrock R. Oncoscience 2015;2:779–780.
 3. Mansinho A, et al. Expert Rev Anticancer Ther 2017;17:563–565.
 4. Frampton GM, et al. Nat Biotechnol 2013;31:1023–1031.
 5. Bode AM, Dong Z. npj Precision Onc 2018;2:1.
 6. Roche.com. What is Personalised Healthcare all about? Available from: https://www.roche.com/about/priorities/personalised_healthcare/what_is_phc.htm (Accessed April 2019).
 7. Vaishnavi A, Le AT, Doebele RC. Cancer Discov 2015;5:25–34.
 8. Amatu A, Sartore-Bianchi A, Siena S. ESMO Open 2016;1:e000023.
 9. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines). Non-Small Cell Lung Cancer. V.3.2019, 2019. Available at: www.nccn.org/professionals/physician_gls/recently_updated.aspx (Accessed April 2019).
 10. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines). Breast Cancer. V.1.2019, 2019. Available at: www.nccn.org/professionals/physician_gls/recently_updated.aspx (Accessed April 2019).
 11. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines). Acute Myeloid Leukemia. V.2.2019, 2019. Available at: www.nccn.org/professionals/physician_gls/recently_updated.aspx (Accessed April 2019).
 12. Lange AM, Lo HW. Cancers (Basel) 2018;10.
 13. Baumgart M, Pandya K. Exp Rev Precis Med Drug Dev 2016;1:25–36.
 14. Leonetti A, et al. Cancer Treat Rev 2018;66:82–94.
 15. European Society for Medical Oncology. BRAF in Colorectal Cancer: ESMO Biomarker Factsheet. Available at: https://oncologypro.esmo.org/Education-Library/Factsheets-on-Biomarkers/BRAF-in-Colorectal-Cancer (Accessed April 2019).
 16. Dearden S, et al. Ann Oncol 2013;24:2371–2376.
 17. Tsao S, et al. J Thorac Oncol 2016;11:613–638.
 18. European Society for Medical Oncology. HER2 in Breast Cancer: ESMO Biomarker Factsheet. Available at: https://oncologypro.esmo.org/Education-Library/Factsheets-on-Biomarkers/HER2-in-Breast-Cancer (Accessed April 2019).
 19. Sakabe T, et al. Oncol Lett 2017;13:3703–3708.
 20. Bergethon K, et al. J Clin Oncol 2012;30:863–870.
 21. Dugay F, et al. Oncotarget 2017;8:53336–53351.
 22. Davies K, Doebele RC. Clin Cancer Res 2013;19:4040–4045.
 23. Lin J, Shaw A. J Thorac Oncol 2017;12:1611–1625.
 24. Okamura R, et al. JCO Precis Oncol 2018;2018.
 25. Gagan J, Van Allen EM. Genome Med 2015;7:80.
 26. Suh JH, et al. Oncologist 2016;21:684–691.
 27. Drilon A, et al. Clin Cancer Res 2015;21:3631–3639.
 28. Rankin A, et al. Oncologist 2016;21:1306–1314.
 29. Ross JS, et al. Cancer 2016;122:2654–2662.
 30. Hirshfield KM, et al. Oncologist 2016;21:1315–1325.