Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Kişiye Özel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

NTRK Füzyon + Kanser

NTRK, BİRÇOK TÜMÖR TİPİNDE

BİYOBELİRTEÇ VE ONKOJENİK

FAKTÖR OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR. 1-8

NTRK füzyonları çocuk ve erişkin hastalarda, aşağıdakiler dahil olmak üzere en az 25 tümör tipinde tanımlanmıştır:1–9

Merkezi sinir sistemi kanserleri

 • Astrositom
 • Düşük evre beyin gliomu
 • Glioblastom (Pediatrik & Erişkin)
 • Pediatrik gliom
 • Yüksek evre gliom (Pediatrik)
 • Pilositik astrositom (Pediatrik)

Baş ve boyun kanserleri

 • Skuamöz hücreli baş ve boyun karsinomu
 • Meme analog sekretuar karsinomu
 • Sekretuar tükürük bezi karsinomu

Tiroid Kanserleri

 • Papiller tiroid kanseri (Pediatrik)
 • Tiroid karsinomu

Torasik kanserler

 • İntrahepatik kolanjiokarsinom
 • Akciğer adenokarsinomu
 • Küçük hücreli dışı akciğer kanseri

Bağ doku kanserleri

 • Yumuşak doku sarkomu
 • Konjenital infantil fibrosarkom
 • Sarkom (Erişkin)
 • Konjenital fibrosarkom (Erişkin)

Meme kanserleri

 • Sekretuar meme karsinomu (Pediatrik & Erişkin)
 • Meme kanseri

Kan Kanserleri:

 • Akut Lenfoblastik Lösemi
 • Akut Miyeloid Lösemi
 • Histiyositozis
 • Multipl Miyelom
 • Dendritik Hücreli Neoplazi

Gastrointestinal kanserler

 • Apendiks adenokarsinomu
 • Kolon adenokarsinomu
 • Kolorektal kanser
 • Gastroi̇ntesti̇nal stromal karsinom
 • Pankreas kanseri

Genitoüriner kanserler

 • Konjenital mezoblastik nefroma (Pediatrik & Erişkin)
 • Renal Hücreli Karsinom

Deri kanserler ve Diğerleri

 • Büyük hücreli nöroendokrin tümör
 • Kutanöz deri melanomu
 • Spitzoid neoplazmlar

Bu şekil, Nisan 2019 itibariyle doğrudur.

NTRK füzyon+ kanserlerin belli klinik ve patolojik özellikleri yoktur. Sadece, NGS (yeni nesil sekanslama) gibi, yüksek kalite moleküler testler ile NTRK füzyon+ kanserler doğrulanabilir.1

ESMO önerisi: NTRK testi9

Tanısal testin NTRK 1, 2, 3 füzyon genlerini içerdiğinden ve uygun referans standartları ile validasyonunun yapıldığından emin olmak önemlidir. Şeklin uyarlandığı kaynak: Reis-Filho JS, 2018.

Yüksek kalite moleküler testler, NTRK füzyon+ kanser tanısı için gereklidir. 1,10,11

NTRK füzyonlarını tanımlamak için kullanılan farklı testler hakkında daha fazla bilgi edinin.

NTRK füzyon proteinleri, anormal sinyalizasyon ile kansere yol açmaktadır.1,3-6

Referanslar

 1. Vaishnavi A, Le AT, Doebele RC. Cancer Discov 2015;5:25–34.
 2. Lange AM, Lo HW. Cancers (Basel) 2018;10.
 3. Amatu A, Sartore-Bianchi A, Siena S. ESMO Open 2016;1:e000023.
 4. Khotskaya YB, et al. Pharmacol Ther 2017;173:58–66.
 5. de Lartigue J. TRK inhibitors advance rapidly in “tumor-agnostic” paradigm. OncologyLive 2017;18. Available at: https://www.onclive.com/publications/oncology-live/2017/vol-18-no-15/trk-inhibitors-advance-rapidly-in-tumoragnostic-paradigm (Accessed April 2019).
 6. Robbins HL, Hague A. Front Endocrinol (Lausanne) 2016;6:1–22.
 7. Dupain C, et al. Mol Ther Nucleic Acids 2017;6:315–326.
 8. Kummar S, Lassen UN. Target Oncol 2018;13:545–556.
 9. Cocco E, Scaltriti M, Drilon A. Nature Reviews Clin Oncl 2018;15:731–747.
 10. Marchio C. et al. Annals of Oncology 2019. DOI: https://doi.org/10.1093/annonc/mdz204.
 11. Murphy DA, et al. Appl Immunohisochem Mol Morphol 2017;25:513-523
 12. Rogers TM, et al. Sci Rep 2017;7:1–8.
 13. Chong CR, et al. Clin Cancer Res 2017;23:204–213.
 14. Stransky N, et al. Nat Commun 2014;5:4846.