Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

ROS1 Füzyon + Kanser

ROS1, KHDAK hastalarının

%1-2'sinde gen füzyonlarının

gerçekleştiği terapötik bir hedeftir.1,2

ROS1+ KHDAK hastaları hem sistematik hem de merkezi sinir sistemi (MSS) aktivitesi ile etkili bir tedaviye ihtiyaç duyar3–6

ROS1 rearanjmanları testi, ileri evre squamöz olmayan KHDAK'de sistematik bir biçimde yürütülmelidir9

 • ROS1 testleri, ROS1 geni rearanjmanlarının ve ROS1 füzyon proteinlerinin aşırı ekspresyonunun tespitini içermektedir10
 • FISH, IHC ve RT-PCR, halihazırda rutin klinik pratikte kullanılmaktadır:

FISH, ROS1 rearanjmanlarını saptamak için standart yaklaşım olmuştur9

IHC aday tümörleri belirlemek için kullanılabilir ancak düşük özgüllük nedeniyle tanıyı doğrulamak için diğer testlerin yapılması gerekir9

RT-PCR iyi duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir ancak kullanımı, tanımlanmış veya hala bilinmeyen birçok ROS1 füzyon partnerinin varlığıyla ve iyi kalite RNA elde etme güçlüğüyle sınırlanabilir11

NGS, tüm ROS1füzyonlarını tek bir testle tanımlamak için gereken duyarlılık ve doğruluğa sahip bir teknoloji olarak ortaya çıkmaktadır8,12–18

ROS1 füzyon proteinleri, anormal sinyalizasyon ile kansere yol açmaktadır19-21

ROS1 gen füzyonlarını tanımlamak için kullanılan farklı testler hakkında devamını oku

ROS1’in yapısal ekspresyonuna yol açan genetik rearanjmanlar KHDAK de dahil olmak üzere birçok tümör tipinde tanımlanmıştır19-21

ROS1+ KHDAK’de, ROS1 geni ROS1’in tirozin kinaz bölgesinin birçok partner proteininden biriyle füzyonu sonucunda bir kromozomal rearanjman geçirir21

Ortaya çıkan ROS1 füzyonlu kinazlar, hücre proliferasyonuna yol açan büyüme ve sağkalım sinyalizasyon yolaklarını tetiklemek için yapısal olarak aktive olur 21

Kromozomal Rearanjman

Şeklin uyarlandığı kaynak: Gainor and Shaw, 2013

Referanslar

 1. Bergethon K, et al. J Clin Oncol 2012;30:863–870
 2. Dugay F, et al. Oncotarget 2017;8:53336–53351
 3. Patil T, et al. J Thorac Oncol 2018;13:1717–1726.
 4. Gainor JF, et al. J Clin Oncol Precis Oncol 2017
 5. Mazières J, et al. J Clin Oncol 2015;33:992–999
 6. Wu YL, et al. J Clin Oncol 2018;36:1405–1411
 7. Oikawa A, et al. Oncol Lett 2012;3:629–634
 8. Bubendorf L, et al. Virchows Arch 2016;469:489–503
 9. Planchard D. Anns Oncol 2018;29:iv192–iv237
 10. International Association for the Study of Lung Cancer. IASLC Atlas of ALK and ROS1 testing in lung cancer. Available at: https://www.iaslc.org/sites/default/files/wysiwyg-assets/alk-ros1_atlas_low-res.pdf (Accessed April 2019)
 11. Rossi G, et al. Lung Cancer (Auckl) 2017:8:45–55
 12. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines). Non-Small Cell Lung Cancer. V.5.2018, 2018. Available at: www.nccn.org/professionals/physician_gls/recently_updated.aspx (Accessed April 2019)
 13. Diaz L, Bardelli A. J Clin Oncol 2014;32:579–586
 14. Shan L, et al. PLoS One 2015;10:e0120422
 15. Cao B, et al. Onco Targets Ther 2016;31:131–138
 16. Zheng Z, et al. Nat Med 2014;20:1479–1484
 17. Drilon A, et al. Clin Cancer Res 2015;21:3631–3639
 18. Grada A, Weinbrecht K. J Invest Dermatol 2013;133:e11
 19. Birchmeier C, Sharma S, Wigler M. Proc Natl Acad Sci USA 1987;84: 9270–9274
 20. Rikova K, et al. Cell 2007;131:1190–1203
 21. Gainor J, Shaw A. Oncologist 2013;18:865–875