Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma
KLİNİK ÇALIŞMALAR

Klinik Çalışmalarla İlgili Önemli Linkler

Helsinki Bildirgesi
https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/

Klinik Çalışmalar Veritabanı
https://clinicaltrials.gov/

Klinik Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130413-7.htm

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu
http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPageAttachment/b607e1a453003.pdf

RochePosition on Pre-ApprovalAccess to Investigational Medicinal Products
https://www.roche.com/634537345235.pdf

Roche Global Policy on Continued Access to Investigational Medicinal Product
https://www.roche.com/dam/jcr:54941039-30fe-4b4c-86c0-5c453ef72776/en/policy_continued_access_to_investigational_medicines.pdf