Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KLİNİK ÇALIŞMALAR

Klinik Çalışmalarla İlgili Önemli Linkler

Helsinki Bildirgesi
https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/

Klinik Çalışmalar Veritabanı

"Tüm klinik çalışmaların detaylarına, dünyada yürütülen tüm klinik çalışmaların kamu ile paylaşıldığı ve kamu erişimine açık ClinicalTrials.gov websitesinden ulaşabilirsiniz."

https://clinicaltrials.gov/

Klinik Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130413-7.htm

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu
https://www.medikaynak.com/assets/uploads/files/docs/2023/iyi-klinik-uygulamalari-kilavuzu.pdf

İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Kılavuzu

"Erken erişim programlarına ilişkin detaylara, Türkiye'de yürütülen tüm erken erişim programlarının kamu ve sağlık çalışanları ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından paylaşıldığı ve kamu erişimine açık İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı websitesinden ulaşabilirsiniz:"

https://www.titck.gov.tr/mevzuat/insani-amacli-ilaca-erken-erisim-programi-kilavuzu-27122018172818

Roche Global Policy on Continued Access to Investigational Medicinal Product
https://www.roche.com/dam/jcr:54941039-30fe-4b4c-86c0-5c453ef72776/en/policy_continued_access_to_investigational_medicines.pdf