Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

MABTHERA 1400 mg/11.7 ml SC Kullanma Talimatı

MABTHERA 1400 mg/11.7 ml S.C. enjeksiyon içinçözelti Steril

Deri altına uygulanır.

 • Etkinmadde: Her bir flakon 11.7 mL’lik çözelti içinde 1400 mg rituksimab içerir. 1 mL konsantre çözelti 119,7 mg rituksimab içerir. Rituksimab, Çin hamster yumurtalık hücrelerinden elde edilmiştir.
 • Yardımcımadde(ler): Rekombinant insan hiyalüronidaz (rHuPH20), L-histidin, L-histidin hidroklorür monohidrat, α,α-trehaloz dihidrat, L-metiyonin, Polisorbat 80,Enjeksiyonluksu

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. bölümün sonunabakabilirsiniz

 
 

 Bu Kullanma Talimatında:

1. MABTHERA nedir ve ne içinkullanılır?

2. MABTHERA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MABTHERA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MABTHERA'nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. MABTHERA nedir ve ne için kullanılır?

MABTHERA’nın etkinmaddesi bir tür protein olan rituksimab’dır. Rituksimab bir çeşit beyaz kan hücresi olan B lenfositinin yüzeyine bağlanır. Rituksimab bu hücrenin yüzeyine bağlandığında, hücrenin ölmesine neden olur. 1 mL konsantre çözelti 119,7 mg rituksimab içerir. Rituksimab, Çin hamster yumurtalık hücrelerinden elde edilmiştir.

MABTHERA 1400 mg/11.7 ml S.C. enjeksiyon için çözelti içeren flakon, deri altına uygulanan, çözelti şeklinde bir ilaçtır. Çözelti berrak ila opelesan renksiz ila sarımsı bir sıvı olup, enjeksiyon için çözelti içeren steril flakon şeklinde bulunur. 11.7 ml’lik flakonlar, 1 adet flakon içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

MABTHERA 1400 mg/11.7 ml S.C. enjeksiyon için çözelti içeren flakon, hastalığınızın iyileştirilmesi için tek başına veya “kemoterapi” adı verilen ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Tedavinize mutlaka MABTHERA’nın damar yolu ile uygulanan formu ile başlanacaktır. Sonrasında ise MABTHERA’nın deri altına uygulanan formu ile tedavinize devam edilecektir. Doktorunuz MABTHERA’nın ne şekilde uygulanacağına karar verecektir.

Doktorunuz, Hodgkin dışı lenfomanın tedavisi için MABTHERA reçete edebilir.

Hodgkin-dışı lenfoma lenf (akkan) sisteminin bir hastalığıdır ve B lenfositleri, sizde bulunan bazıyakınmaların nedeni olabilir. MABTHERA aynızamanda başlangıç (indüksiyon) tedavisineyanıt veren hastalarda tedaviye devam etmek amacıyla (idame) 2 yıl süreyle kullanılabilir.

2. MABTHERA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MABTHERA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Rituksimaba, diğer benzer proteinlere, hiyalüronidaz veya ilacıniçerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı)iseniz,
 • Hiyalüronidaza(enjekte edilen etkin maddenin emilimini arttırmaya yardım eden bir enzim) alerjik (aşırı duyarlı)iseniz,
 • Aktif, ciddi bir enfeksiyon geçiriyorsanız,
 • Bağışıklık sisteminiz çok zayıflamışsa.

Yukarıdakilerden birisi sizin için geçerliyse MABTHERA’yı kullanmayınız. Bu durumlardan emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

MABTHERA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Uygulama ile ilgili reaksiyonlar: Birçok hastada, MABTHERA subkütan formülasyonun uygulandığı enjeksiyon bölgesinde veya çevresinde bazı yan etkiler oluşur. Bu lokal yan etkiler ağrı, şişme, morarma, kanama, deri kızarıklığı, kaşıntı ve döküntü şeklindedir.

 • Progresif Multifokal Lökoensefalopati (PML): PML, bir virüs sebebiyle meydana gelen,seyrek görülen ciddi bir beyin enfeksiyonudur. PML, bağışıklıksistemi zayıflamış olan insanlarda görülebilir.Yalnızca MABTHERA ile veya bağışıklık sisteminizi baskılayan diğer ilaçlarla tedavi ediliyorsanız sizde PML görülme riski artar. PML, ölüm veya ciddi sakatlıkla sonuçlanabilir. PML için bilinen bir tedavi, önleme yolu veya ilaç yoktur. Eğeraşağıdaki yakınmaları yaşıyorsanız veya biryakınınız sizde bu yakınmaları fark ettiyse hemen doktorunuza söyleyiniz:
 • Düşünme zorluğu veya kafa karışıklığı
 • Denge kaybı
 • Yürüme veya konuşma tarzınızda değişiklik
 • Vücudunuzun bir tarafında güçsüzlük veya zayıflık
 • Bulanık görme veya görme kaybı
 • Tümör Lizis Sendromu (TLS): TLS, bazı kanser hücrelerinin hızlı bir şekilde yayılması sonucu meydana gelir. TLS aşağıdaki sorunları yaşamanıza sebep olabilir:
  • Böbrek yetmezliği ve diyaliztedavisi
 • Kalp ritmindebozukluklar

Doktorunuz, yapılacak kan testleri ile sizde TLS meydana gelip gelmediğini kontrol edebilir, TLS’nin meydana gelmesini önlemek için ilaç verebilir.

 • Ciddi cilt reaksiyonları: MABTHERA tedavisi sırasında herhangi bir zamanda aşağıdakiyakınmaları yaşarsanız hemen doktorunuza söyleyiniz veya tıbbi yardımalınız:
  • Cildinizde, dudaklarınızda veya ağzınızda ağrılı yaralar veya ülserler
 • Kabarcıklar
 • Cilttesoyulmalar
 • Döküntü
 • Çıbanlar
 • Hepatit B Virüs (HBV) Reaktivasyonu: MABTHERA ile tedavi edilen hastalarda fulminan hepatit, hepatik yetmezlik ve ölümle sonuçlanabilen hepatit B’nin yeniden alevlenmesi gerçekleşebilir. MABTHERA tedavisinebaşlamadan önce bütün hastalarHBV enfeksiyonu açısından taranmalı ve tedavi süresince ve sonrasında hastalar izlenmelidir. HBV’nizin alevlenmesi durumundadoktorunuz MABTHERA ve birlikte kullanılan kemoterapi ilaçlarını kesebilir.

Eğer,

 • Yüksek kan basıncı için ilaç alıyorsanız, MABTHERA infüzyonundan 12 saat önce ilacınızı almayı kesmeniz sizden istenebilir. Bazı kişilerde infüzyon sırasında kan basıncında düşme yaşanmıştır.
 • Herhangi bir kalp rahatsızlığı geçirdiyseniz (örneğin kalp spazmı, çarpıntı veya  kalp  yetmezliği) veya geçmişte nefes alma sorunları çektiyseniz doktorunuzasöyleyiniz.
 • Kemoterapi veya bağışıklık sistemini etkileyebilecek ilaçlar kullanıyorsanız veya daha önce kullandınızise, doktorunuzasöyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Doktorunuz MABTHERA tedavisi sırasında sizinle yakından ilgilenecektir.

Çocuklar ve ergenler

Halihazırda MABTHERA’nın çocuklarda ve ergenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Eğer 18 yaşınaltındaysanız, siz veya aileniz MABTHERA’nın sizin için uygun olup olmadığını doktorunuza danışmalısınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuzadanışınız.

MABTHERA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanızveya hamile kalmaya  niyetliyseniz bunu doktorunuza bildiriniz. Bunun nedeni MABTHERA’nın plasentayı geçip bebeğinizi etkileyebilmesidir.
 • Eğerhamilekalabilmedurumunuzvarsa,MABTHERAtedavisisırasındavesonMABTHERA tedavinizden 12 ay sonrasına kadar etkili bir doğum kontrol yöntemikullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • MABTHERA aynı zamanda süte de geçebilir. MABTHERA tedavisi sırasında ve son MABTHERA tedavinizden 12 ay sonrasına kadarbebeğiniziemzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

MABTHERA’nın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aynı anda birden fazla ilaç kullanmak ilaçların etkisini kuvvetlendirebileceği veya zayıflatabileceği için bu durum çok önemlidir. Doktorunuz tarafından güvenli olduğu  belirtilmediğisürece MABTHERA diğer ilaçlarla birliktekullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MABTHERA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

MABTHERA size bu tedavinin uygulanması konusunda deneyimlibir doktor ya da hemşire tarafından uygulanacaktır. Olası bir yan etkinin görülme ihtimaline karşı,siz bu ilacı alırken, onlar sizi yakından takip edeceklerdir.

Tedavinizin ilkkürü daima MABTHERA’nın intravenöz (damar içine)formülasyonuyla bir intravenöz infüzyon olarak uygulanacaktır. MABTHERA subkütan formülasyon enjeksiyonlarını ikinci veya sonraki kürlerde yaklaşık 5 dakika içerisinde uygulanacak şekilde alacaksınız. Cam flakonların üzerinde ilacın ne olduğunu belirten, soyularak çıkartılan bir etiket bulunmaktadır. Doktorunuz veya hemşirenizenjeksiyondan önce bu etiketi enjektöreyapıştıracaktır.

MABTHERA enjeksiyonlarına ne zaman başlanacağına doktorunuz kararverecektir.

Uygulama miktarı ve sıklığı

 • MABTHERA sizekemoterapiniz ile aynı gün uygulanacaktır. Bu genellikle her 3 haftada bir, toplamda 8 kereuygulanmaktadır.

 • Eğer tedaviyeiyi yanıt verirseniz, MABTHERA size 2 yıl boyunca 2-3 ayda bir idame tedavisi olarakverilebilir.

Doktorunuz, tedaviye yanıtınıza göre bu tedavi sıklığını değiştirebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

MABTHERA’nın subkütan formülasyonu, karın bölgesinde deri altına enjeksiyon yoluyla uygulanır. Her enjeksiyon farklı bir bölgeye uygulanmalı ve derinin kızarık, bereli, hassas, sert olduğu bölgelere veya benlerin ya da skarların olduğu bölgelere asla uygulanmamalıdır.

MABTHERA kullanırken, infüzyon sırasında oluşabilecek olası yan etkiler nedeniyle bir sağlık mesleği mensubu tarafından izleneceksiniz.

Her MABTHERA uygulaması öncesinde verilecek olan ilaçlar

MABTHERA uygulanmadan önce, olası yan etkileri önlemek ya da azaltmak amacıyla size doktorunuz tarafından başka ilaçlar verilecektir.

Doktorunuz hastalığınızın durumuna bağlı olarak ne kadar MABTHERA kullanılacağına karar verecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuk hastalarda veya 18 yaş altı ergenlerde MABTHERA ile yapılan çalışmalar yetersizdir, bu nedenle kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda (65 yaş ve üzeri) MABTHERA kullanımı ile ilgili özel bir uyarı bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda özel bir kullanım söz konusu değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir kullanım söz konusu değildir.

Eğer MABTHERA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MABTHERA kullandıysanız:

MABTHERA’dan kullanmanızgerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MABTHERA’yı kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MABTHERA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MABTHERA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin çoğu hafif ve orta şiddettedir ancak bazıları şiddetli olabilir ve tedavi gerektirebilir. Seyrek olarak bu yan etkilerin bazıları ölümcül olabilir.

Aşağıdakilerden    biri    olursa,    MABTHERA’yı    kullanmayı    durdurun    ve    DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Uygulama ile ilgili reaksiyonlar: Birçok hastada, MABTHERA subkütan formülasyonun uygulandığı enjeksiyon bölgesinde veya çevresinde bazı yan etkileroluşur. Bu lokal yan etkiler ağrı, şişme, morarma, kanama, deri kızarıklığı, kaşıntı ve döküntü şeklindedir. Eğer ciddi bir infüzyon reaksiyonu yaşıyorsanız doktorunuz MABTHERA tedavisinikesebilir.
 • Hafıza kaybı, düşünmede zorluk, yürümede güçlük veya görme kaybı : Bunlar çok seyrek görülen fakat ciddi ve ölümle sonuçlanabilen bir beyin enfeksiyonuna – Progresif Multifokal Lökoensefalopati / PML - bağlı olarakgerçekleşebilir.
 • Yüksek kanbasıncı için ilaç alıyorsanız, MABTHERA infüzyonundan 12 saat  önce  ilacınızı almayı kesmeniz sizden istenebilir. Bazıkişilerde infüzyon sırasında kan basıncında düşmeyaşanmıştır.
  • Kalp yetmezliği ve solunumyetmezliği
  • Böbrek yetmezliği ve kalp ritm bozukluğu ile karakterize olan Tümor LizisSendromu
  • Ciddi görüş kaybı(beyin sinirlerinin zarar gördüğününişareti)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbı müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Enfeksiyonlar

 • Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, idraryaparken yanma gibi enfeksiyonbelirtileri
 • Genel olarak kendinizi zayıf ya da kötühissetme
 • Akciğer iltihabı(pnömoni)
 • İdrar yolları enfeksiyonu

 

Diğer yan etkiler

MABTHERA’ya bağlı yaygın olarak bildirilen yan etkiler (10 hastanın en fazla 1’inde görülebilir):

 • Hepatit B viralenfeksiyonu
 • Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)
 • Deride uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, yanma, kabarma gibi anormal hisler ve dokunma duyusundaazalma.
  • Kalple ilgili rahatsızlıklar (kalp krizi, düzensiz kalp atışı, kalbin anormal hızlıatması)

 

MABTHERA’ya bağlı yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın en fazla 1’inde görülebilir):

 • Kanda anormal pıhtılaşma, kan hücrelerinin üretiminde düşüş, kırmızı kan hücrelerinin sayısında otoimmün nedenle azalma (vücudun kendidokularını antijen olarak algılaması ve bu dokulara karşı antikor oluşması),lenf bezlerinin şişmesi veyabüyümesi
  • Kalple ilgili bozukluklar, kalp atım hızının azalması, göğüs ağrısı(anjin)

 

MABTHERA’ya bağlı çok seyrek yan etkiler (10000 hastanın en fazla 1’inde görülebilir)

 • Kanda bulunan enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olan bazı spesifik proteinlerin(immunoglobulinler) kısa süreli artması, ölü kanser hücrelerinin parçalanmasından kaynaklanan kandakimyasalbozukluklar
  • Kol ve bacaklardasinir hasarı, yüzfelci
  • Cilt semptomlarınayol açabilecekleri de içeren kan damarıiltihaplanması
  • Bağırsak duvarında delinme(perforasyon)
  • Böbrekyetmezliği
  • Hayatı tehdit edici olabilecek ciddi kabartılı cilt durumu Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

MABTHERA’ya bağlı çok yaygın bildirilen yan etkiler (10 hastanın en az 1’inde görülebilir):

 • Bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar veya bronşların iltihaplanması(bronşit)
 • Beyaz kanhücrelerinin azalması (ateşle birlikte veya ateşsiz seyreden), pıhtılaşmayı sağlayıcı kan hücrelerinin (trombositlerin)azalması
  • Midebulantısı
  • Kafa derisinde saçsız bölgelerin oluşması, titreme, başağrısı
 • Bağışıklıkta azalma (enfeksiyona karşı koruyan antikorlar olan immünoglobulinlerin –IgG- düşük kandüzeyleri)

MABTHERA’ya bağlı yaygın olarak bildirilen yan etkiler (10 hastanın en fazla 1’inde görülebilir):

 • Sepsis (kandaenfeksiyon) ve pnömoni gibi bakteriyel enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, bronşiyal tüp enfeksiyonları,mantar enfeksiyonları, kaynağı bilinmeyen genel enfeksiyonlar, sinüsleriniltihaplanması
 • Kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) azalması (anemi), tüm kan hücrelerinin (beyaz kan hücreleri (akyuvar) ve kandaki pıhtılaşmayı sağlayan hücreler dahil) sayısında azalma olması
 • Kan şekeriyüksekliği, kilo kaybı, yüzve vücutta ödem, kanda LDH adı verilen enzim seviyelerinin artması ve düşük kan kalsiyumseviyesi
  • Kan damarlarının genişlemesi sonucu yüz kızarması, derininmorarması,
  • Huzursuz hissetme, baş dönmesi,kaygı
 • Gözyaşı miktarında artma, gözyaşı dökme ve salgılama bozukluğu, gözde iltihaplanma (konjonktivit)
  • Kulak çınlaması, kulak ağrısı
  • Yüksek veya düşük kan basıncı, ayağa kalkıldığında kan basıncındadüşme
 • Akciğer, boğazve/veya sinüslerde iltihaplanma, tahrişve/veya daralma, nefes darlığı, organlara yetersiz oksijen gitmesi, burunakması
 • Kusma, ishal, karın ağrısı, ağız ve boğazda tahriş ya dayara olması, yutma güçlüğü, kabızlık,hazımsızlık.
  • Yeme bozuklukları; az yemek yeme ve bunun sonucunda tehlikeli bir şekildezayıflama.
  • Deride bozukluklar (kurdeşen), terlemede artış, geceterlemeleri
 • Kas veiskelet sistemi ile ilgili bozukluklar, kasların anormal sertleşmesi, ağrı, eklem ağrısı, kas ağrısı, sırt ve boyunağrısı.
 • Genel bozukluklar, tümör ağrısı, genel rahatsızlık ve huzursuzluk, grip belirtileri, titreme, çoklu organyetmezliği.

MABTHERA’yabağlıyaygınolmayan yanetkiler(100hastanınenfazla1’indegörülebilir):

 • Günlük aktivitelere olan ilginin azalması, keyif alamama, endişelihissetme
 • Tat almadadeğişiklikler
 • Astım, vücut organlarına çok az oksijengitmesi
 • Karıngenişlemesi

Bilinmeyen sıklıkta görülenolaylar:

 • Beyaz kan hücrelerinin düşüşündegecikme
 • İnfüzyon ile ilişkili trombositlerin ani düşüşü (geri dönebilir), seyrek vakalarda ölümcülolabilir
  • İşitmekaybı
  • Diğer duyularınkaybı

MABTHERA doktorunuz tarafından uygulanan laboratuvar testlerinde değişikliklere sebep olabilir.

Eğer diğer ilaçlarla beraber MABTHERA kullanıyorsanız, yaşadığınız yan etkilerin bir kısmı diğer bir ilaca da bağlı olabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirimhattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında dahafazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. MABTHERA’nın saklanması

MABTHERA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ürünü buzdolabında (2°C - 8°C) saklayınız. Flakonları direkt güneş ışığından koruyunuz. Dondurmayınız.

Ürün flakondan enjektöre aktarıldığında 2°C - 8°C’de 48 saate kadar dayanıklıdır. Sonraki 8saatte 30 °C’de direkt güneş ışığı olmayan aydınlık ortamlarda dayanıklılığını korur.

Mikrobiyolojik açıdan bu ürünün hemen kullanılması gerekir. Hemen kullanılmazsa, hazırlama işlemi kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullar altında gerçekleştirilmelidir. Kullanım sırasındaki saklama süreleri ve kullanım öncesindeki koşullar kullanıcının sorumluluğundadır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/flakondaki son kullanma tarihinden sonra MABTHERA’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi Uniq İstanbul,

Ayazağa Cad. No:4, D/101 Maslak 34396, Sarıyer- İstanbul

Üretim yeri:

F. Hoffmann-La Roche Ltd. Wurmisweg CH- 4303 Kaiseraugst / İsviçre

Bu kullanma talimatı 23/05/2017 tarihinde onaylanmıştır.

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image