Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma
Uygulamalar

Hemlibra Doz Hesaplama

Hasta Ağırlığı

Temizle

*Lütfen vücut ağırlığınızı giriniz ve "Hesapla"ya basınız

HEMLIBRA® Doz Hesaplaması

Aşağıdaki adımlar, HEMLIBRA®'nın önerilen yükleme ve idame dozunu hesaplamanıza ve hastanızın vücut ağırlığına göre verebileceğiniz flakonları belirlemenize yardımcı olabilecek rehber bilgiler sunmaktadır.

1. Adım - Hastanız için gerekli dozu mg cinsinden hesaplayınız.

2. Adım - Uygun flakon kombinasyonlarını seçiniz.

- 60 mg, 105 mg ve 150 mg flakonlar
aynı konsantrasyona sahiptir (150 mg/ml.) ve aynı enjektör içinde birleştirilebilirler.

- 30 mg flakonlar (30 mg/ml)
60 mg, 105 mg veya 150 mg flakonlarla aynı enjektör içinde birleştirilmemelidir.

3. Adım - Hastanızın uygulaması gereken HEMLIBRA® hacmini ml cinsinden hesaplayınız.

HEMLIBRA® dozu (mg) / Flakon konsantrasyonu = Enjekte edilmesi gereken HEMLIBRA® hacmi (ml)

Eğer flakonun, farklı konsantrasyonlara sahip flakonlarla (60 mg/0.4 mL, 105 mg/0.7 mL ve/veya 150 mg/mL) aynı enjeksiyonda birlikte kullanılması gerekiyorsa aşağıdaki yaklaşımı dikkate alınız:

  • Doz hesaplanırken yüksek konsantrasyonlu flakonlar önceliklendirilmelidir.
  • Yüksek konsantrasyonlu flakon(lar) dan kullanılan doz (mg), toplam HEMLIBRA® dozundan çıkarılmalıdır.
  • Kalan miktar (mg), 30 mg'lık flakondan kullanılacak hacmi hesaplamak için kullanılmalıdır.
  • Her enjeksiyon için yeni bir enjeksiyon iğnesi kullanılmalıdır.

Farklı konsantrasyonlara sahip HEMLIBRA® flakonlarını tek bir enjektörde birleştirmeyiniz.
Önemli Güvenlilik Bilgisi için lütfen HEMLIBRA® Ürün Bilgisine başvurunuz.

Örnek HEMLIBRA® Doz Hesaplamaları

Örnek 1 Farklı konsantrasyonda flakonların kullanılması gerekmeyen durum:
40 kg ağırlığındaki bir hastada 2 haftada bir idame dozunun uygulandığı durumda

Adım 1:
40 kg x 3 mg/kg = 2 haftada 1 idame dozu için gereken uygulama dozu 120 mg HEMLIBRA®

Adım 2:
120 mg idame dozu için, YJ mg'lık iki flakon {mor) yeterli dozu sağlayacaktır

Adım 3:
120 mg HEMLIBRA® / 150 mg/ml = Enjekte edilmesi gereken 0.80 ml HEMLIBRA®

Örnek 2 Farklı konsantrasyonda flakonların kullanılması gereken durum:
45 kg ağırlığındaki bir hastada haftada bir idame dozunun uygulandığı durumda

Adım 1:
45 kg x 1.5 mg/kg - Haftada 1 idame dozu için gereken uygulama dozu 67.5 mg HEMLIBRA®

Adım 2:
67.5 mg idame dozu için, bir adet 60 mg (mor) flakon ve bir adet 30 mg (mavi) flakon yeterli dozu sağlayacaktır

Adım 3:

  • Belirtilen dozu daha yüksek konsantrasyonlu flakondan çekiniz (60 mg/0.4 ml.)
  • Daha yüksek konsantrasyonlu flakondan (60 mg) kullanılan miktarı uygulanması gereken HEMLIBRA dozundan (mg) çıkarınız (67.5 mg)
  • 30 mg flakondan çekilecek miktarı hesaplamak için uygulanması gerekli kalan miktarı kullanınız. (7.5 mg): 7.5 mg HEMLIBRA / 30 mg/ml = Enjekte edilmesi gereken 0.25 ml HEMLIBRA®
  • Artan ilacı atınız
  • Her enjeksiyon için yeni bir enjeksiyon iğnesi kullanılmalıdır.

- Enjeksiyon başına 2 ml'den daha büyük bir hacim uygulanmamalıdır. Eğer hesaplanan uygulama hacmi 2 ml'den daha fazlaysa, birden fazla HEMLIBRA® enjeksiyonu uygulanması gerekmektedir.

- Aksi belirtilmedikçe, 1 ml'lik enjektör kullanılmalıdır. Çocuklar için maksimum 1 ml'lik hacim enjekte edilmesi uygun görülmektedir ve bu kural hesaplamalara yansıtılmıştır.

Doz Hesaplama Kılavuzunda sağlanan bilgi, klinik yargı yerine geçmez. Bu kaynağı kullanarak şunları kabul etmektesiniz:

Bu Doz Hesaplama Kılavuzu "olduğu gibi" sağlanmaktadır ve sadece yetkin sağlık hizmeti verenler tarafından kullanılması amaçlanmıştır. Kullanmadan önce bütün hesaplamaları teyit ediniz. Roche, buradaki bilgilerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir iddiada bulunmamaktadır. Roche ya da bu Kılavuzun hazırlanmasında veya yayınlanmasında görev alan başka bir taraf, bu bilgileri esas alarak kendiniz veya başkaları tarafından alınan kararlardan ya da aksiyonlardan dolayı, size veya diğer kişilere karşı sorumlu olmayacaktır.

Bu kılavuzdaki adımlar, HEMLIBRA®'nın tavsiye edilen yükleme ve idame dozunu hesaplamada ve atık miktarını azaltarak hastanın kilosuna göre temin edilecek flakonu/flakonları belirlemede rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu tavsiyeyle, bağımsız klinik yargınızın değiştirilmesi amaçlanmamaktadır.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldugunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Talimatı'nda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılastığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne ve/veya Roche Müstahzarları San. A.Ş.’ye E-posta (istanbul.adversolay@roche.com) veya telefon aracılığı ile (0 212 366 90 00) bildiriniz.

İlgili Hesaplayıcılar

IPI (International Prognostic Index)

Toplam Eozinofil Sayısı Hesaplama

Toplam Nötrofil Sayısı Hesaplama