Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma
Uygulamalar

IPI (International Prognostic Index)

Hesaplayıcı

HESAPLA »

Non-Hodgkin Lenfoma Nedir?

Non-hodgkin lenfoma, lenfosit olarak da adlandırılan beyaz kan hücrelerinde ortaya çıkan bir kanser türüdür. Genel olarak aynı özellikleri paylaşan farklı lenfoma türlerine verilen bir isimdir. Non-hodgkin lenfomanın birçok alt türü mevcuttur. Non-hodgkin lenfoma, bir diğer lenfoma tipi olan Hodgkin lenfomaya göre daha yaygındır.

Hastalık koltuk altı, boyun ve kasık gibi yerlerdeki lenf bezlerinde ortaya çıkan ağrısız şişlikler, karın ağrısı ve şişliği, göğüs ağrısı, öksürük ve nefes almada güçlük, sürekli yorgunluk, ateş, gece terlemesi ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtiler verebilir.

Non-hodgkin lenfomanın kemoterapi ve radyasyon gibi farklı tedavi türleri mevcuttur.

International Prognostic Index (IPI) Nedir?

Uluslararası Prognostik Endeks anlamına gelen International Prognostic Index (IPI), onkologlar tarafından Agresif Non-Hodgkin Lenfomanın prognozunu belirlemek belirlemek için üretilmiş tıbbi bir araçtır. 

International Prognostic Index (IPI) Nasıl Ölçülür?

International Prognostic Index hesaplanırken aşağıdaki her bir madde için bir puan eklenir;

  • 60 yaşın üstünde olmak
  • Hastalığın 3. ya da 4. evresinde olmak
  • Yükselmiş serum LDH seviyesi
  • 2, 3 ya da 4 ECOG/Zubrod performans seviyesi
  • Birden fazla ekstranodal bölge

Bu değerlendirmelerin sonucunda aşağıdaki değerlendirmelere ulaşılır;

  • Düşük risk (0-1 puan) - %73 oranla 5 sene yaşama ihtimali
  • Düşük-orta risk (2 puan) - %51 oranla 5 sene yaşama ihtimali
  • Yüksek-orta risk (3 puan) - %43 oranla 5 sene yaşama ihtimali
  • Yüksek risk (4-5 puan) - %26 oranla 5 sene yaşama ihtimali

International Prognostic Index lenfomanın gidişanı öğrenmek ve hastaya uygun bir tedavi belirlemek açısından oldukça önemlidir. Fakat 90larda geliştirilmiş bir test olduğu için, testin günümüze için tamamiyle doğru bir sonuç veremeyeceğini çünkü lenfoma tedavisinin önemli ölçüde ilerlediğini düşünenler de vardır. 

Test, 1993 yılında, ABD, Kanada ve Avrupa’dan 2031 adet, tüm yaşlardan agresif Hodgkin dışı lenfoma hastasından toplanan verilerle yapılan bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. Bu hastalara 1982 ve 1987 yılları arasında doksorubisin içeren kemoterapi uygulanmıştır. 

Farklı hastaların hayatta kalma seviyeleri analiz edildi, ve bu analizler sonucunda yukarıdaki 60 yaşın üstünde olmak, hastalığın 3. ya da 4. evresinde olmak, yükselmiş serum LDH seviyesi, 2, 3 ya da 4 ECOG/Zubrod performans seviyesi ve birden fazla ekstranodal bölge faktörlerinin benzer olduğu hastalarda benzer hayatta kalma seviyesi olduğu belirlendi. 

International Prognostic Index (IPI) hesaplamak için Medikaynak’ta yer alan International Prognostic Index (IPI) hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

İlgili Hesaplayıcılar

Toplam Eozinofil Sayısı Hesaplama

Toplam Nötrofil Sayısı Hesaplama

FLIPI (Follicular Lymphoma International Prognostic Index)