Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma
Uygulamalar

Meld Skoru Hesaplama

Hesaplayıcı

HESAPLA »

Meld Skoru Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Meld skoru, kronik karaciğer hastalığının şiddet seviyesini ölçmek ve transplantasyon için öncelik sırasını belirlemek amacıyla kullanılan puanlama sistemidir. Bu skor, karaciğer hastalarının gelecekteki 3 aylık yaşam beklentisini gösterir. Hastaların aciliyet durumuna göre transplantasyonun 3 ayda gerekli olup olmadığına meld skoru karar verir. Transplantasyon, kronik karaciğer yetmezliğinde kullanılan en etkili yöntemdir. Fakat organ bulma konusunda zorluk yaşandığı için, transplantasyon yapılacak hastalar, child meld skoru sonucuna göre sınıflandırılır. Bu skorun sonuçlarına göre hastaların yaşam süresi belirlendiği için, sınıflandırmalar güvenli bir şekilde yapılır. 

Karaciğer hastalıklarında ilk olarak genel tarama yapılır ve hastalığa dair bulgular toplanır. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulduğunda, hastalar bekleme listesine alınır. Ardından hastanın child ve meld skoruna bakılarak listedeki yeri belirlenir. Aciliyet gerektiren durumlarda, uygun organ bulununca transplantasyon başlatılır. Child ve meld skoru arasındaki en büyük fark, meld skoru ile daha net veriler alınmasıdır.

Meld Skoru Nasıl Hesaplanır?

Meld skoru hesaplama da kullanılan bilgiler şu şekildedir;

  • Serum kreatinin değeri,
  • Bilirubin,
  • Sodyum,
  • Haftalık diyalize girme sayısı.

Bu değerlere göre hesaplanan meld skoru hastaya söylense de, bekleme listesindeki yeri hakkında bilgi verilmez. 1'in altındaki değerler 1, 4'ün üstündeki değerler ise 4 olarak alınır. Meld skoru en az 6, en fazla ise 40 olarak değerlendirilir. Buna ek olarak child pugh skoru da veriler arasında tutulur ve hastalığın şiddetine göre kategori belirlenir. Hastanın kreatinin, bilirubin ve sodyum değerleri biliniyorsa, meld skoru formülü ile sonucu internetten hesaplamak da mümkündür.

  • Hepatosellüler kanser,
  • Ailesel amiloidoz,
  • Hepatopulmoner sendrom,
  • Primer oksalüri 

hastalıklarında meld skoru değerleri hesaplanandan daha yüksektir. 16 yaş altı çocuklarda match meld uygulanır ve mümkünse hastalarda 3 ay içinde organ nakli gerçekleştirilir. Hastaların meld skoru aynı ise organ; bekleme listesinde daha uzun süre yer alan hastaya verilir. 

Transplantasyon Yapılabilmesi İçin Meld Skoru Kaç Olmalıdır?

Transplantasyon işleminin yapılabilmesi için bazı kriterler mevcuttur. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulduktan sonra hastanın child ve meld skoru hesaplanır. Nakil işleminin gerekli görülmesi için child skoru en az 7, meld skoru ise en az 15 olmalıdır. Nakil gerekli görüldüğünde, hastanın yaşı, genel sağlık durumu, diğer hastalıkları ve transplantasyonu kaldırıp kaldıramayacağı göz önünde tutulur. Farklı hastalıklar varsa, organ nakli sırasında oluşabilecek riskler hesaplanır ve hastanın listedeki yeri belirlenir. Meld skoru yüksek olan ve 2. kategoride yer alan hastalar aciliyet gerektirdiği için, listede öncelik verilir.

Meld Skoru Hangi Aralıklarla Hesaplanır?

Karaciğer hastalarının genel taramalarında meld skoru hesaplanır. Skor sonucu 10'un altında olanlara yıllık, 11-18 arasındakilere 3 aylık, 19-24 arasındakilere aylık, 25 ve üzerindeki hastalara ise haftalık laboratuvar testi uygulanır. Karaciğer hastalıklarında erken teşhis konulabilmesi için yılda en az bir kez genel sağlık taraması uygulanmalıdır.

Referanslar

  1. https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2017/05/Karaci%C4%9Fer-Transplantasyonu-%C4%B0ndikasyonlar-Emel-YILMAZ.pdf

  2. https://www.kentsaglikgrubu.com/uploads/_clinic/files/1498446951145094990karaciger.pdf

İlgili Hesaplayıcılar

Kreatinin Klirensi Hesaplama

)