Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Akciğer Kanserinde İmmunoterapinin Başarısında Özel Durumlar; İleri Yaş

Akciğer kanseri daha çok ileri yaştaki insanları etkilemektedir ve medyan tanı yaşı yetmiştir. Çoğu klinik çalışma için ileri yaş (>65) önemli bir bariyer teşkil ettiğinden dolayı bu hasta grubunda ideal tedavi metodu için standart yaklaşım eksikliği hissedilmektedir. İmmun checkpoint inhibitörlerinin (İCİ) akciğer kanseri tedavisinde genel sağkalımı artırıcı etkilerinin gösterilmesi dikkatleri bu tedavi yönteminin ileri yaşlı hastalarda etkinliğine çekmiştir. Yaşla birlikte T hücre fonksiyonlarında artan disregülasyonun immunoterapinin etkinliğini azaltması beklenirken, bir yandan da immunoterapinin etkinliğini artıran tümör mutasyon yükünün ileri yaşlı hastalarda genç hastalara göre daha yüksek saptandığı klinik çalışmalarda gösterilmiştir ve bu iki durum ileri yaş ve immunoterapinin etkinliği konusunda birbiri ile çelişir bir durum yaratmıştır.

Bununla birlikte artan yaş immun hücre popülasyonunda özellikle regülatuar T hücreleri artırırken, tümöre karşı cevapta etkin rol oynayan sitotoksik T hücre (CD8 efektör T hücre) seviyelerini ise azaltmaktadır. Ancak sadece T hücre alt grup popülasyonunda değil aynı zamanda tümör mikroçevresinde özellikle de tümörle ilişkili stromal cevabın da ileri yaşlı hastalarda bozulduğu ve tümöre karşı topyekün yanıtta yetersiz kaldığı ve immunoterapi başarısında genç hastalara göre daha az başarıya yol açtığı iddia edilmektedir. Preklinik çalışmalardaki bu verilerin kliniğe yansımasına bakıldığında ise klinik çalışmaların etkinliğini kıyaslayan önemli meta-analizlerin çoğunda özellikle akciğer kanserinde 65 yaş üzeri ve altı hastalarda İCİ’nin genel sağkalımı uzatıcı etkinlikleri benzer saptanmıştır.

İleri yaşlı Melanomlu hastaların ciltlerinde yüksek düzeyde CD8 pozitif T lenfosit bulunmasının klinik iyi yanıt ile doğru orantılı saptanması da yaştan bağımsız olarak immun mikroçevrenin immunoterapiye yanıtı belirleyen temel faktör olduğunu düşündürmektedir.

Akciğer kanserinin immunoterapi konusunda pratiği değiştiren faz-3 klinik çalışmaları gözönüne alındığında >65 yaş üzeri hasta popülasyonunun <%15 olduğu dikkate alındığında, klinik çalışmalara daha fazla geriatrik hasta (>65 yaş) alınması ile birlikte özellikle İCİ’nin etkinliği ve yan etki profili ile ilgili daha güvenilir veriler elde edilecektir.

Yazarın önceki yazılarıYAZAR HAKKINDA  


Prof. Dr. Nuri Karadurmuş

YAZAR HAKKINDA  
Medikaynak Referanslar

  1. Qiong Wu, Qiuhong W, Xin Tang et al. Correlation between patients’ age and cancer immunotherapy efficacy.  Oncoimmunology 2019; 8(4): e1568810(9pages).
  2. Morgan R. L. Lichtenstein, MD, Ryan D, et al. Impact of Age on Outcomes with Immunotherapy in Patients with Non–Small Cell Lung Cancer. Journal of Thoracic Oncology 2018, Vol. 14 No. 3: 547-552.
  3. Brahmer J, Reckamp KL, Baas P, et al. Nivolumab versus docetaxel in advanced squamous-cell non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2015;373:123–135.
  4. Rittmeyer A. et al. ‘Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (OAK)’ the Lancet 2017; 255-265