Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

ASCO 2020’de sunulan ALEX Çalışmasının Uzun Dönem Sonuçları ile Etkili PFS Avantajı Sağkalım Avantajı ile Desteklendi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) tedavisinde histolojik tipe göre sistemik kemoterapi -/+ immunoterapi tercihi, “driver mutasyon’’a göre de moleküler hedef tedavi seçeneği artık günlük pratiğimizde standart olarak yer almaktadır. ALK Mutasyonu KHDAK’da %2-7 oranında görülmektedir. Alectinib hem sistemik hem de santral sinir sistemi metastazlarında etkili potent 2. jenerasyon bir ALK inhibitörüdür. 2017 yılında ASCO’da ilk sonuçları Solange Peters ve arkadaşları tarafından sunulan ve NEJM’de yayınlanan randomize faz III, açık etiketli ALEX çalışmasında daha önce sistemik tedavi almamış ALK pozitif metastatik KHDAK tanılı 303 hasta crizotinib ve alectinib kollarına randomize edilmiş idi. Tanı anında alectinib alan hastaların %42’sinde, crizotinib alan hastaların %38’inde beyin metastazı vardı ve bazal özellikler benzerdi. Ortanca 18 aylık ilk takip sonuçlarında alectinib alan hastalarda primer sonlanım noktası olan ortanca araştırıcı tarafından belirlenen PFS süresine ulaşılamaz iken crizotinib alan hastalarda 11. 1 ay idi ve alectinib ile progresyon riskinde hem istatistiksel hem de klinik olarak anlamlı %53’lük risk azalması saptanmış idi.

İlk analiz sonuçlarında SSS progresyonu alectinib alan hastalarda %12 oranında izlenirken crizotinib alan hastaların %45’inde izlenmiş idi (HR; 0.16) ve 12 aylık kümülatif SSS progresyon oranları sırasıyla alektinib ve crizotinib kollarında %9.4 ve %41.4 idi.  SSS metastazı olan hastalarda SSS yanıt oranları ve tam cevap oranları sırasıyla %81 vs %50 ve %38 vs %5 idi. ASCO 2018’de herkesin merak ettiği primer sonlanım noktası PFS ne kadar uzun olacak sorusunun cevabı verildi ve ortanca PFS alectinib alan hastalarda 34.8 ay, crizotinib alan hastalarda 10.9 ay olarak güncellenmiş oldu ve progresyon riskinde azalma %53’den %57 olarak güncellenmiş oldu. Alectinib’in post-crizotinib sonrası da etkin olmasına rağmen crizotinib sonrası ortanca PFS’lerin yapılan çalışmalarda sadece 7.1 ay ile 8.9 ay arasında olması nedeniyle alectinib’in 1. basamakta ortaya koyduğu ortanca PFS, 1. basamakta kullanımının sıralı tedavi kullanımından beklenenden çok daha üstün olduğunu pekiştirmiştir.  

ALEX çalışmasının hep merak ettiğimiz etkileyici PFS sonucu sağkalıma yansıyacak mı sorusunun cevabı bu yıl ASCO 2020’de cevabını bulmuş oldu. Solange Peters tarafından sunulan oral prezentasyonda yaklaşık 5 yıllık takip sonucunda alectinib ile ortanca genel sağkalıma ulaşılamazken, crizotinib alan hastalarda 57.4 ay olarak bulundu. 5 yıllık sağkalım oranı alectinib alan hastalarda %62.5 iken, crizotinib alan hastalarda %45.5 olarak bulundu ve genel sağkalımda %33’lük anlamlı risk azalması rapor edildi. 5 yıllık takip sonucunda etkileyici sonuçlardan biri de alectinib ile başlanan hastaların %34.9’u halen alectinib tedavisine devam ederken, crizotinib alan hastaların sadece %8.6’sı tedaviye devam ediyor idi. 

ALK inhibitörleri için ilk sırada güçlü ajan ile başlamanın özellikle ALEX’in 5 yıllık takip sonuçların açıklanması ile birlikte hep tartıştığımız maraton yerine sprint mi sorusunun cevabı artık sprint cevabı olarak netleşmiş oldu.

Yazarın önceki yazılarıYAZAR HAKKINDA  


Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur

YAZAR HAKKINDA  
Medikaynak Referanslar

1. Peters S, Camidge RD, Shaw AT, et al. Alectinib versus Crizotinib in Untreated ALK-Positive Non-Small- Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017;;377(9):829-838.
2. Camidge DR, Peters S, Mok T, et al. Updated efficacy and safety data from the global phase III ALEX study of alectinib versus crizotinib in untreated advanced ALK+ NSCLC. J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr 9043).
3. Novello S, Mazieres J, Oh IJ, et al. Primary Results from the Phase III ALUR Study of Alectinib versus Chemotherapy in Previously Treated ALK+ Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC). Ann Oncol. 2017;28(Issue suppl_5): 12990_PR.
4. Shaw AT, et al. Alectinib in ALK-positive, crizotinib-resistant, non-small-cell lung cancer: a singlegroup, multicentre, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2016;17(2):234–242.