Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hedeflenebilir Mutasyonu Olan Hastalarda Moleküler Analiz Sonuçlarına Göre Tedavi Kararı; NCI-MATCH Çalışması

Onkogen kaynaklı kanserlerde hedeflenen ilk tedavi başarıları, tek kanser histolojilerine özgüdür (örneğin, kronik miyelojenöz lösemide BCR-ABL translokasyonları; ERBB2 gen amplifikasyonu, meme kanseri; melanomda BRAF mutasyonları ve akciğer adenokanserinde EGFR mutasyonları ve ALK translokasyonları). Yakın zamanda yapılan çalışmalarda BRAF inhibitörü tedavilerinin, sadece BRAF mutasyonu pozitif malign melanomda değil aynı zamanda küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK) ve Langerhans hücreli histiyositoz hastalıklarında da belirgin yanıt sağladığı gösterildi, ancak çok sayıda preklinik kanıta rağmen BRAF mutasyonu olan metastatik kolorektal kanserli hastalarda beklenmeyen direnç BRAF inhibitörlerinin monoterapi etkinliğini kısıtlamaktadır.


Alice Chen ve arkadaşlarının yakın zamanda JCO'da yayınladıkları NCI-MATCH Çalışması nadir tümörlerde hedeflenmiş tedavilerin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladı. Tarama programında tümör biyopsi örnekleri merkezi laboratuvarda NGS yöntemi ile değerlendirildi. NGS analizi sonucunda hedeflenebilir mutasyonu veya değişikliği olan ancak ilgili tümör tipinde etkinliği bilinmeyen hedeflenebilir tedavi şansı olan hastalar paralel tek kollu faz 2 kohort tedavilerine alındı. 1117 merkezden toplam 5954 refraktör tümörü olan farklı histolojilerde hastalar çalışmaya alındı. Bu hastaların dokuları merkezi laboratuvarda hem NGS ile hem de immünohistakimya ile değerlendirildi. Tedavilere atanma oranı hesaplandı. Tümörlerin moleküler analizleri hem NCI-MATCH protokolüne göre hem de kanser genom atlasına (TCGA) göre karşılaştırıldı. 

Moleküler profilleme %93 hastanın tümör örneğinde başarılı şekilde yapılırken, hedeflenebilir değişiklik ve mutasyon %37.6 hastada saptandı. Klinik ve moleküler dışlama kriterleri alındığında %17.8 hasta tedavi kollarına atandı. Hedeflenebilir tedavi oranları tümör histolojisine göre değişiklik göstermektedir. KHDAK, kolorektal, meme ve prostat kanserlerinde sırasıyla hedeflenebilir tedavi oranları; %17.4, %13.7, %17.8 ve %23.0 olarak bulundu. Örnek olarak ürotelyal kanserli hastaların %35’inde hedeflenebilir değişiklik bulunurken bu oran pankreas kanserli hastalarda sadece %6 idi. SSS tümörlerde hedeflenebilir tedavi şansı %37.2, gastroözofageal ve kolanjioselüler kanserlerde hedeflenebilir tedavi şansı %25’in üzerinde idi. Örneklerde aynı zamanda sırasıyla %11.9’da hedeflenebilir mutasyonların yanında, %71.3’ünde direnç ile ilişkili mutasyonlar saptanmıştır. En sık hedeflenebilir mutasyonlar sırasıyla %11.8 ile PI3K mutasyonu ve %6.8 ile PTEN kaybı olarak bulunmuş. 

Sonuç olarak yaklaşık 6000 hastanın değerlendirildiği NCI-MATCH çalışması NGS yöntemi kullanarak hedeflenebilir tedavi şansının yüksek olduğunu göstermektedir ve bu hastalarda NGS’i desteklemektedir. Refrakter tümörü olan farklı histolojilerdeki tümörlerde detaylı moleküler profilleme %25’den fazla hastaya hedefli tedavi şansı vermektedir.
 

Yazarın önceki yazılarıYAZAR HAKKINDA  


Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur

YAZAR HAKKINDA  
Medikaynak Referanslar

  1. Chen A, Flaherty K, O'Dwyer PJ, Giantonio B, Marinucci DM, Lee JW, Railey E, Smith ML, White C, Conley B. Tumor Genomic Profiling Practices and Perceptions: A Survey of Physicians Participating in the NCI-MATCH Trial
  2. JCO Precis Oncol. 2020 Oct 5;4:PO.20.00217. doi: 10.1200/PO.20.00217. eCollection 2020.PMID: 33163848. 
  3. Tsimberidou AM, Hong DS, Ye Y, et al. Initiative for Molecular Profiling and Advanced Cancer Therapy (IMPACT): An MD Anderson precision medicine study. JCO Precis Oncol 2017:10.1200/PO.17.00002, 2017 27. 
  4. Belin L, Kamal M, Mauborgne C, et al: Randomized phase II trial comparing molecularly targeted therapy based on tumor molecular profiling versus conventional therapy in patients with refractory cancer: Cross-over analysis from the SHIVA trial. Ann Oncol 28:590-596, 2017 28. 
  5. Mayakonda A, Lin DC, Assenov Y, et al: Maftools: Efficient and comprehensive analysis of somatic variants in cancer. Genome Res 28:1747-1756, 2018