Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

İmmunoterapi ile Değişen Sağkalım Terminolojisi

Kanser tedavisinde önceleri hedefe yönelik ajanlar ile günümüzde ise PD-1, PDL-1 inhibitörlerinin başı çektiği immunoterapik ajanlarla sağlanan; objektif cevap oranı, progresyonsuz sağkalım (PSK) ve genel sağkalım gibi alışık olduğumuz terminolojilerin yanına ‘long term survival’ (uzun süreli sağkalım), ‘durable of response’ (devam eden cevap süresi) ve PSK-2 gibi yeni sağkalım terminolojileri de eklendi.

İmmunoterapide temel nokta T hücresinin sitotoksik etkisinden kaçan tümör hücresine karşı uyanıklığı yeniden harekete geçirmek olduğundan dolayı, aktif  T hücresinin tekrarlayan uyarılar ile indüklenmesine ihtiyaç olmadığı düşünülmektedir.

Bu nedenle immunoterapinin faz III klinik çalışmalarında özellikle malign melanom ve metastatik akciğer kanserinde iki yıllık tedavi sonrasında tedavi kesildiğinde sağlanan cevap başarısının immunoterapi kesilse bile halen devam ettiği gözlenmiş ve bu durum T hücresinin hafıza yeteneğine bağlanmıştır.

Long term survival terminolojisi onkoloji dünyasında kanserin kronik ama ölümcül olmayan bir hastalık anlamına gelebilceği ümidini getirse de bu her solid organ kanseri için ne yazık ki geçerli değildir. Bununla birlikte immunoterapide doğru hasta bulunup tedavi edildiğinde melanom, akciğer kanseri, renal hücreli kanser, mesane kanseri ve özellikle Hodgkin lenfomada devam eden cevap başarısı ile artan cevap süreleri hastalarımızın daha uzun sağkalımlarına şans tanımaktadır.

Günümüzde hangi hasta immunoterapi için doğru adaydır sorusuna net cevap verebilecek bir biyobelirteç henüz çok net olmasa da özellikle akciğer kanserinde ideale en yakın biyobelirteç PDL-1 düzeyi durmaktadır. PSK-2 terminolojisi ise sadece immunoterapi için değil aynı zamanda CDK 4/6 inhibitörleri için de kullanılmakta olup mevcut tedavi ajanının progresyon sonrası kendisinden sonraki ajanın da başarısızlığına kadar geçen süreyi belirlemekte ve böylece ilk kullanılan tedavi ajanının tümör biyolojisini nasıl şekillendirdiğine yönelik bizlere ipuçları sunmaktadır.

Sonuç olarak immunoterapi ile her geçen gün artan klinik tecrübemize yeni sağkalım terminolojileri de eklenmektedir.

Referanslar

  1. Kaufman HL, Andtbacka RH, Collichio FH et al. Durable response rate as an endpoint in cancer immunotherapy: insights from oncolytic virus clinical trials. PhD1Journal for İmmunotherapy of Cancer, Sep 2017; 5:72.
  2. Elvire Pons-TostivintAurélien Latouche,  Pauline Vaflard, et al. Comparative Analysis of Durable Responses on Immune Checkpoint Inhibitors Versus Other Systemic Therapies: A Pooled Analysis of Phase III Trials. JCO Precision Oncology https://doi.org/10.1200/PO.18.00114.

Prof. Dr. Nuri Karadurmuş

Hakkında

Tıp fakültesi eğitimini Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde tamamlamış olup, uzmanlık ve medikal onkoloji yan dal eğitimlerini de yine Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, halen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi onkoloji bilim dalında görev yapmaktadır. Prof. Dr. Nuri Karadurmuş bulunduğu Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin akademik kadrosunda olup pek çok klinik çalışmada da araştırıcı hekim olarak görev almaktadır. Prof. Dr. Nuri Karadurmuş’un akciğer, meme ve renal hücreli kanser gibi pek çok farklı kanser tipinde yayınları mevcuttur.

Tüm yazıları için tıklayınız