Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kovid-19 Geçirmiş Olmak İmmünite Sağlar Mı ?

Serolojik testler, kandaki Kovid-19’a karşı kanda gelişen antikorları tespit eder. İki kullanım alanı vardır; daha önce Kovid-19 geçirmiş kişileri tespit etmek için yada 3-4 haftadır semptomu olan aktif enfeksiyonu olan hastaları belirlemek için kullanılır. Fakat, kanda antikorların gelişmesi genellikle birkaç gün ila birkaç hafta arasında bir süre alabilir. Bu nedenle, serolojik testler akut enfeksiyon tanısı için daha az kullanılmaktadır. Mevcut antikor testlerinin farklı performans göstermeleri, düşük seviyede antikor oluşturan kişilerde pozitif prediktif değerinin çok düşük olması ve antikor saptanmasının bağışıklığın seroloji ile arasındaki ilişkinin belirsiz olması nedeniyle antikor testleri dikkatli kullanılmalıdır. Serolojik testlerin özgüllüğü kullanılan test türüne göre değişmektedir.

Saptanabilir antikorların süresi belirsizdir. Bir çalışmada hastalığın erken iyileşme döneminde Kovid-19 IgG seviyelerinin ortalama %75 oranında düştüğü gösterilmiş. Aynı çalışmada Kovid-19 tanısından 8 hafta sonra hastalığı asemptomatik geçiren hastaların % 40'ında ve semptomatik hastaların %13'ünde saptanabilir IgG' ye sahip olmadığı belirtilmiştir. Buna karşın İzlanda'dan yayınlanan bir çalışmada Kovid-19 PCR testi moleküler testi pozitif olan 1107 kişiden oluşan başka bir çalışmada, toplam antikor testleri bu hastaların % 90 oranında tespit edilebilir seviyedeydi. Bu çalışmada total antikor seviyelerinin tanıdan sonraki ilk iki ayda arttığı ve takip eden 2 ayda da antikor seviyelerinin sabit kaldığı gösterildi. Bu çalışmadan çıkarabilecek yorum ise Kovid-19’ a geçirmiş ve antikor oluşturmuş kişilerde tanı sonrası 4 ay süreyle antikor bağışıklığı olabilme olasılığıdır. Başka bir çalışmada 173 Kovid-19 hastası değerlendirilmiş ve bu hastalardan hastalıkları süresince seri olarak kan örneği (n=535) alınmış. Kovid-19’ a karşı total anikor, Ig M ve Ig G antikor varlığı değerlendirilmiş. Hastaların %93.1’inde total antikor, %82.7’sinde IgM ve  %64.7’sinde Ig G antikor tesbit edilmiş. Bu çalışmada total antikor, Ig M ve Ig G için medyan serokonversiyon süresi sırasıyla 11. gün, 12. gün ve 14. günmüş. Elli dört çalışma kohortunun dahil edildiği metaanalizde Kovid-19 tanısı almış 8526 hastanın 15.976 örneğinin sonuçları havuzlanarak değerlendirilmiş. IgG, IgM, IgA, toplam antikorlar ve IgG /IgM için havuzlanmış analiz sonucunda, semptomların başlamasından sonraki ilk hafta boyunca bu antikorların tespit duyarlılığı çok düşükmüş (tümü %30.1'den az). Yine aynı antikorların tespit  edilme duyarlılığı ikinci haftada yükselmiş ve üçüncü haftada en yüksek değerlerine ulaştığı gösterilmiş. IgG / IgM kombinasyonun saptanma duyarlılığı 1 ila 7 gün boyunca % 30.1 (% 95 CI 21.4 – 40.7), 8 ila 14 gün arasında % 72.2 (% 95 CI 63.5 – 79.5), 15 ile 21 gün arasında duyarlılık % 91.4 (% 95 CI 87 - 94.4) olarak gösterilmiş. Fakat her ne kadar antikor oluşması ile enfeksiyonlara karşı bağışıklık arasında pozitif korelasyon olsa da bu durum Kovid-19 için tam tanımlanamamıştır. Antikorları olan bireylerin Kovid-19 ile yeniden enfeksiyona karşı korunup korunmadığı ve korunuyorsa, koruma sağlamak için hangi antikor konsantrasyonunun gerekli olduğu belirsizliğini korumaktadır. Bu nedenle daha fazla veri elde edilinceye kadar, antikor testi sonuçlarına göre toplu yerlerdeki işleyişi düzenlemek, işe dönüş kararlarını vermek veya sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman gereksinimlerini değiştirmek için kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Kovid-19 enfeksiyonundan iyileşme sonrası Kovid-19 ile yeniden enfeksiyon hakkında sınırlı veri vardır. Viral RNA yayılması semptomların çözülmesiyle azalırken, günler yada haftalarca devam edebilir. Bununla birlikte, iyileşme sırasında viral RNA'nın tespiti, mutlaka canlı bulaşıcı virüsün varlığını göstermez.

Yazarın önceki yazılarıYAZAR HAKKINDA  


Doç. Dr. Ozan Yazıcı

YAZAR HAKKINDA  
Medikaynak Referanslar

  1. Hansen KE, Caliendo AM, Arias CA, et al. Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Diagnosis of COVID­19: Serologic Testing. Auguest 18, 2020 https://www.idsociety.org/practice­guideline/covid­19­guideline­serology/ (Accessed on August 19, 2020). 
  2. Gudbjartsson DF, Norddahl GL, Melsted P, et al. Humoral Immune Response to SARS­CoV­2 in Iceland. N Engl J Med 2020. 
  3. Long QX, Tang XJ, Shi QL, et al. Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS­CoV­2 infections. Nat Med 2020; 26:1200. 
  4. To KK, Hung IF, Ip JD, et al. COVID-19 re-infection by a phylogenetically distinct SARS-coronavirus-2 strain conrmed by whole genome sequencing. Clin Infect Dis (August 25, 2020), ciaa1275 
  5. Deeks J, Dinnes J, Takwoingi Y, et.al. Antibody tests for identification of current and past infection with SARS-CoV-2. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jun 25;6(6):CD013652.
  6. Zhao J, Yuan Q, Wang H, et.al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis. 2020 Mar 28;ciaa344