Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda Kahve Tüketiminin Prognoza Etkisi; Prospektif Kohort Çalışması

Son yıllarda ileri evre veya metastatik kolorektal kanser tanılı hastalarda genel sağkalım sonuçlarında tedavilerdeki gelişmelere bağlı olarak artış olsa da kolorektal kanserler kanser ilişkili ölümlerde her 2 cinsiyette de 3. sırada yer almaktadır. Birçok deneysel ve epidemiyolojik çalışma yaşam tarzının ve diyetin kolorektal kanser insidansında ve prognozunda rol oynadığını göstermiştir. Laboratuvar ortamında antineoplastik özellikleri ve etkinliği gösterilen kahvenin de bu faktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Kahve tüketiminin kan insülin seviyelerini azaltarak insülin kolrektal kanser progresyonunda rol oynayan ve kolorektal kanser prognozunu olumsuz etkileyen insülin direncini azalttığı gösterilmiştir. Böylece kahve tüketimi insülin direncini azaltarak kolorektal kanser prognozunu olumlu etkileyebilir. Ek olarak kahve içeriklerinin anti-oksidan, anti-inflamatuar ve anti-anjiojenik etkilerinin de olumlu etkileri olabilir. 

Yakın zamanda yapılan epidemiyolojik çalışmalarda kahve tüketiminin evre III kolorektal kanserli hastalarda artmış genel sağkalımla ilişkili olduğu gösterilmiştir.  Ancak kahve tüketiminin metastatik kolorektal kanserli hastalarda etkinliği net olarak bilinmemektedir. Yakın zamanda Ulusal Kanser Enstitüsü (NIH) sponsorluğunda metastatik kolorektal kanserli hastalarda kahve tüketiminin etkilerini değerlendirmek için yapılan çok merkezli prospektif gözlemsel çalışma Christopher Mackintosh tarafından JAMA Onkoloji’de yayınlandı. İlgi çekici bu çalışmada amaç kahve tüketiminin metastatik kolorektal kanserli hastalarda progresyonsuz sağkalım (PFS) ve genel sağkalım (OS) üzerine etkisini incelemek olarak belirlenmiş idi. Bu çalışmaya gönüllüler CALGB 80405 çalışmasına katılan hastalar arasından seçilmiştir. CALGB 80405 çalışmasına katılan metastatik kolorektal kanserli hastalar FOLFOX veya FOLFİRİ ile bevacizumab ve/veya cetuximab kollarına randomize edildikten sonra hastalara diyet ve yaşam tarzı değişikliği kohortuna da katılmak isteyip istemedikleri sorulmuş. Çalışmaya katılan 1561 (%67) hasta bu kohorta katılırken, katılan hastaların %87’si de anketi tamamlamış. İlk 3 ay içinde hastalık progresyonu gösteren veya ölen hastalara ile aşırı kalori tüketimi olan hastalar değerlendirmeye alınmamış. 

Analize dahil edilen 1171 hastanın 694’ü erkek (%59), ortanca yaşı 59 (51-67) idi. 5.4 yıllık ortanca takip süresi sonucunda kahve tüketiminin progresyon riskinde ve ölüm riskinde azalma ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Günlük 1 fincan kahve tüketiminin (HR; 0.95, %95 GA; 0.91-1.0, p=0.04) progresyon riskini ve ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Günlük 2 veya 3 fincan kahve içenlerde ise hiç kahve içmeyenlere göre çok değişkenli analiz yapıldıktan sonra hem PFS de 0.82 (95%GA, 0.67-1.00) hem de OS de (95% GA, 0.68-0.99),%18’lik iyileşme saptanmıştır. Günde en az 4 fincan kahve içen hastalarda ise hiç içmeyenlere göre genel sağkalım da %36’lık (HR; 0.64, 95%GA, 0.46-0.87), PFS’de ise %22’lik (HR; 0.78, 95%GA; 0.59-1.05) iyileşme olduğu gösterilmiştir. Bu istatistiksel anlamlılık kafeini azaltılmış kahve olup olmamasından bağımsız olarak görülmüştür. 

Sonuç olarak Christopher Mackintosh ve arkadaşlarının yaptığı bu prospektif gözlemsel çalışmada metastatik kolorektal kanserli hastalarda tüketilen kahve miktarının hem PFS’de hem de OS’de anlamlı faydası olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar epidemiyolojik çalışmalar da kahve tüketiminin olumlu etkilerini göstermiş olsa da kahvenin kolorektal kanser üzerindeki patofizyolojik etkilerini incelemek için yeni çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yazarın önceki yazılarıYAZAR HAKKINDA  


Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur

YAZAR HAKKINDA  
Medikaynak Referanslar

  1. Mackintosh C, Yuan C, Ou FSet al.  Association of Coffee Intake With Survival in Patients With Advanced or Metastatic Colorectal Cancer.  JAMA Oncol. 2020 Nov 1;6(11):1713-1721. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.3938.
  2. Hu Y, Ding M, Yuan C, et al. Association between coffee intake after diagnosis of colorectal cancer and reduced mortality. Gastroenterology. 2018;154(4):916-926.e9. doi:10.1053/j.gastro.2017.11.010
  3. Guercio BJ, Sato K, Niedzwiecki D, et al. Coffee intake, recurrence, and mortality in stage III colon cancer: results from CALGB 89803 (Alliance). J Clin Oncol. 2015;33(31):3598-3607. doi:10.1200/JCO. 2015.61.5062 
  4. Sartini M, Bragazzi NL, Spagnolo AM, et al. Coffee consumption and risk of colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Nutrients. 2019;11(3):E694. doi:10.3390/nu11030694