Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

OAK ve POPLAR Çalışmalarının Uzun Dönem Sonuçları

İmmün kontrol noktası inhibitörlerinin ileri evre veya metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) tedavisinde kullanımından önce metastatik hastalarda genel sağkalımlar 8-10 ay arasında iken, daha önce platin bazlı tedavi almış ve progresyon göstermiş hastalarda dosetaksel tedavisi verilen hastaların prognozu da iyi değildi. PD1 veya PD-L1’i hedef alan immun kontrol noktası inhibitörleri daha önce bir basamak tedavi almış ve progresyon göstermiş metastatik KHDAK tanılı hastalarda dosetaksele kıyasla genel sağkalımı arttırmakla beraber sürdürülebilir bir etkinlik göstermişlerdir. 

Daha önce platin bazlı tedavi almış ve progresyon göstermiş metastatik KHDAK hastalarında anti-PD-L1 atezolizumabın etkinliği faz II POPLAR ve faz III OAK çalışmalarında sırasıyla araştırılmıştır ve bu 2 çalışmanın primer sonuçlarında atezolizumab dosetaksele kıyasla istatistiksel olarak genel sağkalımı hem de daha tolere edilebilir şekilde belirgin olarak arttırmıştır (p=0.04 ve p=0.0003) ve sonrasında hem FDA tarafından hem de ülkemizde de onaylanarak metastatik KHDAK hastalarının 2. sıra tedavisinde kullanıma girmiştir. 

POPLAR faz II çalışmasında 287 hasta atezolizumab (n=144)  ve dosetaksel (n=143) kollarına randomize edilmiştir. OAK randomize faz III çalışmasında toplam 1225 hasta atezolizumab (n=613) ve dosetaksel kollarına (n=612) randomize edilmiştir. Bu her 2 çalışmada da atezolizumab 1200 mg 3 haftada bir sabit doz olarak verilirken, dosetaksel 3 haftada bir 75 mg/m2 olarak verilmiştir. Journal of Thoracic Oncology’de yakın zamanda POPLAR çalışmasının ortanca 48.6 aylık ve OAK çalışmasının 47.7 aylık takip sonuçları açıklandı. Ortanca 4 yıllık takip sonucunda ortanca genel sağkalım POPLAR çalışmasında atezolizumab kolunda 12.6 ay iken dosetaksel kolunda 9.7 ay olarak bulunmuştur (Hazard oranı; 0.76, %95 GA; 0.76-1.00). OAK çalışmasında ise genel sağkalım atezolizumab kolunda 13.3 ay iken dosetaksel kolunda 9.8 ay olarak bulunmuştur (Hazard oranı; 0.78, %95 GA; 0.68-0.89). Dört yıllık genel sağkalım oranları POPLAR ve OAK çalışmalarında sırasıyla atezolizumab kolunda %14.8 ve %15.5 iken dosetaksel kolunda %8.1 ve %8.7 olarak bulunmuştur. Atezolizumabın etkinliğinin histolojiden ve PD-L1 düzeyinden bağımsız olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda dosetaksel kolunda 4 yıllık sağkalıma sahip hastaların büyük çoğunluğunun sekansiyel immünoterapi tedavisi aldığı gösterilmiştir (POPLAR; %50, OAK; %65). PD-L1 düzeyi %50 ve üzerinde olan hastalarda POPLAR ve OAK çalışmalarında 4 yıllık genel sağkalım atezolizumab kolunda sırasıyla %33 ve %28 iken, dosetaksel kolunda sırasıyla %15 ve %10 olarak bulunmuştur. PD-L1 negatif olan hastalarda ise POPLAR ve OAK çalışmalarında 4 yıllık genel sağkalım atezolizumab kolunda sırasıyla %15 ve %14 iken, dosetaksel kolunda sırasıyla %7 ve %5 olarak bulunmuştur. Toksisite açısından incelendiğinde atezolizumabın dosetaksele kıyasla daha tolere edilebilir olduğu ve daha az grad 3 ve üzeri yan etki ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Sonuç olarak faz II POPLAR ve faz III OAK çalışmalarının uzun dönem takip sonuçları atezolizumabın dosetaksele kıyasla histolojiden, PD-L1 düzeyinden ve sekansiyel immünoterapi tedavisinden bağımsız olarak genel sağkalımı istatistiksel olarak arttırdığı gösterilmiştir. 4 yıllık genel sağkalım atezolizumab kolunda yaklaşık %15 iken, dosetaksel kolunda ise %8 olarak bulunmuştur.

Yazarın önceki yazılarıYAZAR HAKKINDA  


Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur

YAZAR HAKKINDA  
Medikaynak Referanslar

  1. Julien Mazieres, Achim Rittmeyer, Shirish Gadgeel, et al. Atezolizumab Versus Docetaxel in Pretreated Patients With NSCLC: Final Results From the Randomized Phase 2 POPLAR and Phase 3 OAK Clinical Trials. J Thorac Oncol. 2021 Jan;16(1):140-150.  doi: 10.1016/j.jtho.2020.09.022. Epub 2020 Nov 6. 
  2. Fehrenbacher L, Spira A, Ballinger M, et al. Atezolizumab versus docetaxel for patients with previously treated non-small-cell lung cancer (POPLAR): a multicentre, open-label, phase 2 randomised controlled trial. Lancet. 2016;387:1837–1846.
  3. Fehrenbacher L, von Pawel J, Park K, et al. Updated efficacy analysis including secondary population results for OAK: a randomized phase III study of atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated advanced non-small cell lung cancer [published correction appears in J Thorac Oncol. 2018;13:1800]. J Thorac Oncol. 2018;13:1156–1170. 
  4. Rittmeyer A, Barlesi F, Waterkamp D, et al. Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (OAK): a phase 3, open-label, multicentre randomised controlled trial [published correction appears in Lancet. 2017;389:e5]. Lancet. 2017;389:255–265.