Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

ABD’deki Dünya Ticaret Merkezi (WTC) kulelerinin 11 Eylül 2001'de bir terörist saldırıda çökmesi, zehirli maddeler içeren bir toz bulutu yarattı. Bu zehirli maddelerin titanyum, silika, asbest lifleri ve odun tozu gibi ağır metaller de dahil olmak üzere bazılarının pulmoner fibrozis (PF) gelişimi ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Saldırının ardından yardım edenlerin yaklaşık yarısı doğrudan bu toz bulutlarına maruz kaldı. Bu kişilere, saldırı sonrasında yerinde kurtarma, temizleme veya destek hizmetleri sunan işçiler veya gönüllüleri (New York itfaiyesine bağlı olmayanlar) de dahildir.

Dünya Ticaret Merkezi'nin (WTC) kulelerinin 11 Eylül’deki çöküşünün yarattığı toz, literatürde artmış pulmoner fibroz riski ile bağlantılı olduğu gösterilmiş metaller ve toksik maddeler içeriyordu. WTC’ye ilk ulaşan acil müdahale ekipleri arasında pulmoner fibrozis hakkında çok az şey bildirilmiştir. Bu nedenle bir grup araştırmacı, WTC tozuna maruz kalma düzeyleri ile PF arasındaki ilişkiyi araştırmak için, nedeni bilinmeyen pulmoner fibrozis alt tipleri ile ilgili hekim raporlarını kullandı. 2003-2004 yıllarında WTC Sağlık Siciline kayıtlı olan ve 2004'ten 2015'e kadar 11 yıl boyunca takip edilen 19.300 WTC acil müdahale ekibi üyesi çalışmaya dahil edildi. Maruz kalma, esas olarak, WTC tozuna / tortuya maruz kalma yoğunluğu ve süresi ve enkaz yığını üzerinde çalışma olarak tanımlandı. İlişkiyi değerlendirmek için tabakalı Cox regresyon kullanılmıştır.

Yüksek Maruziyette 4,5 Kat Artmış Risk

Araştırmacılar kendi kendini bildiren 73 hekim tanısı almış pulmoner fibrozis vakasını, pulmoner fibrozis insidansı 36.7 / 100.000 kişi-yıl ile gözlemledi. Ayarlanmış pulmoner fibrozis tehlike oranı (AHR) ortalama 2,5 (%95 CI = 1,1 - 5,8) ve çok yüksek maruz kalma oranlarında 4,5 (% 95 CI = 2,0–10,4) olarak düşük maruz kalanlara kıyasla daha yüksek bulundu. Maruz kalma testi - tepki eğilimi istatistiksel olarak anlamlıydı (Ptrend = 0,004). WTC tozuna maruz kalma ve pulmoner fibrozis ile ilgili gelecekteki araştırmalar, artan istatistiksel güç ve klinik olarak doğrulanmış vakalar için, birden fazla WTC Sağlık Programı yanıt veren grubundan gelen verileri kullanmaktan fayda sağlayacaktır.

Araştırmacılar, sınırlamalara rağmen, bu çalışmanın, WTC acil müdahale ekipleri arasında WTC tozuyla pulmoner fibrozis riski arasındaki ilişkinin kanıtlarını bulan, mesleki maruziyet literatürüne kanıtlar ekleyen ilk çalışma olduğunu belirttiler. Bilim insanları özellikle bu bulguların risk altındaki 9/11'e maruz kalan popülasyonlar arasında pulmoner fibrozisin farkındalığı artması ve bu durumun erken teşhisi, erken müdahaleyi iyileştirmesi açınsında önemli olduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Li, J.; Cone, J.E.; Brackbill, R.M.; Giesinger, I.; Yung, J.; Farfel, M.R. Pulmonary Fibrosis among World Trade Center Responders: Results from the WTC Health Registry Cohort. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 825.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler