Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kanser dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en başta gelen ikinci ölüm nedenidir. Bu yazıda, 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal ve her eyalet için tahmini yeni kanser vakası ve ölüm sayısının yanı sıra 2016'ya kadar kanser insidansı için en güncel popülasyon tabanlı verilere dayanan kanser oluşumuna kapsamlı bir genel bakış sunuldu. 1990'ların başından bu yana kanser ölüm oranlarındaki sürekli düşüş nedeniyle, önlenen toplam kanser ölümü sayısı da tahmin edildi. Her yıl, Amerikan Kanser Derneği, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelecek yeni kanser vakalarının ve ölümlerinin sayısını tahmin etmekte ve popülasyona dayalı kanser oluşumu ile ilgili en son verileri derlemektedir. İnsidans verileri (2016'ya kadar) İzleme, Epidemiyoloji, Sonuç Programı; Ulusal Kanser Kayıtları Programı; ve Kuzey Amerika Merkezi Kanser Kayıtları Derneği verileri ile toplanmıştır. Mortalite verileri (2017 yılına kadar) Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tarafından toplanmıştır.

2008-2017 Arası Kanser Verileri ve 2020 Tahminleri

2020'de, 1.806.590 yeni kanser vakası ve 606.520 kanser ölümünün ABD'de meydana geleceği öngörülmektedir. Kanser mortalite oranı 1991 yılına kadar arttı, daha sonra 2017'ye kadar sürekli düştü ve bu da toplamda %29'luk bir düşüşle sonuçlandı ve bu, pik oranları devam ederse meydana gelebilecek olan tahmini 2,9 milyon daha az kanser ölümüne dönüşecektir. Bu ilerleme, önde gelen 4 kanser (akciğer, kolorektal, meme, prostat) için ölüm oranlarındaki uzun vadeli düşüşlerden kaynaklanmaktadır; bununla birlikte, son on yılda (2008-2017), kadın meme ve kolorektal kanserinlerde azalma yavaşlamış ve prostat kanseri için durmuştur. Buna karşılık, akciğer kanseri için düşüşler, erkeklerde 2008 - 2013 arası yıllık %3'ten 2013 - 2017 arası %5'e, ve kadınlarda %2'den neredeyse %4'e yükseldi ve 2016-2017 yılları arasında genel kanser mortalitesinde bir yılda görülen en büyük düşüş olan %2.2 oranını sağladı. Ancak yine de akciğer kanseri 2017'de hala meme, prostat, kolorektal ve beyin kanserlerinin toplamından daha fazla ölüme neden oldu.

Son ölüm oranları, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin metastatik hastalık için yeni tedavilerin onaylanması sonrasında cildin melanomu için ciddi orandaydı. 50-64 yaş arası erkek ve kadınlarda 2006-2010 yılları arasında %1'den 2013-2017 yılları arasında yıllık %7'ye, 20-49 yaşları arasında %2'den %3'e yükseldi. 65 yaş ve üstü bireylerde yıllık %5 ila %6 düşüş özellikle çarpıcıdır çünkü bu yaş grubundaki oranlar 2013'ten önce artmaktaydı. Özetle, erken tanıya yatkın bazı kanserler için yavaşlama momentumu, diğer yaygın kanserler için dikkate değer kazanımlar ortaya koymuştur.

Medikaynak Referanslar

Siegel, R.L., Miller, K.D. and Jemal, A. (2020), Cancer statistics, 2020. CA A Cancer J Clin, 70: 7-30. doi:10.3322/caac.21590

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler