Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Tüm kolorektal kanserlerin (KRK) yaklaşık %5'ine Lynch sendromu ve ailevi adenomatöz polipozis (AAP) gibi kalıtsal sendromların neden olduğu biliniyor. Genel olarak 50 yaşından önce tanı konan KRK'lı hastalarda kalıtsal KRK insidansı daha yüksek olma eğilimindedir, fakat ergenlerde ve genç yetişkinlerdeki prevalans yeterince bilinmiyor.

Journal of Clinical Oncology dergisinde yayınlanan çalışma, ergenlerde ve genç yetişkinlerdeki kalıtsal KRK yaygınlığını saptamak amacıyla 35 yaşından önce KRK tanısı konmuş hastalara odaklanılarak yapıldı.

Klinik Kanser Önleme Birimi'nden Dr. Eduardo Vilar-Sanchez ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada, 35 yaşından önce KRK tanısı konan 193 hastanın verileri gözden geçirildi ve genetik analizleri yapıldı.

Dr Vilar-Sanchez 'Bu yaş grubunudaki oranın genel popülasyona kıyasla daha yüksek olabileceği hipotezini ileri sürdük ancak bu hasta popülasyonunun %35'inde bir genetik hastalık bulunmasını şaşırtıcı bulduk' diyerek görüşlerini belirtti.

Amerikan Kanser Derneği verilerine göre, KRK bu yıl beklenen 90.000'i aşkın yeni vaka ile ABD'de kadınlarda ve erkeklerde en yaygın üçüncü kanserdir. Bu vakaların yaklaşık %90'ının 50 yaşın üzerindeki kişilerde görüleceği öngörülüyor. Buna bağlı olarak 35 yaşın altında KRK tanısı almış hastalar, tüm vakaların %1.5'inden daha azını oluşturuyor ve yelpazenin diğer tarafını temsil ediyor.

Genetik bulgular aileler için önemlidir.

Genel popülasyonda bir kişiye yaşamı boyunca KRK tanısı konma riski %5'tir. Lynch sendromu olan kişilerde ise bu risk %50-80'dir. AAP bulunan hastalarda koruyucu önlemler alınmazsa kanser gelişme olasılığı %100'dür.

Medikaynak Referanslar

Kaynak: Science Daily, http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150720175641.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler