Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

American Journal of Preventive Medicine Dergisi'nde yayınlanan yeni araştırmaya göre, ücretli hastalık iznine erişim ABD'de çalışma yaşındaki erkek ve kadınlar arasında daha düşük ölüm oranıyla bağlantılı. Çalışma işverenlerin ücretli hastalık izni vermesini gerektiren yasaların, erkekler arasında intihar ve cinayetten kaynaklanan ve kadınlar arasında cinayet ve alkolle ilgili nedenlerden kaynaklanan ölümleri azaltmada etkili olduğunu gösteriyor. Bulgular ayrıca yerel yönetimleri bu tür yetkileri yürürlüğe koymaktan alıkoyan eyalet yasalarının, çalışan yetişkinler arasındaki ölüm oranlarındaki son artışlara (2010-2017 arasında %6) katkıda bulunduğunu da gösteriyor.

Syracuse Üniversitesi, Yaşlanma Çalışmaları Enstitüsü ve Sosyoloji Bölümü'nden araştırmacı Jennifer Karas Montez, "İnsanlar üzerinden elde edilen kârları koruyan devlet yasaları çalışma çağındaki Amerikalıların yaşamlarını kısaltıyor olabilir. Ücretli hastalık izni yetkileri açısından devlet önleme yasalarının etkisinin bu kadar fazla olmasına şaşırdık. Şu anda 40 saatlik yıllık ücretli hastalık izni zorunluluğunun yerine getirilmesi halinde ölüm oranının potansiyel olarak %5'in üzerinde düşebileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Çalışma, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Ulusal Hayati İstatistik Sistemi'nden (NVSS) 1999-2019 yılları arasında 25-64 yaş arası yetişkinler arasındaki ölümlere ilişkin verileri analiz etti. Bu ölüm sayıları ile hem asgari ücret düzeyi hem de ücretli hastalık izni gereklilikleri arasındaki ilişkileri tahmin etmek için istatistiksel analizler kullanıldı ve işsizlik oranları hesaba katıldı.

En çarpıcı bulgular ücretli hastalık izni gereklilikleriyle ilgilidir. Zorunlu ücretli hastalık izninin her ek saati, erkekler için intihar ve cinayet nedeniyle ölümlerde ve kadınlar için cinayet ve alkole bağlı ölümlerde önemli bir azalma ile ilişkilidir. Araştırmacılar ücretli izni zorunlu kılmaya çalışan dört bölgede (Florida Orange County ve Teksas Bexar, Dallas ve Travis) çalışma çağındaki nüfus ölüm oranının %7,5 daha düşük olacağını hesapladı.

ABD, ulusal ücretli hastalık izni politikası olmayan, milyonlarca işçiyi hastayken işe gitmekle ücretsiz evde kalmak ve işten atılma riski arasında seçim yapmaya zorlayan birkaç gelişmiş ülkeden biridir. Çalışma, COVID-19 pandemisinden önce bile ücretli hastalık izni zorunluluğunun olmamasının, çalışma çağındaki yetişkinler arasında artan ölüm eğilimine katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ücretli hastalık izninin olmaması iyileşmek için evde kalanlar için ekonomik sıkıntı ve iş kaybı olasılığını ve bu da intihar, uyuşturucu kullanımı ve diğer riskli davranışların olasılığını artırabilir. Aynı zamanda hasta kişinin sağlıklı iş arkadaşlarını hastalığa maruz bırakma riski de söz konusudur.

Çalışma standartları; halk sağlığı, çevre koruma ve arazi kullanımı gibi yeni politika alanlarını kapsayan ve düzenleyici tavanları tanımlayan devlet önleme yasaları 2010 yılından sonra daha hızlı yayılmıştır.

Syracuse Üniversitesi Yaşlanma Çalışmaları Enstitüsü ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden araştırma lideri Dr. Douglas A. Wolf, "Çalışmamız, devletlerin emek ve ekonomi politikalarının çalışma çağındaki yetişkinlerin yaşamı üzerindeki etkisinin önemine işaret eden büyüyen bir literatüre katkıda bulunuyor. Tutucu devlet önleme yasaları yerel yönetim yenilikçiliğini engelliyor, geçinilecek bir ücret ve işten izin alma fırsatlarını kısıtlıyor. Bunlar bebekler ve çalışma çağındaki yetişkinler arasında ölüm riskini yükseltip ölüm oranlarındaki coğrafi farklılıklara katkıda bulunuyor." dedi.

Diğer bir araştırmacı Dr. Shannon Monnat: "Bu bulgular, asgari ücret yasalarının bebek ölümleri üzerindeki etkisine ilişkin önceki araştırmamıza dayanıyor ve bunlara çalışma zamanındaki ölüm oranlarına ve ücretli hastalık izni yasalarına değinen başka bir politika boyutu ekliyor." dedi.

Medikaynak Referanslar

Elsevier. "Access to paid sick leave linked to lower mortality rate among US adult workers: State laws that preempt local authority to enact health-promoting legislation contribute to increased workforce mortality, reports new research." ScienceDaily. ScienceDaily, 29 August 2022.

www.sciencedaily.com/releases/2022/08/220829112814.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler