Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son araştırmalar, aşırı kilo ve obezite ile belirli kanserler arasındaki bir ilişkinin yanı sıra, genç bireylerde obezite ile ilişkili kanserlerin görülme sıklığının arttığını göstermiştir. Bununla birlikte, kanser kontrolü çabaları için önemli olmasına rağmen, bu değişikliklerden hangi popülasyon alt gruplarının en çok etkilendiği bilinmemektedir.

Bu konu ile ilgili yakın tarihli bir çalışmanın amacı, obezite ile ilişkili kanserlerin ve obezite ile ilişkili olmayanların yaş dağılımındaki zamansal değişimleri ırk / etnik köken ve cinsiyete özgü tabakalara göre incelemekti. Bu populasyona dayalı, kesitsel çalışmada, 1 Ocak 2000 - 31 Aralık 2016 tarihleri ​​arasında obezite ile ilişkili kanserlerinve obezite ile ilişkili olmayan olay tanısı alan Sürveyans, Epidemiyoloji ve Sonuç Sonuçları alanlarında yaşayan bireyler değerlendirildi. Çalışmanın veri analizi 1 Ağustos 2018 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Çalışmanın ana sonuçları ve ölçütleri, vakaların ırk / etnik köken ve cinsiyete özgü tabakalara göre yaş dağılımındaki değişimlerdir. Tüm obezite ile ilişkili kanserlerin ve obezite ile ilişkili olmayanlar için, insidans oranlarındaki değişiklikler, olayların sayısı ve vakaların popülasyon alt grupları arasında dağılımı incelenmiştir. Bir yaş grubu ile ilişkili oranlardaki yıllık değişimin, obezite ile ilişkili kanserlerin olmayanlarda olduğundan daha büyük (veya daha az) bir oranda artacağını (azaldığını) belirlemek için ırk / etnik köken ve cinsiyete göre sınıflandırılmış lojistik regresyon analizi yapıldı. Her obezite ile ilişkili kanserlerin için çalışma süresince vaka sayısındaki değişimi vurgulamak ve obezite ile ilişkili kanser olmayanları seçmek için de çalışmada ısı haritaları oluşturuldu.

Obezite Daha Genç Gruplara Kayıyor

Çalışma popülasyonu 2.665.574 olay obezite ile ilişkili kanserlerin vakası (%70,3 kadın) ve 3.448.126 olay obezite ile ilişkili kanserlerin dışı vaka (%32,0 kadın) içermekteydi. 2000'den 2016'ya kadar yaşa göre dağılım, olay vakalarının yüzdesinin hem obezite ile ilişkili kanserlerinhem de OAC olmayanlar için 50-64 yaş grubunda arttığını göstermekteydi. Bu yaş grubundaki obezite ile ilişkili kanserlerin sayısındaki artış, İspanyol olmayan beyaz kadınlardaki %25,3 ile İspanyol erkeklerdeki %197,8’lik oran arasında değişmişti. 20- 49 yaş grubundaki OAC sayısındaki değişim, İspanyol olmayan beyaz kadınlarda −5.9 ile İspanyol kadınlarda %94.6 arasında ve İspanyol kadınlarda %94.6 ile obezite ile ilişkili kanserlerin sayısındaki artış arasında değişmiştir. 65 yaş üstü grupta ise oranlar Hispanik olmayan beyaz kadınlardaki %2.5 ile Hispanik kadınlardaki % 102.0 arasında değişmekteydi.

Lojistik regresyon analizi, 50-64 yaş grubundaki bireyler için obezite ile ilişkili kanserlerin olmayanlara göre obezite ile ilişkili kanserlerin oranlarında daha fazla yıllık bir artış, 65 yaş ve üstü gruptaki bireylerde ise düşüş gösterdi. 50-64 yaş grubundaki erkekler arasında, Latin kökenli olmayan siyah erkeklerde obezite ile ilişkili kanserlerin obezite ile ilişkili kanser olmayan oran oranları (ORs) oranı 1.005 (% 95 CI, 1.002-1.008) arasında değişmekteydi. , 1.012-1.014) Hispanik olmayan beyaz erkeklerde, yıllık artışın Hispanik olmayan siyah erkeklerde obezite ile ilişkili kanserlerin olmayanlara göre obezite ile ilişkili kanserlerin için %0,5 ve Hispanik olmayan beyaz erkeklerde obezite ile ilişkili kanserlerinolmayanlara göre %1,3 daha yüksek olduğu görüldü. 50-64 yaş grubundaki kadınlarda, obezite ilişkili olayan oranların oranı ile obezite ile ilişkili olan veya ilişkili olmayan kanserlerin oranı, İspanyol olmayan kadınlarda 1.002 (% 95 CI, 0.999-1.006) ile 1.005 (% 95 CI, 1.002-1.009) arasında değişmiyordu.

65 yaş ve üstü erkek ve kadınlarda, obezite ile ilişkili kanserlere karşılık obezite ile ilişkili kanserlerin olmayan OR'ler oranı tüm ırk / etnik köken grupları için tutarlı bir şekilde 1.000'den azdı, bu da obezite ile ilişkili kanserlerin grubunun bu yaş grubunda bir düşüş yaşadığını, bununla birlikte obezite ile ilişkili kanserler olmayanların daha küçük bir azalma veya zaman içinde bir artış ile hayatta kaldıklarını göstermekteydi.

Araştırmacılar bu çalışma ile 2000'den 2016'ya kadar olay obezite ile ilişkili kanserlerden genç yaş gruplarına doğru bir kayma olduğunu ortaya konduğunu belirttiler. Bulgular halk sağlığı açısından önemli etkilere sahipti ve obeziteyi azaltmak ve kişiselleştirilmiş tarama programlarını uygulamak için yapılan müdahalelere ihtiyaç olduğunu göstermekteydi.

Medikaynak Referanslar

Siran M. Koroukian et al. Changes in Age Distribution of Obesity-Associated Cancers JAMA Netw Open. 2019 Aug; 2(8): e199261. Published online 2019 Aug 14.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler