Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

MSC'ler, temel araştırmalardan klinik çalışmalara kadar hücre tabanlı tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır. Güvenlik ve etkililik birçok klinik çalışmada, özellikle greft-konakçı hastalığı (GVHD) ve sistemik lypus eritematozus (SLE) gibi bağışıklık aracılı inflamatuar hastalıklarda açıkça belgelenmiştir. MSC'ler esas olarak immünomodülatör etkiler ve farklılaşma yetenekleri olmak üzere iki şekilde olumlu bir rol oynamaktadır. MSC'ler, parakrin sekresyonuyla birçok sitokin salgılayabilir veya bağışıklık hücreleriyle doğrudan etkileşime girerek immünomodülasyona yol açabilir. MSC'lerin immünomodülatör etkileri, LPS gibi patojenle ilişkili moleküller veya HCoV-19 gibi virüsten çift sarmallı RNA tarafından uyarılan MSR'lerde TLR reseptörünün aktivasyonu ile daha da tetiklenir.

Burada, HCoV-19 enfekte hastalar için terapötik potansiyellerini araştırmak için bir MSC transplantasyon pilot çalışması yapıldı. Ek olarak, MSC'ler ve kütle sitometrisi üzerinde 10 × Genomik yüksek verimli RNA sekanslama kümeleme analizi kullanarak altta yatan mekanizmaları da araştırıldı.

Bu çalışma, MSC transplantasyonunun 23 Ocak 2020 ile 16 Şubat 2020 tarihleri ​​arasında Çin'in Pekin YouAn Hastanesinde COVID-19 pnömonisi olan 7 kayıtlı hastanın sonucunu iyileştirip iyileştirmediğini araştırmayı amaçlamaktadır. Klinik sonuçlar, inflamatuar ve bağışıklık değişiklikleri 7 kayıtlı hastanın fonksiyon seviyeleri ve yan etkileri MSC enjeksiyonundan sonra 14 gün boyunca değerlendirildi. MSC'ler, gözlenen olumsuz etkiler olmadan yedi hastanın fonksiyonel sonuçlarını iyileştirebilir veya önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu yedi hastanın akciğer fonksiyonu ve semptomları MSC transplantasyonundan sonraki 2 gün içinde anlamlı derecede düzeldi. Bunlar arasında iki yaygın ve bir ağır hasta tedavi sonrası 10 gün içinde iyileşmiş ve taburcu edilmiştir.

Tedaviden sonra periferal lenfositler arttı, C-reaktif protein azaldı ve aşırı aktif sitokin salgılayan bağışıklık hücreleri CXCR3 + CD4 + T hücreleri, CXCR3 + CD8 + T hücreleri ve CXCR3 + NK hücreleri 3-6 gün içinde kayboldu. Ek olarak, bir grup CD14 + CD11c + CD11bmid düzenleyici DC hücre popülasyonu önemli ölçüde artmıştır. Bu arada, TNF-a seviyesi önemli ölçüde azalırken, IL-10 MSC tedavi grubunda plasebo kontrol grubuna göre artmıştır. Ayrıca, gen ekspresyon profili, MSC'lerin ACE2- ve TMPRSS2- olduğunu gösterdi, bu da MSC'lerin COVID-19 enfeksiyonu içermediğini gösterdi. Bu nedenle, MSC'lerin intravenöz transplantasyonu, özellikle kritik derecede ağır olan hastalarda, COVID-19 pnömonisi olan hastalarda tedavi için güvenli ve etkili olmuştur.

Bu doğrultuda, MSC'lerin transplantasyonunun COVID-2019 hastalarının sonucunu iyileştirmesi, enflamatuar yanıtı düzenlemek ve doku onarımını ve rejenerasyonunu desteklemesine bağlı olabilir.

Medikaynak Referanslar

Transplantation of ACE2- Mesenchymal Stem Cells Improves the Outcome of Patients with COVID-19 Pneumonia. Leng Z., Aging and disease 2020, Vol. 11  Issue (2) : 216-228  DOI: 10.14336/AD.2020.0228

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler