Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Endüstrileşmiş ülkelerdeki en yaygın beslenme bozukluğu olan obezite, kardiyovasküler hastalığın mortalitesi ve morbiditesinin artması ile ilişkili olarak bulunmuştur. Ergenlik döneminde kilolu veya obez olmanın koroner kalp hastalığı (KKH) ve inme ile ilişkili olduğuna dair güçlü kanıtlar olsa da, vücut kütle indeksi (VKİ) ve daha nadir görülen kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki hakkında daha az bilgi vardır. Endokrin Derneği Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisinde yayınlanan 45 yıllık yeni bir büyük çaplı İsrail merkezli araştırmada özellikle ergen VKİ’si ve KKH ve inme dışındaki kardiyovasküler hastalıklara atfedilen ölümleri inceledi. Bu hastalıklar ölümcül aritmi, hipertansif kalp hastalığı, kardiyomiyopati, arter hastalığı, kalp yetmezliği ve pulmoner emboli gibi koroner olmayan inme dışı kardiyovasküler hastalıkları içermekteydi.

Çalışma kapsamında Sheba Tıp Merkezi ve Hadassah Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, 1967 yılından itibaren 16-19 yaşlarındaki 2,294,139 ergenden toplanan verileri analiz ettikten sonra 2011 yılına kadar takip ettiler. 1981 ile 2011 yılları arasında 32,137 ölüm kaydedildi; bunlardan 800'ü KKH ve inme dışı kardiyovasküler ölümlere ve toplam 3.117 ölüm, kardiyovasküler mortaliteye atfedildi. Elde edilen bulguları, VKİ değeri şu an kabul gören normal aralık içinde olan ergenlerin gelecekte hala kardiyovasküler hastalık riski altında olabileceğini gösteriyor. Veriler, 17 yaş için "optimal" VKİ'nin şu an kabul edilen normal aralıktan daha düşük olduğunu gösterdi, yüksek normal VKİ olan ergenlerin (22.0<25.0 kg/m2), düşük normal olanlardan daha yüksek riske sahip olduğu bulundu. Çalışma verileri her ne kadar ilginç olsa da adölesanlarda halihazırda kabul gören VKİ değerlerini tekrar gözden geçirmek için ve bu sonuçları teyit etmek için ek çalışmalara ihtiyaç var.

Medikaynak Referanslar

Twig G, et al. Adolescent Body Mass Index and Cardiovascular Disease-specific Mortality by Midlife. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2017; DOI: 10.1210/jc.2017-00329

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler