Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kistik fibrozis (KF) Kafkas ırkında en sık rastlanılan ve hayatı kısaltan genetik hastalıktır. Dünyada 70,000 kişi bu hastalıktan etkilenmektedir. Sağ kalımın dramatik şekilde iyileşmesine rağmen KF’li hastaların yarısından fazlası 18 yaşında ya da daha genç hastalar olup ve öksürük, dispne, diyabet ve yağ malabsorbsiyonu gibi problemler yaşarlar. Son 10 yıl içerisinde yapılan birçok çalışmada KF’li bireylerin ağrı prevalansının yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu güne dek konu ile ilgili yapılan en büyük çalışmada yetişkin hastaların %94’ünün ağrı şikayetini ve üçte birinin şiddetli ağrı şikayetini raporladığı gösterilmiştir. KF’de ağrının sık görülen bir problem olduğu gösterilse de ağrı ile ilişkili faktörler ve KF’li çocuklarda ağrının kötü klinik sonuçlarla ilişkili olup olmadığı henüz çok az anlaşılmıştır.

Amerika’dan bir grup araştırmacı daha önce yaptıkları bir çalışmada KF’li yetişkinlerde ağrının anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesinde azalma ile ilişkili olduğunu göstermişlerdi. Bununla beraber ağrının pulmoner kötüleşme için daha yüksek risk ve ölüm ile de ilişkili olduğunu da raporlamışlardı. Araştırmacılar bu bulguların akciğer hastalıklarının daha ılımlı olma eğilimindeki ve ko-morbid kronik medikal problemlerin daha az rastlandığı pediatrik KF’li hasta popülasyonunda da geçerli olup olmadığını anlamak için pediatrik KF’li hastalarda ağrının prevalansı, şiddeti ve lokasyonunu inceleyen bir çalışma daha yapmaya karar verdiler. Çalışmalarında başlangıçtaki artmış düzeydeki ağrının altı aylık gözlem sürecinde düşük yaşam kalitesi ve daha sık pulmoner kötüleşmeler ile ilişkili olabileceğini ön gördüler. 12-20 yaş arasındaki KF’li hastalarda başlangıçta ve 6 ay sonra anketler uyguladılar.

84 hastadan 73’ü (%86,9) başlangıç anketini ve 53’ü (%63,1) ise 6 aylık izlem sonrası anketi tamamladılar. Ortalama yaş 15,6+2,5’tu ve ortalama öngörülen FEV1 %79+26 idi. Araştırmacılar hastaların %89’unun anketten önceki 3 ay içinde ağrı raporladıklarını fakat bunların kısa süreli ve ılımlı-orta şiddette ağrılar olduğunu gördüler. En sık abdominal ağrı şikayeti raporlanmıştı. Ağrı artmış pulmoner kötüleşme ve düşük yaşam kalitesi ile ilişkili bulundu.

Medikaynak Referanslar

Lechtzin et al. The Association Between Pain and Clinical Outcomes in Adolescents With Cystic Fibrosis, Journal of Pain and Symptom Management (2016).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler