Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Non-Hodgkin lenfoma (NHL), farklı histolojik alt tiplerin oluşturduğu heterojen bir grup neoplazmdır ve hepsi birlikte düşünüldüğünde tüm dünyada en sık karşılaşılan onuncu kanser grubudur. En sık karşılaşılan alt tipleri diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL), primer kutanöz lenfoma (PKL), foliküler lenfoma (FL), kronik lenfositik lösemi (KLL) ve marjinal zon lenfomadır (MZL). NHL’nin etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Hastalığın sıklığında son 30 yılda ani ve açıklanamayan ciddi bir artış söz konusudur. Bu artışın sebepleri araştırılmaktadır ve son dönemde vücut kitle indeksi (VKİ) ile NHL insidansı arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma yapılmıştır.

Konu ile ilgili yapılmış 16 çalışmanın meta-analizinde VKİ 25-30 kg/m2 arası (fazla kilolu) bireylerde 1,07 ve VKİ >30 kg/m2 (obez) bireylerde 1,20 rölatif risk raporlanmıştır. Güncellenmiş raporda ise VKİ’de gerçekleşen her 5 kg/m2 artışın NHL için %7 artmış riskle ilişki olduğu gösterilmiştir. Yapılmış başka bir meta-analizde ise VKİ’nin DBBHL için artmış riskle ilişkili olduğu fakat FL, KLL ya da küçük lenfositik lenfoma ile ilişkili olmadığı raporlanmıştır. Bir çalışmada ise erkeklerde uzun boylu olmanın NHL için artmış riskle ilişkili olduğu da gösterilmiştir. Yapılan yeni bir çalışmada VKİ’nin ve vücut ağırlığının 21 yaşındaki bireylerde 45-75 yaş arasındakilere göre NHL riski açısından daha iyi prediktif özellik gösterdiği bildirilmiştir. İsrail ve Amerika’dan bir grup araştırmacı adölesanlarda boy ve kiloyla NHL insidansı arasındaki ilişkiyi anlamak için bir çalışma yaptılar.

Araştırmacılar İsrail Ulusal Kanser Kayıtlarından 1967-2011 yılları arasında sağlık ilişkili verileri değerlendiren 16-19 yaşları arası 2,352,988 kontrolde NHL’nin en sık karşılaşılan 5 alt tipinin her birinin gelişme riskini değerlendirdiler. NHL alt grupları için VKİ ve boy ile ilişkili çok değişkenli risk oranlarını (HR) değerlendirmede Cox orantısal riskler modellemesini kullandılar. Araştırmacılar fazla kilolu ve obez adölesanlarda normal kilolulara göre NHL için risk oranının 1,25 olduğunu gördüler. NHL ile boy arasındaki ilişkide ise en uzun adölesanda risk oranının 1,28 olduğunu ve kademeli bir ilişki olduğunu gözlemlediler. MZL, PKL ve DBBHL ile fazla kilolu ya da obez olmak arasında güçlü bir ilişki varken DBBHL ve PKL ile uzun boy arasında güçlü bir ilişki olduğu sonucuna vardılar.

Medikaynak Referanslar

Merav Leiba et al. Adolescent Weight and Height Are Predictors of Specific Non- Hodgkin Lymphoma Subtypes Among a Cohort of 2,352,988 Individuals Aged 16 to 19 Years, Cancer 2016;122:1068-77.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler