Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

J-FAPP Çalışması IV'ün sonuçları, düşük doz aspirinin, ailesel adenomatöz polipozlu (FAP) hastalarda 5,0 mm'den büyük kolorektal poliplerin nüksünü baskılayabileceğini göstermiştir.

The Lancet Gastroenterology and Hepatology'de yazarlar, 5.0 mm'den büyük kolorektal polipler kolorektal kanserin gelişimi ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğundan, düşük doz aspirinin, FAP'li hastalarda kolorektal kanserin önlenmesi için yararlı bir kemopreventif ilaç olabileceğini belirtmişlerdir. Bilim insanları, kolektominin şu anda FAP'li hastalarda kolorektal kanseri önlemek için uygulanan tek tedavi yöntemi olduğunu belirtmişlerdir. J-FAPP Çalışması IV'ün amacı, FAP'li Japon hastalarda düşük doz aspirin ve mesalazinin kolorektal poliplerin nüksü üzerindeki bireysel ve ortak etkilerini açıklığa kavuşturmak olarak açıklanmıştır

Çalışmada uygun hastalar 16 ila 70 yaşları arasında olmakla birlikte, kalın bağırsakta 100'den fazla adenomatöz polip öyküsü olduğu ve kolektomi yapılmadığı bildirilmiştir. Çalışmadan önce, çapı en az 5.0 mm olan tüm kolorektal polipler çıkarılmıştır. Toplam 104 hasta, sekiz ay boyunca aspirin, mesalazin, hem aspirin hem de mesalazin almak üzere veya hiçbirini almamak üzere rasgele dağıtılmıştır. Kyoto Valiliği Tıp Üniversitesi'nden Dr. Hideki Ishikawa ve meslektaşları, bu randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli çalışmada, 8 ay boyunca uygulanan düşük doz aspirinin, kolektomi öyküsü olmayan FAP'li Japon hastalarda 5,0 mm'den fazla kolorektal polip insidansını azaltmış olduğunu belirtmişler ayrıca, mesalazin baskılayıcı etki göstermediğini sözlerine eklemişlerdir. Sekiz ayda, aspirin almayan 52 hastadan 26'sında, aspirin alan 50 hastanın 15'inde, 50 hastanın 21'inde mesalazin almayan ve herhangi bir mesalazin alan 52 hastanın 20'sinde olduğu gibi en az 5,0 mm'lik kolorektal polipler olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar, polip rekürrensi için düzeltilmiş olasılık oranının, aspirin alan hastalarda 0.37 ve herhangi bir mesalazin alan hastalarda 0.87 olduğunu belirtmişlerdir.

Ailesel adenomatöz polipoz kemoprevansiyon çalışmaları

Yazarlar, daha fazla çalışmanın gerekli olmasına rağmen, adenomların özenli endoskopik olarak çıkarılmasıyla birlikte aspirinin kullanılmasının, FAP için umut verici ve iyi tolere edilen cerrahi olmayan bir tedavi olduğu sonucuna varmışlardır. Houston'daki Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'ndeki gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme bölümünden Dr. Patrick Lynch, bağlantılı bir yorumda, yaklaşık 30 yıldır ailesel adenomatöz polipoz için kemoprevensiyon çalışmalarına katılarak, endoskopik uç noktaların ve bunların nasıl ölçüldüğünün hayati önemini anladığını belirtmiştir. Ayrıca Lynch, kısa bir çalışma sırasında 5.0 mm'den büyük adenomların ortaya çıkmasının ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin klinik fayda ölçüsünü karşılamasının olası olmasa da, bu hastalara gerçekten bakım verenler için kabul edilebilir bir son nokta olmasının muhtemel göründüğünü sözlerine eklemiştir.

Ailesel adenomatöz polipoz kemoprevansiyon çalışmaları ile birçok soru cevapsız kalmış olmakla birlikte bu çalışmalarda kullanılan ajanların ve ortamların çok çeşitliliği, optimal ajan ve sonuç konusunda fikir birliği eksikliğine işaret etmiştir. Hiçbir ajanın veya ajan kombinasyonunun, mevcut adenomlarda böyle bir düşüşü veya yeni adenomların önlenmesini, sürveyans endoskopisinin azalmasını veya kesilmesini ve hastaların önemli bir kısmında cerrahi profilaksinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak kadar önemli bir sonuca ulaşamadığı açıktır. Dr. Lynch, çalışma tasarımlarının gelişmeye devam edeceğini, çalışma tasarımında en iyi uygulamaya ulaşmak için daha fazla çaba ve son nokta önlemlerinin gerekli olacağını sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Reuters Staff, Chemoprevention With Low-Dose Aspirin Promising in Familial Adenomatous Polyposis, Medscape, April 09, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler