Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Mobil uygulamaların yüksek öğrenimde öğrenme araçları olarak kullanılmasına yönelik pek çok çalışma, öncelikle işbirliği veya motivasyon gibi öğrenme sürecinin ana yönlerini ele almak üzere tasarlanan uygulamalara odaklanıyor. Oyunlaştırma, liderlik gibi özellikleri içeren uygulamaların akademik başarıyı olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmekteydi. Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, öğretim elemanlarının kurs içeriğine dayalı sınavları doğrudan öğrencilerin cihazlarına notifikasyonla göndererek, onları motive etmek, rekabet güçlerini arttırmak ve dersle meşgul olmalarını sağlamak için tamamen özelleştirilebilir bir uygulama geliştirdiler.

Araştırmacılar, uygulama görevleri üzerinde iyi performans gösterme ve daha yüksek akademik notlara ulaşma arasında pozitif bir ilişki buldu. Uygulama kullanıcıları, uygulamayı kullanmayı seçmemiş öğrencilere kıyasla ders ortalamalarında ortalama % 7.03 daha yüksek puan elde etti. Öğrencilerin bir kursun konularındaki bilgilerini test etmelerini istemeleri için uygulama, sınavları doğrudan öğrencilerin mobil cihazlarına itti. Push bildirimleri, öğrencilere her yeni bir test başlatıldığında uyarılar verdi. Uygulamanın etkileşimine dayalı olarak, uygulamanın analitik işlevi aracılığıyla, öğrencilerin test isteklerine yanıt verme hızı ve doğru yanıt alması için gereken girişim sayısı gibi çeşitli veriler toplandı. Her doğru cevap için öğrencilere bir afiş tablosunda toplanan puan verildi.

Uygulamayı test etmek için 394 öğrenci çalışmaya dahil edildi. Öğrenciler, 2 Ekim 2015'te Swinburne Üniversitesi'ndeki birinci yıl muhasebe veya bilim birimlerinde kayıtlıydı. Öğretmenler, uygulamanın içeriğini kendi derslerine uyacak şekilde uyarladılar. Yazarlar, uygulamanın ilk başarısının kısmen bir yenilik etkisinin bir sonucu olabileceğini ve bu da uygulamanın algılanan yararlılığının uzun süreli kullanımla azalabileceği anlamına gelebileceğini belirtiyor. Yazarlar ayrıca, öğrencilerin uygulamanın puanlamasında ve daha yüksek akademik notlara ulaşmalarında pozitif bir korelasyon izlerken, bu ilişkinin daha fazla incelenmesi gerektiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Pechenkina E, et al. Using a gamified mobile app to increase student engagement, retention and academic achievement. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2017; 14 (1) DOI: 10.1186/s41239-017-0069-7

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler